TrưỜng ptdtbt thcs suối thầu cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 42.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.04.2019
Kích42.14 Kb.
PHÒNG GD&ĐT SA PA

TRƯỜNG PTDTBT THCS

SUỐI THẦU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…./KH-THCS.ST

Suối Thầu, ngày 25 tháng 8 năm 2018


KẾ HOẠCH

Thực hiện dạy học tiếng Anh năm học 2018 - 2019

Trường PTDTBT THCS Suối Thầu
I. Đặc điểm tình hình:

Trường PTDTBT THCS Suối Thầu là trường có quy mô nhỏ, tỷ lệ học sinh/lớp ít, 219 học sinh/7 lớp, điều kiện kinh tế xã hội của địa phương còn khó khăn. Trình độ dân trí chưa cao, công tác xã hội hóa giáo dục còn hạn chế.

- Trường có 17 CB, GV, NV trong đó có 2 CBQL, (01 Hiệu trưởng, 01 phó hiệu trưởng).

- Trường có 01 GV dạy môn tiếng Anh.1. Thuận lợi

- Đội ngũ ổn định về số lượng được đào tạo chuẩn về chất lượng.

- Cơ sở vật chất ổn định, trường lớp khang trang xanh - sạch - đẹp.

- Trường có 01 GV tiếng anh đã được đào tạo và bồi dưỡng.  1. Khó khăn

- Cơ sở vật chất: thiếu một số điều kiện phục vụ cho việc dạy học tiếng Anh.

- Về đội ngũ: trường có 01 GV tiếng anh đã được đào tạo và bồi dưỡng.

- Về học sinh: trường thuộc vùng miền núi nên việc dạy - học hay việc tiếp cận tiếng Anh của học sinh cũng còn gặp nhiều khó khăn.

II. Các căn cứ để xây dựng kế hoạch:

Thực hiện Kế hoạch số 250/KH-UBND, ngày 22/12/2015 của UBND huyện Sa Pa về việc thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Sa Pa, giai đoạn 2015-2020; Kế hoạch số 146/KH-UBND, ngày 08/5/2017 của UBND huyện Sa Pa về việc nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh trong các nhà trường năm 2017;

- Căn cứ công văn số 1262/SGD&ĐT ngày 16/8/2018 về việc hướng dẫn tổ chức dạy và học ngoại ngữ năm học 2018-2019.

Trường PTDTBT THCS Suối Thầu xây dựng kế hoạch thực hiện dạy học tiếng Anh của trường trong năm học 2018- 2019 như sau:III. Mục đích, yêu cầu

- Triển khai dạy và học tiếng toàn trường trong các năm học 2018-2019; kết hợp nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ, nâng cao trình độ ngôn ngữ và năng lực thực hành các kỹ năng giao tiếp cơ bản của học sinh.

- Trên cơ sở kế hoạch thực hiện dạy học tiếng Anh của trường trong năm học 2018-2019 trường sẽ triển khai thực hiện, theo dõi, đánh giá hoạt động dạy và học tiếng Anh của trường và báo cáo Phòng GD&ĐT để theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động dạy và học tiếng Anh của trường trong suốt năm học và cuối năm học.

IV. Nội dung

1. Giáo trình giảng dạy

- Năm học 2018-2019, nhà trường đang giảng dạy những giáo trình tiếng Anh:Stt

Khối lớp

Tên giáo trình

Ghi chú

1

6

Tiếng anh 6

3 tiết/tuần

2

7

Tiếng anh 7

3 tiết/tuần

3

8

Tiếng anh 8

3 tiết/tuần

4

9

Tiếng anh 9

2 tiết/tuần

2. Đội ngũ giáo viên

- Hiện có năm học 2018-2019: 01 GV đạt chuẩn B2.

- Kế hoạch năm học 2018-2019: 01 GV đạt chuẩn B2.

3. Điều kiện cơ sở vật chất

- Những thiết bị đã trang bị: hiện có năm 2018-2019: Phòng học tiếng anh, máy cassette, đĩa CD, máy vi tính, màn hình tivi, tranh ảnh.

- Thiết bị, sách cần cung cấp: Cung cấp thêm sách giáo khoa, sách tham khảo, từ điển, truyện tranh tiếng anh, sách liên quan tới bộ môn.

4. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh

- Yêu cầu học sinh xem trước bài học trước khi đến lớp, khuyến khích các em mạnh dạn đặt câu hỏi đối với giáo viên với những vấn đề các em chưa hiểu, giúp học sinh nhớ bài tại lớp, nhắc nhở học sinh về nhà ôn lại từ, cấu trúc đã học trên lớp và đặt câu với ngôn ngữ đó.

- Thường xuyên sử dụng máy cassette để giúp học sinh nâng cao kĩ năng nghe, thiết kế bài giảng điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin vào các tiết học, sử dụng tranh ảnh giúp học sinh nhớ bài tốt.

- Tổ chức hoạt động câu lạc bộ Tiếng Anh để học sinh có điều kiện luyện tập tiếng Anh ngoài giờ học. Tổ chức luyện tập, bồi dưỡng cho học sinh để các em tham gia các cuộc thi hùng biện tiếng Anh.

- Thường xuyên sử dụng phần mềm của giáo trình Family& friends, cho các em nghe các bài hát, câu chuyện giúp các em hứng thú hơn trong học tập. Tổ chức sử dụng các chương trình như violet, online để dạy học tiếng Anh.

- Kiểm tra bằng các hình thức viết, nói trực tiếp để giúp học sinh phát triển cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.5. Thực hiện nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn bộ môn tiếng Anh của trường:

Nhà trường sẽ thường xuyên tổ chức dự giờ thăm lớp các giáo viên tiếng Anh cũng như khuyến khích các GV dự giờ đồng nghiệp. Mỗi đợt sinh hoạt chuyên môn, trường có 01 GV tiếng Anh cùng với đội ngũ cốt cán và các GV tham gia sinh hoạt, trao đổi để học tập, tiếp thu nâng cao trình độ ngôn ngữ. Hàng tháng các GV tiếng Anh sinh hoạt tại tổ chuyên môn, mỗi học kì trường tổ chức ít nhất là 01 đợt sinh hoạt cấp trường môn tiếng Anh.

- Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường môn tiếng Anh:

Tiến hành như tổ chức thi GV dạy giỏi các môn học khác, bên cạnh đó nhà trường tranh thủ sự hỗ trợ của chuyên môn tiếng Anh Phòng GD&ĐT, liên hệ mời hội đồng chuyên môn bộ môn ngoại ngữ của Phòng GD&ĐT tham gia thành phần ban giám khảo. Bên cạnh đó trường sẽ tranh thủ trao đổi, học hỏi những hình thức tổ chức hay của các trường bạn.

- Tổ chức CLB tiếng Anh trong HS, GV của trường:

Nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động của CLB tiếng Anh trường. Hàng tháng tổ chức sinh hoạt tiếng Anh để tạo môi trường cho HS rèn luyện các kĩ năng tiếng Anh. Năm học 2018-2019 trường mở rộng hoạt động CLB tiếng Anh với đối tượng là GV toàn trường tham gia để rèn luyện cho GV có kỹ năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh.

- Tổ chức thi hùng biện tiếng Anh:

Hằng năm, nhà trường sẽ tổ chức ít nhất một hội thi hùng biện tiếng Anh. Nhà trường xây dựng hệ thống câu hỏi, tình huống tiếng Anh, ngoài ra tham khảo thêm từ chuyên môn cụm, hội đồng bộ môn ngoại ngữ của Phòng GD&ĐT để chuẩn bị về mặt nội dung. Tổ chức lồng ghép vào hoạt động ngoại khóa của CLB tiếng Anh nhà trường. Ngoài ra còn tham gia các hội thi hùng biện của cụm, phòng GD&ĐT.

- Tổ chức cho học sinh thi IOE (giải tiếng Anh qua internet):

Việc tổ chức cho học sinh thi IOE của trường sẽ được tiến hành thường xuyên theo quy định của ban tổ chức. Nhà trường sẽ tổ chức cho giáo viên chủ nhiệm phối hợp với GV tiếng Anh để lựa chọn và đăng kí học sinh đăng kí tham gia cũng như luyện thi trên mạng theo từng vòng. Khuyến khích các lớp, các GV thi đua với nhau về chỉ tiêu như: tỉ lệ HS tham gia, tỉ lệ HS vượt qua vòng thi cấp trường, tỉ lệ HS tham gia các vòng thi cấp trên,….

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho GV tiếng Anh đi học tập nâng cao năng lực:

Trường sẽ khuyến khích, tạo điều kiện cho GV tiếng Anh đi học tập nâng cao trình độ; tạo điều kiện để GV tham gia dự giờ học tập đồng nghiệp ở các trường bạn. Tổ chức đăng kí các lớp bồi dưỡng nâng chuẩn khi có chỉ tiêu của phòng GD&ĐT hay sở GD&ĐT tỉnh.

- Tham gia giao lưu sinh hoạt chuyên môn cụm:

Trường tổ chức tham tham đầy đủ các đợt sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề cụm. Bên cạnh GV tiếng Anh, nhà trường sẽ cử CBQL trường, tổ CM tham gia để trau dồi, học hỏi nâng cao chuyên môn, phục vụ công tác quản lí GD cũng như tạo đội ngũ nòng cốt hỗ trợ BGH.

6. Cán bộ quản lí và giáo viên, nhân viên xây dựng kế hoạch tự nâng cao trình độ môn tiếng Anh.

- Chỉ tiêu:

+ Đầu năm học 2018-2019: 100% CBQL và GV xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng nâng cao trình độ môn tiếng Anh.

+ Đến cuối HKI năm học 2018-2019: 30% CB, GV giao tiếp được bằng tiếng Anh với những nội dung đơn giản. Những CB, GV còn lại tiếp tục bồi dưỡng.

+ Đến cuối năm học 2018-2019: 50% CB, GV cơ bản giao tiếp được bằng tiếng Anh với những câu đơn giản.- Biện pháp:

+ Triển khai tốt các chương trình, nội dung bồi dưỡng của cấp trên, tham gia các khóa tập huấn, đào tạo của phòng GD&ĐT. Khuyến khích GV đăng ký và bồi dưỡng nghiệp vụ thông qua các khóa học online, đào tạo từ xa.

+ Quan tâm thúc đẩy việc tự học nâng cao trình độ của giáo viên: Trên cơ sở kết quả phân loại chuyên môn từng cá nhân, tổ chức cho giáo viên tự xây dựng kế hoạch, đăng ký mức độ và thời gian hoàn thành kế hoạch nâng cao năng lực chuyên môn. Căn cứ theo kế hoạch của giáo viên, nhà trường sẽ tham mưu đề xuất phòng GD&ĐT kiểm tra đánh giá ghi nhận mức độ tiến bộ của từng giáo viên theo chu kỳ cụ thể, làm hồ sơ xếp loại giáo viên và áp dụng các hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp, tạo động lực kích thích sự tiến bộ của cá nhân.

+ Tổ chức hoạt động tốt CLB tiếng Anh của trường tạo môi trường học hỏi về ngoại ngữ, môi trường để giao tiếp bằng tiếng Anh.

+ Tổ chức các đợt sinh hoạt, ce-mi-na để các GV tiếng Anh trường giúp đỡ, hỗ trợ các CBQL, GV trong việc bồi dưỡng nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh, ngoài ra tham mưu mời cán bộ hội đồng bộ môn ngoại ngữ của Phòng GD&ĐT để hỗ trợ, giúp đỡ.

+ Khuyến khích đội ngũ GV giao tiếp bàng tiếng Anh với những câu đơn giản trong giao tiếp hàng ngày để tăng cường thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh.V. Tổ chức thực hiện

- Ban giám hiệu: xây dựng kế hoạch dựa trên tình hình thực tế để báo cáo Phòng GD&ĐT Sa Pa. Triển khai kế hoạch cho đội ngũ GV nhà trường; Đăng tải kế hoạch đã duyệt lên website trường.

- Các tổ CM, GV tiếng Anh hỗ trợ xây dựng kế hoạch theo yêu cầu; Nắm và thực hiện kế hoạch khi được triển khai./.


Nơi nhận :

- BGH và các tổ CM, GV tiếng anh ;

- Website trường;

- Lưu.HIỆU TRƯỞNG
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương