TrưỜng bồi dưỠng giáo dục cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 34.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.02.2019
Kích34.07 Kb.


UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /TB-BDGD

Gò Vấp, ngày 04 tháng 10 năm 2018THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Thao giảng - Chuyên đề “Một số phương pháp

dạy âm nhạc hiện đại” và tập huấn các làn điệu dân ca

cho giáo viên âm nhạc”

straight arrow connector 1

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 12/10/2018.

2. Địa điểm: Trường Tiểu học Lê Đức thọ (Số 688/57/44 Lê Đức Thọ, Phường 15).

3. Thành phần tham dự: Đại diện Lãnh đạo, Tổ Phổ thông Phòng GD&ĐT, Trường BDGD, Phó Hiệu trưởng, các giáo viên đang giảng dạy môn Âm nhạc (kể cả các giáo viên kiêm nhiệm).

4. Nội dung:

- Tuyên bố lý do - giới thiệu thành phần tham dự.

- Thao giảng tiết minh họa cho chuyên đề “Một số phương pháp dạy âm nhạc hiện đại”.

- Góp ý cho tiết minh họa:

- Nghỉ giải lao

- Các nhóm tập hát và biểu diễn một làn điệu dân ca (trong tập sách Em yêu làn điệu dân ca) kết hợp các hình thức vận động theo nhạc và sử dụng bộ gõ cơ thể để minh họa cho bài hát.

- Giới thiệu tập sách Em yêu làn điệu dân ca; Trao đổi thêm về một số phương pháp dạy âm nhạc hiện đại.

- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo.

- Bế mạc.

5. Phân công chuẩn bị:

- Trường Bồi dưỡng Giáo dục: Lập Kế hoạch thực hiện chuyên đề; Duyệt nội dung chuyên đề; kế hoạch bài dạy; dự giờ góp ý tiết dạy minh họa.

- Cán bộ chỉ đạo môn Âm nhạc: Xây dựng chuyên đề; góp ý Kế hoạch bài dạy, dự giờ góp ý tiết dạy minh họa.

- Trường TH Lê Đức Thọ: Cử giáo viên xây dựng kế hoạch bài dạy, thực hiện tiết dạy minh họa, chuẩn bị cơ sở vật chất, hỗ trợ nhân sự tổ chức chuyên đề.

- Các trường cử cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy môn Âm nhạc (kể cả kiêm nhiệm) tham dự chuyên đề đầy đủ và đúng giờ. CBQL, GV tham dự chuyên đề chia thành 5 nhóm. Mỗi nhóm có trách nhiệm tham khảo trước 2 làn điệu dân ca, dự kiến trước một số động tác vận động theo nhạc và âm hình tiết tấu phù hợp và tập sử dụng bộ gõ cơ thể minh họa cho bài dân ca đó. Ban tổ chức cung cấp kèm đường link tại trang web: xuatbangiadinh.vn/eydc để download file bài dân ca (file nhạc có lời, file nhạc beat):Phân nhóm trường và chuẩn bị các bài dân ca như sau:
Các trường

Tên bài dân ca cần chuẩn bị

Link file nhạc

Nhóm

1

Nguyễn Thượng Hiền

Trần Văn Ơn

Phạm Ngũ Lão

Hanh Thông

Nguyễn Viết Xuân


Ru con

https://drive.google.com/file/d/0B9mOlUs6k0dPLXZhOFFHd1EwaDA/view

Này chim sáo ơi

(Saki kakeo)https://drive.google.com/file/d/0B9mOlUs6k0dPaUI2Ym1qbDZtazg/view

Nhóm

2

Hoàng Văn Thụ

Trần Quốc Toản

An Hội

Lương Thế VinhKim Đồng

Lý Liễn vũ

https://drive.google.com/file/d/0B9mOlUs6k0dPelpYMXd1VFVCVXM/view

Lý Cái phảng

https://drive.google.com/file/d/0B9mOlUs6k0dPTzVYQVNnQ3BQUnM/view

Nhóm

3

Nguyễn Thị Minh Khai

Chi lăng


Lê Thị Hồng Gấm

Lam Sơn


Lê Hoàn

Lý bánh bò

https://drive.google.com/file/d/0B9mOlUs6k0dPYm02NTBvbXhLYzA/view

Con Ra Pư Xa Pa

https://drive.google.com/file/d/0B9mOlUs6k0dPQkQ5VktFUlowcjg/view

Nhóm

4

Phan Chu Trinh

Võ Thị Sáu

Trần Quang Khải

Lê Quý Đôn

Lê Văn Thọ


Ca hạnh phúc

https://drive.google.com/file/d/0B9mOlUs6k0dPekdEV29QYzJSMDQ/view

Tòng quân

https://drive.google.com/file/d/0B9mOlUs6k0dPR0pNLS14Smc4d1E/view

Nhóm

5

Lê Đức Thọ

Nhựt Tân


Việt Mỹ

Việt Úc


Ngô Thời Nhiệm

Tam pháp nhập môn

https://drive.google.com/file/d/0B9mOlUs6k0dPcHZVRU9YS3ltY0E/view

Lý con cóc

https://drive.google.com/file/d/0B9mOlUs6k0dPRTdxS01ieGY1QTA/view


Nơi nhận:

- Tổ PT PGD&ĐT;

- CBCĐ môn Âm nhạc;

- Các trường TH;- Lưu: VT, BDGD.
KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Trần Thị Bích Thuận

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương