Tr­êng §H kinh tÕ quèc dntải về 39.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.06.2020
Kích39.18 Kb.

KẾ HOẠCH THỜI GIAN GIẢNG DẠY, HỌC TẬP HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN,

CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE KHÓA 57, 58, 59 và 60 HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2018 – 2019
I. THỜI GIAN BIỂU

* Thời gian 1 tiết học là 50 phút, thời gian nghỉ giải lao giữa các tiết học là 05 phút

* Buổi sáng: Tiết 1- Tiết 5: từ 7h00’ đến 11h30’ ; Buổi chiều : Tiết 6 – Tiết 10 từ: 13h00’ đến 17h30’ ;

* Các môn Giáo dục thể chất học 4 ca/ngày: Ca 1 (từ 07h00 – 09h15) ; Ca 2 (09h15 – 11h20);

Ca 3 (13h30 – 15h45); Ca 4 (15h45 – 17h55)

(Lịch học Giáo dục thể chất phân theo các lớp sinh viên đăng ký)

II. KẾ HOẠCH THỜI GIAN GIẢNG DẠY, HỌC TẬP


  1. Sinh viên khóa 57 theo dõi lịch thực tập cuối khóa.

  2. Thời gian giảng dạy, học tập của K58: Bắt đầu từ ngày 02/01/2019 đến 3/6/2019, tùy theo lịch học cụ thể của từng khóa, từng chương trình

III. KẾ HOẠCH THỜI GIAN THI HỌC KỲ

Thời gian thi học kỳ của của CTTT, CLC và POHE khóa 58, 59 và 60 (các môn tự luận): Dự kiến bắt đầu từ 6/5/2019Lịch thi các môn trắc nghiệm trên máy đợt 1 gồm:

Tư tưởng Hồ Chí Minh, Những nguyên lý cơ bản của CNMLN 1: 7/4/2019 (dự kiến)Lịch thi các môn trắc nghiệm trên máy đợt 2 gồm:

Đường lối Cách mạng của Đảng CSVN, Những nguyên lý cơ bản của CNMLN 2, Tin đại cương, Hệ thống thông tin quản lý,

Tin ứng dụng : 5/5/2019 (dự kiến)

Lịch thi các môn trắc nghiệm trên máy đợt 3 gồm:

Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối Cách mạng của Đảng CSVN: 9/6/2019 (dự kiến)

Chi tiết cụ thể của các khóa, các chương trình và các lớp chuyên ngành sẽ được thông báo tại Thông báo lịch thi HK2 - 2018 – 2019

IV. NGÀY NGHỈ TRONG HỌC KỲ

* Nghỉ Tết Dương lịch: 01/01/2019.

* Nghỉ Tết Nguyên đán:

* Nghỉ ngày giỗ Tổ Hùng Vương: 14/04/2018.

* Nghỉ ngày Giải phóng Miền Nam: 30/04/2019.

* Nghỉ ngày Lao động quốc tế: 01/05/2019.V. KẾ HOẠCH THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC GHÉP, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM/THI CẢI THIỆN ĐIỂM

1. Những vấn đề cần lưu ý trước khi đăng ký học

* Sinh viên đăng ký học ghép, đăng ký học và thi nâng điểm qua CVHT/GVCN. Sinh viên xem Thời khóa biểu và đăng ký theo lịch phù hợp.2. Thời gian đăng ký học ghép, học cải thiện điểm/thi cải thiện điểm của các khóa và Lịch đăng ký học Giáo dục thể chất

2.1. Sinh viên đăng ký học và thi cải thiện điểm không quá 8 tín chỉ/kỳ. Sinh viên phải đọc kỹ Chương trình đào tạo và tham khảo ý kiến của CVHT/GVCN lớp trước khi đăng ký học.

2.2. Lịch đăng ký cụ thể của các khóa như sau:

* Từ K56 trở về trước: Đăng ký theo lịch học của các lớp, các khóa của chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE. Thời gian đăng ký cụ thể như sau:

- Học cùng K58: Thời hạn nhân đơn đăng ký từ 24/12/2018- 11/01/2019

- Học cùng K59: Thời hạn nhân đơn đăng ký từ 24/12/2018- 18/01/2019

- Học cùng K60: Thời hạn nhân đơn đăng ký từ 24/12/2018- 27/01/2019

- Lịch đăng ký học các lớp tín chỉ bổ sung (TCBS): Thời hạn nhận đơn đăng ký từ 24/12/2018- 15/01/2019

- Thời hạn nhận đơn cải thiện điểm, thi bổ sung các môn thi trắc nghiệm trên máy như: Những nguyên lý cơ bản của CNMLN1, Những nguyên lý cơ bản của CNMLN2, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối CM của Đảng CSVN, Tin đại cương trước ngày 24/02/2019

* Sinh viên làm đơn xin đăng ký học theo mẫu trên website của Trung tâm

* Sau khi tiếp nhận Đơn xin đăng ký học ghép/học và thi cải thiện điểm của sinh viên, Trung tâm sẽ căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký học của từng lớp học phần, giảng đường cụ thể để xét duyệt đơn đề nghị đăng ký của sinh viên.

* Sinh viên đủ điều kiện được đăng ký học, nộp đơn kèm bản photo biên lai đã đóng học phí cho GVCN/CVHT lớp để có danh sách chính thức. Học phí học lại/học ghép/học và thi cải thiện điểm tùy theo số tín chỉ, ngôn ngữ giảng dạy Tiếng Anh/Tiếng Việt, trong giờ/ngoài giờ (liên hệ GVCN/CVHT lớp).

* Danh sách sinh viên đủ điều kiện được đăng ký học ghép, học cải thiện điểm, thi cải thiện điểm các lớp TCBS được công bố trên website của Trung tâm. Sinh viên nộp đơn kèm bản photo biên lai đã đóng học phí cho GVCN/CVHT lớp để có danh sách chính thức. Học phí học lại/học ghép/học và thi cải thiện điểm tùy theo số tín chỉ, ngôn ngữ giảng dạy Tiếng Anh/Tiếng Việt, trong giờ/ngoài giờ (liên hệ GVCN/CVHT lớp).

2.3. Lịch đăng ký học Giáo dục thể chất (lựa chọn) cụ thể của các khóa như sau:

* Sinh viên xem lịch học các lớp giáo dục thể chất và đăng ký theo nguyện vọng trên mạng quản lý đào tạo của Trung tâm

Thời gian đăng ký học Giáo dục thể chất lựa chọn trên mạng quản lý đào tạo của Trung tâm như sau:

* Khóa 58 trở về trước bắt đầu đăng ký từ 12h00 ngày 21/01/2019

* Khóa 59 bắt đầu đăng ký từ 12h00 ngày 22/01/2019

* Khóa 60 bắt đầu đăng ký từ 12h00 ngày 23/01/2019

Lưu ý: Sinh viên phải đọc kỹ lịch học và Thông báo hướng dẫn đăng ký các lớp Giáo dục thể chất trước khi đăng ký.

(Xem hướng dẫn đăng ký giáo dục thể chất trên website của Trung tâm)

* Sinh viên đăng ký học ghép Giáo dục thể chất sau khi đăng ký thành công, nộp đơn kèm bản photo biên lai đã đóng học phí cho cán bộ phụ trách GDTC để có danh sách chính thức và đi học theo đúng lịch.

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIẢI QUYẾT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN ĐÀO TẠO CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE

1. Giám đốc: PGS.TS. Bùi Huy Nhượng – Phụ trách chung.

2. Phó Giám đốc: TS. Đàm Sơn Toại – Phụ trách công tác học tập và giảng dạy của sinh viên và giáo viên chương trình Chất lượng cao

3. Phó Giám đốc: TS. Lương Thu Hà – Phụ trách công tác học tập và giảng dạy của sinh viên và giáo viên chương trình Tiên tiến và POHE

4. Th.S Nguyễn Thanh Quyên – Phụ trách Chương trình Tiên tiến khóa 58– Phòng 310 - nhà A1, ĐTNB: 5319 ĐT : 0986071084

5. Th.S Phạm Đan Khánh – Phụ trách Chương trình Tiên tiến khóa 60, Quản lý mã sinh viên các chương trình, mật khẩu, – Phòng 310 - nhà A1, ĐTNB:5320, ĐT : 0948095169

6. ThS. Nguyễn Thu Hà – Phụ trách Chương trình Tiên tiến 59 – Phòng 310 - nhà A1, ĐTNB: 5321 ĐT: 0979482008

7. Th.S, CVC Hoàng Tố Loan – Phụ trách Chương trình Chất lượng cao, phụ trách công tác thời khóa biểu và lịch thi, Quản lý điểm Tiếng Anh Chương trình Chất lượng cao K57-K58 – Phòng 307 - nhà A1, ĐTNB: 5328 ĐT: 0989138779,

8. CV. Đặng Thị Thu Hằng – Phụ trách Chương trình Chất lượng cao, phụ trách học lại/học ghép, lớp riêng, học bổng, khen thưởng, kỷ luật sinh viên – Phòng 307 - nhà A1, ĐTNB: 5330, ĐT: 0985611959

9. Th.S Nguyễn Bích Ngọc – Phụ trách Chương trình Chất lượng cao– ĐTNB: 5329, ĐT: 0974621290

10. Th.S Giao Thị Hoàng Yến – Phụ trách Chương trình Chất lượng cao – ĐTNB:5329 ĐT: 0919200989

11. ThS. Phạm Thúy Oanh- Phụ trách Chương trình POHE-ĐTNB: 5311 ĐT: 0986758598

12. ThS. Nguyễn Minh Châu- Phụ trách Chương trình POHE-ĐTNB: 5312 ĐT: 01667028229

13. CV. Sái Hương Ly- Phụ trách Quản lý điểm Tiếng Anh Chương trình Chất lượng cao K59-ĐTNB: 5321 ĐT: 0964748888VII – TÊN VÀ KÝ HIỆU GIẢNG ĐƯỜNG

  1. Giảng đường A2 (Nhà Trung tâm): Khu giảng đường 10 tầng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  2. Sân Ký túc xá, sân tennis, sân cầu lông, nhà G để học các môn Giáo dục thể chất

  1. NHỮNG LƯU Ý ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Các cố vấn học tập/GVCN lớp có trách nhiệm hướng dẫn, tư vấn cho sinh viên nắm vững chương trình đào tạo và học tập theo đúng tiến trình đào tạo, đúng quy định của nhà trường.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi về giảng đường, học phần … Trung tâm sẽ thông báo cụ thể trên mạng website của Trung tâm.

- Sinh viên phải có trách nhiệm nắm vững lịch học và đi học đúng giờ.

- Sinh viên phải thường xuyên cập nhật thông tin trên website của Trung tâm Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE.* địa chỉ trang web của Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE: http://aep.neu.edu.vn
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương