Tiết bàI 7: những nét chung về XÃ HỘi phong kiến a. Mục tiêu bài họctải về 19.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.03.2019
Kích19.38 Kb.

Lịch sử 7 Ngày soạn: 16/9/1014 Ngày dạy: 17/9/1014
TIẾT 9. BÀI 7: NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN
A. Mục tiêu bài học:

1) kiến thức: Thời gian hình thành và tồn tại của xhpk . Nền tản kinh tế và các giai cấp cơ bản trong xh. Thể chế chính trị của nhà nước phong kiến. Sự khác nhau giữa Xhpk phương Đông và Xhpk châu Âu

2) Tư tưởng: Giáo dục niềm tin lòng tự hào và truyền thống lịch sử thành tựu văn hoá khoa học kỹ thuật mà các dân tộc đã đạt được trong thời phong kiến .

3) Kỹ năng: Làm quen với phương pháp tổng hợp khái quát hoá các sự kiện,biến cố ls ,từ đó rút ra nhận xét, lí luận cần thiết.

B. Phương tiện dạy học:

Bản đồ châu Âu , châu Á . Tư liệu về xhpk ở phương Đông và phương Tây.C. Tiến trình dạy và học:

1) Ổn định tổ chức: 7

2) Kiểm tra bài cũ : Em hãy lập biểu đồ các giai đoạn lịch sử lớn của vương quốc Cam-pu-chia và Lào ?

3`) Giới thiệu bài mới : Qua các tiết học trước chúng ta đã biết sự hình thành ,phát triển của chế độ pk ở cả phương Đông và phương Tây. Chế độ pk là một giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển của lịch sử xh loài người . Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu những nét chung trong xh này .


Hoạt động của thầy và trò

Nội dung ghi bảng

H: Xhpk ở phương Đông và châu Âu hình thành từ khi nào?

Hs: Phương Đông TCN, đầu công nguyên. Châu Âu TK VH: Em có nhận xét gì về thời gian hình thành xhpk 2 khu vực trên?

Hs: Xhpk phương Đông hình thành sớm .Xhpk châu Âu hình thành muộn hơnH: Thời kỳ xhpk ở phương Đông và châu Âu kéo dài bao lâu ? ( Xhpk phương Đông phát triển chậm chạp từ TKVII-XVI, các nước ĐNÁ TKX-XVI, Xhpk châu Âu TKXI – TKXIV )

H: Thời kỳ khủng hoảng và suy vong của phương Đông và châu Âu diễn ra ntn? ( Phương Đông kéo dài suốt 3 thế kỷ từ TKXVI-XIX.Châu Âu rất nhanh từ TKXV-XVI )
Gv: Yêu cầu hs đọc phần 2

H: theo em cơ sở kinh tế của xhpk phương Đông và châu Âu có gì giống và khác nhau ? ( Giống: Đều sống nhờ vào nông nghiệp là chủ yếu. Khác: phương Đông bói hẹp trong nông thôn công xã , châu Âu đóng kín trong lãnh địa phong kiến )

H: Trình bày các giai cấp cơ bản trong xhpk ở phương Đông và châu Âu ? (Phương Đông : Địa chủ , nông dân.Châu Âu : Lãnh chúa , nông nô)

H: Hình thức bóc lột chủ yếu trong xhpk? (bóc lột bằng địa tô)

H: Gi/c địa chủ pk bóc lột bằng địa tô ntn? ( Giao ruộng đất cho nông dân,nông nô và thu thuế rất nặng )H: Nền kinh tế ở phương Đông và châu Âu khác nhau ở điểm nào ?( Ở châu Âu xuất hiện thành thị trung đại đã làm cho thương nghiệp ,nông nghiệp phát triển )
Gv: Yêu cầu hs đọc phần 3

H: Trong xhpk ai là người nắm quyền lực? (Vua là người đứng đầu bộ máy nhà nước phong kiến )

H: Chế độ quân chủ là gì ? ( Thể chế do nhà nước đứng đầu )

H: Chế độ quân chủ ở phương Đông và châu Âu có gì khác biệt? ( Phương Đông vua có nhiều quyền lực Châu Âu: Lúc đầu hạn chế trong các lãnh địa đến TKXV quyền lực tập trung trong tay vua )

1) Sự hình thành và phát triển của XHPK

- Xhpk phương Đông hình thành sớm, phát triển chậm suy vong kéo dài.

- Xhpk châu Âu hình thành muộn hơn kết thúc sớm và chủ nghĩa tư bản hình thành .

2) Cơ sở kinh tế của XHPK:
* Cơ sở kinh tế : Nông nghiệp .

- Địa chủ , nông dân ở phương Đông .

- Lãnh chúa, nông nô ở châu Âu.

- Phương thức bóc lột bằng địa tô3) Nhà nước phong kiến:

- Thể chế nhà nước: Vua đứng đầu .Chế độ quân chủ .

- Phương Đông có từ rất sớm và được củng cố.

- Châu Âu từ phân quyền chuyển sang tập quyền
4)Củng cố :


Nội dung

Phong kiến phương Đông

Phong kiến châu Âu

Thời gian hình thànhCơ sở kinh tế , xã hộiNhà nước
5) Dặn dò :

Về nhà học bài cũ , trả lời câu hỏi sgk và chuẩn bị nội dung bài học mới như sau :1. Ngô Quyền đã dựnh nền tự chủ ra sao ?

2. Vai trò của Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nướcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương