Trang đẦu chọn cụm từ thích hợp trong khung điền vào chỗ trốngtải về 450 b.
Chuyển đổi dữ liệu24.10.2018
Kích450 b.


TRANG ĐẦU


Chọn cụm từ thích hợp trong khung điền vào chỗ trống .Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng ?KẾT QUẢÔN LẠI KIẾN THỨC CŨGIỚI THIỆU BÀIMỤC TIÊU QUA BÀI HỌC NÀY:ĐẶT VẤN ĐỀ VÀO BÀIQuan sát hiện tượng xảy ra với quả bóng bayHãy chọn cụm từ thích hợp trong khung điền vào chỗ trống.ĐẶT VẤN ĐỀC5.Chọn từ thích hợp trong khung điền vào chỗ trống để được kết luận đúng.3. Rút ra kết luận4. Vận dụngCâu 1. Khi làm nóng một khối khí, thể tích của khối khí thay đổi như thế nào? ( Hãy chọn đáp án đúng )Câu 2. Chọn chữ cái ở đầu cột 2 điền vào đầu cột 1 để được câu có kết luận đúng.Câu 3. Khi so sánh sự nở vì nhiệt của khí Ôxi, khí Cacbonic, khí Hiđrô có các kết luận sau (Hãy chọn đáp án đúng)Câu 4. Chọn cụm từ thích hợp trong khung điền vào chỗ trốngKẾT QUẢCâu 5.Câu 6.MỞ RỘNG - NÂNG CAOC8.Vi deo khinh khí cầuĐÈN TRỜIKiến thức cần nhớ qua bài học nàyHƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀCẢM ƠNTƯ LIỆU THAM KHẢO


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương