Tiêu chuẩn thực hiện công việCtải về 1.08 Mb.
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu11.02.2019
Kích1.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ

TÊN NGHỀ: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

MÃ SỐ NGHỀ: 80207

Hà Nội, 10/2009


GIỚI THIỆU CHUNG

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Thương mại điện tử là cơ sở để xây dựng chương trình khung, chương trình dạy nghề, nó cũng là cơ sở để tuyển chọn lao động và để người lao động có định hướng phấn đấu nâng cáo trình độ và kỹ năng của mình. Vì vậy, việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề là rất cần thiết. 1. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

Thực hiện Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, cụ thể các công việc đã được Ban xây dựng chương trình thực hiện theo các bước như sau:

  • Phân tích nghề: Ban xây dựng chương trình đã nghiên cứu, thu thập thông tin về các tiêu chuẩn liên quan đến nghề Thương mại điện tử và tổ chức xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề Thương mại điện tử. Trực tiếp đến các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp được lựa chọn để tìm hiểu quy trình sản xuất của nghề. Dựa trên các tài liệu, dữ liệu thu thập được qua khảo sát, Ban xây dựng đã tổ chức các hội thảo và phân tích kết quả khảo sát để lập nên Sơ đồ phân tích nghề.

  • Phân tích công việc: Sau khi lập được Sơ đồ phân tích nghề, tiến hành lập các phiếu phân tích công việc cho tất cả các công việc để phân tích theo các nội dung, trình tự thực hiện các bước công việc – tiêu chuẩn thực hiện mà hoạt động sản xuất hay kinh doanh đòi hỏi – kiến thức cần có và kỹ năng liên quan – các điều kiện về công cụ, máy móc, thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu và môi trường làm việc để thực hiện công việc có hiệu quả. Ban xây dựng đã tiến hành hội thảo để hoàn thiện các phiếu phân tích công việc.

  • Xây dựng danh mục các công việc: Căn cứ theo khung của từng bậc trình độ kỹ năng nghề và sơ đồ phân tích nghề đã hoàn thiện, lập phiếu ghi danh mục các công việc. Sau đó đã gửi cho 30 chuyên gia có kinh nghiệm góp ý. Cuối cùng Ban xây dựng đã hoàn thiện lại bản danh mục công việc sau khi có ý kiến của các chuyên gia.

  • Biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Căn cứ vào các phiếu phân tích công việc, danh mục công việc và cấu trúc tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã được hoàn thiện theo đúng quy định để tiến hành biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo mẫu định dạng tiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tổ chức các hội thảo lấy ý kiến đối với tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã được biên soạn để hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và giao cho Ban chủ nhiệm nghiệm thu trước khi tổ chức thẩm định.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Thương mại điện tử sau khi được ban hành là công cụ giúp cho:

  • Người lao động có định hướng phấn đấu nâng cao trình độ về kiến thức và kỹ năng của bản thân thông qua việc học tập và tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm việc để có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

  • Người sử dụng lao động có cơ sở để tuyển chọn lao động, bố trí công việc và trả lương hợp lý cho người lao động.

  • Các cơ sở dạy nghề có căn cứ để xây dựng chương trình dạy nghề tiếp cận chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

  • Cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để tổ chức thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động. 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG

Số TT

Họ và Tên

Nơi làm việc

1

Đinh Thị Hiền

Trường ĐT, BD Cán bộ Công Thương TW

2

Nguyễn Văn Thảo

Trường ĐT, BD Cán bộ Công Thương TW

3

Vũ Mạnh Hùng

Trường ĐT, BD Cán bộ Công Thương TW

4

Nguyễn Sỹ Dũng

Trường ĐT, BD Cán bộ Công Thương TW

5

Phạm Quang Thiện

Trung tâm Tin học – Bộ Công Thương

6

Trần Hữu Linh

Cục TMĐT và CNTT - Bộ Công Thương

7

Võ Hồng Nam

Cty Điện tử Tin học – Bộ Khoa học Công nghệ

8

Đinh Phú Quốc

Cty CPƯD Khoa học và Công nghệ MITEC

9

Lê Anh Tuấn

Cty CP Thương mại di động TEKMOBI

10

Bùi Thế Đức

Công ty CP Tin học Thương mại 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH

Số TT

Họ và Tên

Nơi làm việc

1

Nguyễn Mạnh Hồng

Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương

2

Nguyễn Quốc Tiến

Trường CĐ Thương mại và Du lịch Thái Nguyên

3

Nguyễn Quang Anh

Tổng công ty Truyền tải Điện

4

Nguyễn Trần Quang

Công ty TNHH TM & DL Thăng Long

5

Phạm Văn Biển

Công ty máy tính Bảo Anh

6

Nguyễn Đình Quyết

Trường CĐCN Việt Hung

7

Huỳnh Bảo Quốc Dũng

Trường CĐCN Huế


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương