Tìm kiếm Top of Form Bottom of Form Gmail soạNtải về 84.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.03.2019
Kích84.8 Kb.

Top of Form


Bottom of Form

Đã mở cuộc hội thoại. 1 thư đã đọc.
Chuyển đến nội dung
Sử dụng Gmail bằng trình đọc màn hình

Tìm kiếm

Top of Form

Bottom of Form

Gmail


SOẠN

Nhãn

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Hộp thư đến (86)

Thư gắn dấu sao

Quan trọng

Thư đã gửi

Thư nháp (69)

Vòng kết nối

[Imap]/Đã gửi

[Imap]/Hộp thư đi

[Imap]/Thùng Rác

Cá nhân

Chuyển

Deleted Items (25)

Junk

Nháp

Sent Items

Unwanted

Danh sách mở rộng

 

 

  

 

Tác vụ khác

 

19 trong tổng số 2.655

 https://mail.google.com/mail/u/1/images/cleardot.gif

 https://mail.google.com/mail/u/1/images/cleardot.gif

 


in tất cả

trong cửa sổ mới

Đề kiểm tra cuối học kì II lớp 2G

Hộp thư đến

x

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/profile_mask2.png

la pham
4 thg 5 (7 ngày trước)

https://mail.google.com/mail/u/1/images/cleardot.gif
https://mail.google.com/mail/u/1/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/1/images/cleardot.gif

tới tôi

https://mail.google.com/mail/u/1/images/cleardot.gif
BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM Lớp: 2G NĂM HỌC: 2016-2017

Môn: Toán     Thời gian: 40 phút ( Không kể thời gian giao đề )Câu 1: (1 điểm): Khoanh vào trước kết quả đúng nhất:

a) Số liền trước số 525 là:    

                A. 526                B. 400                   C. 524                    D. 600

 b) Giá trị của chữ số 2 trong số 525 là:

              A. 2                      B. 2 chục              C. 525                    D. 20

Câu 2: (1 điểm)     Viết (theo mẫu):


Viết số

Đọc số

105

Một trăm linh năm

429

 

 

Chín trăm bốn mươi lăm

Câu 3: (`1 điểm) Khoanh vào trước kết quả đúng nhất:

    a Hình vẽ bên có số tam giác là

     A.  3 tam giác

     B.  4 tam giác

     C.  5 tam giác

     D . 6 tam giác

   b, Hôm nay là thứ hai ngày 7 tháng 4, thứ hai tuần sau là ngày:

         A. 13                        B. 14                       C. 20                       D. 21Câu 4: (1 điểm)  Đặt tính rồi tính:              

                   45 + 37                 40 – 32                   351 + 246                 972 – 320     

................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

Câu 5: (1 điểm): Tính

a,  3 x 6 + 5 = ………………………                    b) 4 x 5 : 2 =………………………                           

               =……………………….                                      =……………………….

Câu 6: (1 điểm)

                                     5cm             B                   Cho hình tứ giác như hình vẽ AB = 5cm

                              A                                           BD = 5 cm , DC = 7 cm ,CA= 3cm

                      3cm                                5 cm        Tính chu vi của hình tứ giác ABCD

                          C                                 D           

                                           7 cm 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

 

Câu 7: (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

    a,  Có 60kg gạo chia đều vào 3 bao. Mỗi bao có:     A. 20 kg gạo          B. 2 kg gạo

      b, Tìm x:

                                      x   4 = 24                          x : 3 = 6                           

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 8: (1 điểm) 

  a,Số thích hợp cần điền vào chỗ trống của   4 x 7  = 4  x …….

   A. 4                          B. 5                    C. 6                        D. 7

   b,Phép nhân : 3 x 9 = 27   thì  27 là

              A. Thừa số                            B. Tích                             C. Tổng

Câu 9: (1 điểm)   Bé Tâm cao 1m. Bé Thanh thấp hơn bé Tâm 3cm. Hỏi bé Thanh cao bao nhiêu xăng –ti-mét?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………Câu 10: (1 điểm)

 Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau thì được số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau.Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ĐÁP ÁN TOÁN CUỐI NĂM- LỚP 2G NĂM HỌC: 2016- 2017

Mỗi câu đúng, chính xác : 1 điểmCâu 1: Mỗi nội dung 0,5 điểm ( a) Đáp án C   b) Đáp án D

Câu 2: Mỗi ô viết đúng 0,5 điểm

Viết số                               Đọc số

   429                   Bốn trăm hai mươi chín

   945                    Chín trăm bốn mươi lămCâu 3: Mỗi nội dung  đúng 0,5 điểm ( a) Đáp án D           b) Đáp án B  

Câu 4: a) 0,5 điểm (Điền đúng dấu mỗi phép tính : 0,25 điểm)

              b)0,5 điểm (Mỗi cột tính đặt tính và tính đúng: 0,25 điểm)

 

Câu 5: Mỗi dãy tính thực hiện chính xác từng bước tính : 0,5 đ

a) 3 x 6 + 5 = 18 + 5                                     b) 4 x 5 : 2 = 20 : 2

                   = 23                                                              = 10

Câu 6: Chu vi hình tứ giác ABCD là: 0,25 điểm      2 + 5 + 5 + 7 = 19 (cm) 0,5 điểm: + PT đúng: 0,25 đ +Ghi đúng đơn vị đo: 0,25đ Đáp số: 19cm 0,25 điểm

Câu 7:  ( 1 điểm) (Mỗi cột tính đặt tính và tính đúng: 0,25 điểm)

Câu 8:  (1 điểm )Mỗi nội dung  đúng 0,5 điểm ( a) Đáp án D                  b) Đáp án B  

Câu 9: 1m = 100cm 0,25 điểm Chiều cao của bé Thanh là: 0,25 điểm 100 – 3 = 97 (cm) 0,25điểm Đáp số: 97cm 0,25 điểm

Câu 10: Nêu được số bé nhất có ba chữ số khác nhau :102 ( 0,25 điểm )

             Nêu được số lớn  nhất có ba chữ số khác nhau :987 ( 0,25 điểm

Số cần tìm X  + 102 = 987

                           X = 987  - 102

                               X = 885

Vậy số cần tìm là 885  ( 0,5 điểm )

 

 

  

 

     Họ và tên:............................................ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂNM    Năm học 2016 – 2017

Môn: Tiếng việt - Lớp 2G

Thời gian: 30 phút (Không kể thời gian giao đề)

I.Đọc thầm bài văn sau:

Bài : Ai ngoan sẽ được thưởng ( SGK Tiếng Việt lớp 2tập 2 trang 100,101) và trả lời các câu hỏi sau :

Câu 1: ( 0,5 điểm ) Bác Hồ đến thăm ai ?

A.   Các cháu nhi đồng .

B.   Các cháu thiếu nhi.

C.   Trại nhi đồng.

D.   Các cháu thanh niên.

Câu 2: ( 0,5 điểm ) Bác Hồ hỏi các em học sinh những gì ?

A.   Các  cháu chơi có vui không ?

B.   Các cháu ăn có no không ?

C.   Các cô có mắng  phạt các cháu không ?Các cháu có thích ăn kẹo không ?

D.   Cả A,B,C

Câu 3:  ( 1 điểm )Những câu hỏỉ của Bác cho thấy điều gì?

A.   Bác lo lắng cho các em thiếu nhi .

B.   Bác thương yêu các em thiếu nhi.

C.   Bác quan tâm đến đời sống của thiếu nhi.

D.   Cả A,B,C đều đúng

Câu 4:  ( 0,5 điểm ) Tại sao Tộ không dám nhận keọ Bác chia?

A.   Vì bạn Tộ ham chơi .

B.   Vì bạn Tộ nhận thấy mình chưa ngoan,chưa vâng lời cô.

C.   Vì bạn Tộ hay nói chuyện riêng trong lớp .

D.   Vì bạn Tộ chưa làm bài tập.

Câu 5 : ( 0,5 điểm ) Tại sao Bác khen Tộ ngoan?

A.   Vì Tộ chăm chỉ học tập .

B.   Vì Tộ luôn luôn giúp đỡ  người  khác .

C.   Vì Tộ biết nhận lỗi.Câu 6 : ( 1 điểm )Nội dung bài  Ai ngoan sẽ được thưởng nói lên điều gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu7: (0,5 điểm)

Từ trái nghĩa với từ “ Thấp ”

       A. Nhỏ                         B. Bé                                          C. Cao

Câu 8: (0,5 điểm)

     Tìm cặp từ trái nghĩa

    A. Đen / trắng; sáng / chiều; sáng / tối

    B. Đen / trắng; xấu / tốt; sáng / tối

    C. Đen / trắng; sáng / chiều; béo/ gầy

Câu 9 : (1 điểm)  Dòng nào chỉ gồm các từ chỉ hoạt động:

A.   Viết, làm, đẹp, khéo.

B.   Viết, làm, học, đọc.

C.   Ngoan, cô giáo, Trung, bộ đội.

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC NĂM Năm học: 2016 - 2017

Môn: Tiếng việt - Lớp 2

BÀI VIẾT Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian chép đề)

 

I.Viết chính tả: (4 điểm)Cây và hoa bên lăng Bác

 Sau lăng, những cành đào Sơn La khỏe khoắn vươn lên, reo vui với nhành sứ đỏ của đồng bằng Nam Bộ. Trên bậc tam cấp, hoa dạ hương chưa đơm bông, nhưng hoa nhài trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu ngâu kết chùm đang tỏa hương ngào ngạt.

 

II.Tập làm văn: (6 điểm)

Viết một đoạn văn ngắn 4 đến 5 câu tả về cảnh biển.

 

 

  

 

  

 

  

 

 ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC

Năm học: 2016 - 2017 Môn: Tiếng việt - Lớp 2( phần đọc)I.Đọc hiểu (6 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

 Câu 1: (0,5 điểm) Khoanh vào ý B

 Câu 2: (0,5 điểm)  Khoanh vào ý D

Câu 3(0,5 điểm) Khoanh vào ý D

Câu 4: (0,5 điểm) Khoanh vào ý B

Câu 5(1 điểm) Khoanh vào ý C

Câu  6 : (1 điểm) Nêu đúng nội dung bài: Bác Hồ rất yêu mến thiếu nhi, Bác luôn luôn quan tâm đến việc ăn ở, học hành của các cháu,

Câu 7: (0,5 điểm) Khoanh vào ý C

Câu 8(0,5 điểm) Khoanh vào ý B

Câu 9: (1 điểm) Khoanh vào ý B

II.Đọc thành  tiếng ( 4 điểm )

-Đọc vừa đủ nghe ,rõ ràng ,tốc đọ đọc đạt yêu cầu   : 1 điểm

-Đọc đúng tiếng, từ ( không đọc sai quá 5 tiếng )       : 1 điểm

-Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu ,các cụm từ rõ nghĩa : 1 điểm

-Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc : 1 điểm

 

 

  

 

 ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC

Năm học: 2016 - 2017 Môn: Tiếng việt - Lớp 2( phần viết )

I. Chính tả: (4 điểm)

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, đúng cỡ chữ, trình bày đúng, đủ đoạn văn (4 điểm).

- Cứ mắc 2 lỗi trừ 0,5 điểm (các lỗi mắc lại chỉ trừ một lần).

 - Chữ viết xấu, trình bày bẩn, chữ viết không đúng độ cao trừ (0,25 điểm) toàn bài.

 II. Tập làm văn (6 điểm)

- Viết bài đảm bảo các yêu cầu sau cho 6 điểm

+ Viết đúng nội dung yêu cầu của đề bài, trình bày thành đoạn văn.

+ Viết đúng ngữ pháp, dùng từ chính xác, trình bày sạch, chữ viết rõ ràng, không sai chính tả.

- Viết đủ số câu, chưa sắp xếp câu thành đoạn văn cho 3 điểm

- Viết chưa đủ 4 câu nhưng đúng ý cho 2 điểm

- Bài văn viết được từ 1 đến 2 câu cho 1 điểm

 

  

 

  

 

  

https://plus.google.com/u/1/_/focus/photos/public/aibeiaiaaabdcpropino2uyfdsildmnhcmrfcghvdg8qkgm3ywq4mtfinjyxy2yxytlkogi3yjyzyzaymjczzjixn2m0otc0ywqwaswif5u32_jq7gnwowilgshsolu8?sz=32

Nhấp vào đây để Trả lời hoặc Chuyển tiếp

2,51 GB (16%) trong tổng số 15 GB được sử dụng

Quản lý

Điều khoản - Bảo mật

Hoạt động tài khoản gần đây nhất: 1 phút trướcChi tiếtla pham

Thêm vào

https://mail.google.com/mail/u/1/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/1/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/1/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/1/images/cleardot.gif

Hiển thị chi tiếtПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương