TrưỜng th -thcs bình chân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam bộ phận chuyên môN Độc lập- tự do- hạnh phúctải về 60.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.04.2019
Kích60.57 Kb.

TRƯỜNG TH –THCS BÌNH CHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


                                       KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3

Chủ điểm : Lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3


  1. Nhiệm vụ trọng tâm

Tập trung ôn tập các nội dung kiến thức trong chương trình học. Thực hiện tuần 25 đến tuần 28;

Tăng cường rèn luyện cho học sinh tham gia thi giao lưu viết chữ đẹp cấp huyện 21/3;

Tích cực trong việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng HS CHT, BD các câu Lạc Bộ Toán ,TV Lớp 4 chuẩn bị cho các năm tiếp theo;

Tiếp tục việc dự giờ chuyên đề theo kế hoạch của HT.

Tiếp tục Tổ chức hướng dẫn các minh chứng đánh giá Chuẩn HT, PHT, GV. Tổ chức kiểm tra năng lực giáo viên BDTX nội dung 2, 3

HS tham gia thi giao viết chữ đẹp tại trường TH Vụ Bản

KT định kỳ giữa kỳ 2 khối 4,5 môn TV, Toán; Các tổ thực hiện kế hoạch tổ chức chuyên đề, thao giảng, dự giờ theo KH của tổ. Thường xuyên kiểm tra, việc ghi chép hồ sơ HS có nhận xét và lời khuyên.

Kiểm tra hồ sơ giáo viên, tổ chuyên môn. chuyên đề  giáo viên.

Kiểm tra chất lượng tháng 3/1019

2. Các biện pháp thực hiện

Ban giám hiệu

  Lên kế hoạch kịp thời. Giám sát việc thực hiện kế hoạch của các tổ chuyên môn và giáo viên.Tổ chức duyệt đề KT giữa kỳ 2 và thống nhất ra đề

Chỉ đạo KT giữa học kì II đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng, đánh giá kết quả khách quan, trung thực theo tinh thần TT22/2016. Thống kê báo cáo chất lượng, cập nhật các hệ thống EQMS, SMAS, đúng quy định.

Duyệt Bảng tổng hợp theo quy định chung.

Làm tốt công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, duy trì nề nếp tại các điểm trường.

Tổ (khối) chuyên mônChủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, kế hoạch giảng dạy có sự thống nhất của nhà trường.

Triển khai đến các thành viên tích cực tham gia mọi hoạt động, lập thành tích chào mừng ngày 8/3; 26/3/ 2019. Nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, duy trì nề nếp chuyên môn cũng như nề nếp học tập của học sinh. Làm tốt công tác chủ nhiệm, quan tâm đến công tác phụ đạo học sinh CHT , bồi dưỡng học sinh năng khiếu .

Đôn đốc giáo viên trong tổ thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, thông tư 22/2016 sửa đổi, bổ sung TT30/2014 về Quy định đánh giá học sinh Tiểu học.

Giáo viênLàm tốt công tác chủ nhiệm lớp, xây dựng kế hoạch chủ nhiệm cho phù hợp với thực tế lớp học.

Đảm bảo ngày giờ công, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.

Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch đã xây dựng, tích cực bồi dưỡng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.Tham gia mọi hoạt động đầy đủ, có ý thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Hoàn thiện báo cáo chất lượng, vào Bảng tổng hợp KQĐG GD HS đúng quy định.

Học sinh


Tích cực phấn đấu rèn luyện phẩm chất và năng lực của học sinh.

Tích cực hoàn thành tốt các môn học và hoạt động giáo dục. Tham gia tích cực hoạt động của lớp, của trường chào mừng 8/3 và ngày 26/3 ,

Tự hào về truyền thống dân tộc: biết ơn tổ tiên, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, tương thân tương ái…

        Bình Chân , ngày tháng 3 năm 2019

Hiệu trưởng Phụ trách chuyên môn
Bùi Văn Vinh Nguyễn Thị Hiền

KẾ HOẠCH TUẦNThời gian

Nội dung hoạt động

Người thực hiện

Kết quả -

Điều chỉnh

Tuần 25

(Từ 5/3đến 09/3)- Thực hiện chương trình tuần 25

Toàn trường
. Kiểm tra kí duyệt HS GV, Tổ khối

BGH
- Duy trì nề nếp Dạy và Học

BGH
- Kiểm tra đánh giá GV theo QĐ14

BGH
- Tổ chức Ôn luyện CLB Chữ đẹp

Hằng, Cúc ,Thắng
- Dự giờ Chuyên đềTuần 26

(Từ 12/3 đến 16/3)- Thực hiện chương trình tuần 26

Toàn trường
-. Kiểm tra hồ sơ GV

BGH
-Dự giờ đánh giá GV QĐ 14

BGH,Khối trưởng
- Kiểm tra thực hiện nề nếp học tập

BGH
HS ở các lớp.

BGH
- Kiểm tra BDTX Nội dung 2

BGH
- Tổ chức Ôn luyện CLB Chữ đẹp

Hằng
Tuần 27

(Từ 19/3 đến 23/3- Thực hiện chương trình tuần

Toàn trường
27. Kiểm tra hồ sơ GV.

BGH
- Duy trì nề nếp Dạy và học

Toàn trường
Thi Giao lưu viết chữ đẹp

BGH,Khối trưởng
- Duyệt đề KT giữa kỳ 2 khối 4,5

GV 4,5 và BM
KT BDTX Nội dung 2

GV
Tuần 28

(Từ 26/3 đến 30/3
- Thực hiện chương trình tuần 28

Toàn trường
. Kiểm tra hồ sơ GV.

BGH
- Duy trì nề nếp Dạy và học

Toàn trường
Dự giờ đánh giá GV QĐ 14

BGH,Khối trưởng
- Thi giữa kỳ 2 môn toán TV lớp 4,5

Khối 5
- SH chuyên môn trường : Đánh giá


Hoạt động tháng 3 triển khai hoạt động tháng 4

BGH

PHÒNG GD VÀ ĐT LẠC SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNTHCS BÌNH CHÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 07/BC-TH-THCSBC Bình Chân, ngày 26 tháng 2 năm 2018.
BÁO CÁO

Hoạt động Chuyên môn trong tháng 2 và Kế hoạch tháng 03/2019

I/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRONG THÁNG 2

Đã thực hiện xong chương trình hết tuần 24;

Đã tổ chức Thi giao lưu các câu lạc bộ cấp trường đạt kết quả ;

Tham gia giao lưu các câu lạc bộ cấp cụm vùng đạt giải 3 toàn đoàn ;

Tham gia thi CBQL Giỏi cấp huyện khối TH đạt kết quả giải KK

Đã tiến hành kiểm tra chuyên đề 2 đồng chí theo kế hoạch kết quả :(01đồng chí đạt loại Tốt;01 đồng chí XL:khá)

Đã tổ chức chuyên đề khối theo kế hoạch ;

Tổ chức học BDTX theo kế hoạch;

Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn do cấp trên tổ chức;Kiểm tra vở ghi của học sinh theo kế hoạch tháng có kết quả của từng lớp

II/ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 03/2019:

Tập trung ôn tập các nội dung kiến thức trong chương trình học.Thực hiện tuần 25đến tuần 28;

Tăng cường rèn luyện cho học sinh tham gia thi giao lưu viết chữ đẹp cấp huyện 21/3;

Tích cực trong việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng HS CHT,BD các câu Lạc Bộ Toán ,TV Lớp 4 chuẩn bị cho các năm tiếp theo;

Tiếp tục việc dự giờ chuyên đề theo kế hoạch của HT.

Tiếp tục Tổ chức hướng dẫn các minh chứng đánh giá Chuẩn HT, PHT, GV.

Tổ chức kiểm tra năng lực giáo viên BDTX nội dung 2, 3

HS tham gia thi giao viết chữ đẹp tại trường TH Vụ Bản

KT định kỳ giữa kỳ 2 khối 4,5 môn TV, Toán;

Các tổ thực hiện kế hoạch tổ chức chuyên đề, thao giảng, dự giờ theo KH của tổ Thường xuyên kiểm tra, việc ghi chép hồ sơ HS có nhận xét và lời khuyên.

Kiểm tra hồ sơ giáo viên, tổ chuyên môn. chuyên đề  giáo viên.

Kiểm tra chất lượng tháng 3/1019


Nơi nhận: PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  • HT

  • Các Tổ CM;

  • Lưu: VT.

Nguyễn Thị Hiền


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương