TiếT 6: -nhạc lí: nhịp và pháCH- nhịP 2/4 -tậP ĐỌc nhạC: TĐn số 2tải về 68.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.03.2019
Kích68.68 Kb.

Ngày Ngày soạn: 30/9/2018

Ngày dạy: 4/10 (Lớp 6.1, 6.4), 5/10 (Lớp 6.2), 6/10 (Lớp 6.3)TIẾT 6: -NHẠC LÍ: NHỊP VÀ PHÁCH- NHỊP 2/4

-TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 2

A. Mục tiêu: Giúp học sinh:

- Có khái niệm về nhịp và phách, nhịp 2/4 - biết cách đánh nhịp2/4.

- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 2 và biết kết hợp đánh nhịp.

B. Chuẩn bị của giáo viên:

- Đàn ocgan

- Bảng phụ chép bài TĐN số 2

C. Tiến trình dạy học:

I. Ổn định lớp:

II. Kiểm tra bài cũ:Gọi nhóm 2-3 học sinh trình bày bài hát: Vui bước trên đường xa

III. Bài mới: GV giới thiệu vào nội dung bài học:

IV. Dạy và học:


HĐ CỦA GV

NỘI DUNG

HĐ CỦA HS

GV ghi bảng

GV cho HS quan sát

GV hỏi

GV ghi bảngGVgiảng, ghi bảng

GV ghi bảng


GV hỏi


GV hỏi

GV ghi bảng

GV hỏi
GV h/dẫn

GV đệm đàn và hướng dẫn


GV đàn

Nâng cao:

GV chỉ địnhI. Nhạc lí: Nhịp và phách - Nhịp 2/4

1. Nhịp và phách.
Nhịp là gì?

- Nhịp là những phần nhỏ có giá trị thời gian bằng nhau được lặp đi lặp lại đều đặn trong một bản nhạc hay bài hát. Giữa các nhịp có một vạch đứng ngăn cách gọi là vạch nhịp.

- Mỗi nhịp lại có những phần nhỏ hơn đều nhau về thời gian gọi là phách.

2. Nhịp 2/4:

a. Số chỉ nhịp.

- Cho hs quan sát SCN của bài hát “Vui bước trên đường xa”.

? SCN được viết ở đâu?

* SCN là 2 chữ số được đặt ở đầu bản nhạc để chỉ

loại nhịp. Số trên chỉ số phách trong mỗi ô nhịp

Số dưới: chỉ độ dài của mỗi phách (Độ dài mỗi phách bằng nốt tròn chia chi số dưới).

b. Nhịp 2/4

? Nhịp 2/4 có bao nhiêu phách, trường độ mỗi phách bằng hình nốt gì?

* Nhịp 2/4 có 2 phách, trường độ mỗi phách bằng nốt đen. Phách 1 là phách mạnh, phách 2 là phách nhẹ

* Ví dụ:
II. Tập đọc nhạc: TĐN số 2

Mùa xuân trong rừng

1. Nhận xét:

? Bài TĐN được viết ở nhịp gì, nêu khái niệm về nhịp đó? (Nhịp 2/4 )

? Về cao độ bài có sử dụng độ cao của những nốt nhạc nào? (Đồ, rê, mi, fa, son, la, si, đố)

? Về trường độ có những hình nốt nào? (Nốt đen, trắng)

2. Đọc tên nốt nhạc:

3.Chia câu:

? Bài có thể chia làm bao nhiêu câu? ( 4 câu)

4. Đọc gam C:

5. Tập đọc từng câu: (Dịch giọng -2)

- Cho hs nghe giai điệu của cả bài 1 lần để các em cảm nhận.

- Đàn chậm giai điệu câu 1 khoảng 3 lần , hs nghe, đọc nhẩm theo sau đó đọc theo đàn.

- Tập câu 2 tương tự như câu 1=> Nối câu 1 và câu 2.

- Tập câu 3 và câu 4 tương tự câu 1 và 2 sau đó nối cả bài

- Hướng dẫn hs đọc nhạc và gõ phách.

6. Ghép lời ca:

- Gv đàn giai điệu cho hs hát lời và gõ phách => Gv chú ý nghe và sửa sai.

- Gọi 1 vài cá nhân đọc bàiHS ghi bài

HS trả lời

HS nghe, ghi khái niệm

HS quan sát


HS ghi bài

HS ghi bài


HS trả lời

HS ghi bài

HS ghi bài

HS trả lời

HS ghi bài

HS trả lời
HS đọc nốt
HS trả lời

HS đọc gam C


HS nghe và cảm nhận

HS nghe và đọc nhạc


HS thực hiện

HS trình bày


IV. Kết thúc: -Nêu khái niệm nhịp 2/4, kể tên những bản nhịp được viết ở nhịp 2/4?

  • Về nhà chép bài TĐN vào vở, luyện đọc nhạc và gõ phách.

Quảng Hòa ngày 2/ 10/2018

Tổ chuyên môn ký duyệt
Nguyễn Thái Hợp

Ngày soạn: 30/9/2018

Ngày dạy: 1/10( Lớp 7.4), 4/10 (Lớp 7.3), 6/10 (Lớp 7.1, 7.2)

TIẾT 6: - nh¹c lÝ: nhÞp lÊy ĐÀ

- tËp ®äc nh¹c:t®n sè 3

- ©NTT: s¬ l­îc vÒ mét vµi nh¹c cô ph­¬ng t©y

A. Mục tiêu: Giúp học sinh:

- Nhận biết và làm quen với nhịp lấy đà thường gặp.

- Đọc đúng giai điệu, hát chính xác lời ca và kết hợp gõ nhịp bài TĐN số 3.

- Có hiểu biết về một số nhạc cụ được phổ biến rộng rãi trên thế giới.B. Chuẩn bị:

1.Chuẩn bị của giáo viên:

- Đàn ocgan

- Bảng phụ chép bài TĐN số 3.

- Tranh vẽ các nhạc cụ phương tây( có ở phòng học bộ môn).2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, đọc tên nốt bài TĐN số 3

C. Tiến trình dạy học:

I. Ổn định lớp:

II. Kiểm tra bài cũ: 1. Nêu khái niệm nhịp 4/4, so sánh nhịp 4/4 với nhịp 3/4 và 2/4 2. Đọc nhạc bài TĐN số 2.

III. Giới thiệu bài mới: GV giới thiệu vào nội dung bài học:

IV. Dạy và học

HĐ CỦA GV

NỘI DUNG

HĐ CỦA HS

GV ghi bảng

GV yêu cầu

GV hỏi
GV khẳng định

GV hỏi


GV kết luận
Nâng cao

GV h/dẫn


GV ghi bảng

GV hỏi


GV yêu cầu

GV thực hiện

GV đàn
GV đàn
GV đàn và h/dẫn

GV yêu cầu


GV h/dẫn
GV đệm đàn và h/dẫn

GV đệm đàn và h/dẫn

GV ghi bảng

GV ghi bảng và giới thiệu
I. Nhạc lí: Nhịp lấy đà

- Quan sát bài hát “Lí cây đa”.

? Nêu nhận xét của em về ô nhịp đầu tiên của bài hát? (Không đủ 2 phách)


  • Đó chính là nhịp lấy đà.

? Nhịp lấy đà là ô nhịp như thế nào?

* Nhịp lấy đà là ô nhịp đầu tiên không đủ số phách theo quy định của số chỉ nhịp.

- Hướng dẫn cho hs về nhà tự viết một ví dụ ở nhịp 4/4 gồm 8 ô nhịp và có sử dụng nhịp lấy đà.

II. Tập đọc nhạc: TĐN số 3

Đất nước tươi đẹp sao

1. Nhận xét:

? Bài TĐN được viết ở nhịp gì? Có những kí hiệu nào? (Nhịp 4/4, dấu nhắc lại và khung thay đổi).

? Nêu các tên nốt nhạc và các hình nốt có trong bài? (Đồ, rê, mi, fa, son ,la, si; Nốt trắng, đen, đen chấm dôi, móc đơn)

2. Đọc tên nốt nhạc:

3. Chia câu: (5 câu)

4. Đọc gam C

5. Tập đọc nhạc từng câu:

- Cho hs nghe giai điệu của cả bài 1 lần để các em cảm nhận.

- Đàn chậm giai điệu câu 1 khoảng 3 lần , hs nghe, đọc nhẩm theo sau đó đọc theo đàn.

- Tập câu 2 tương tự như câu 1=> Nối câu 1 và câu 2.

- Tập câu 3, 4 và câu5 tương tự âu 1 và 2 sau đó nối cả bài

- Yêu cầu từng dãy bàn đọc nhạc và gõ phách sau đó tập gõ vào các phách mạnh.

- Hướng dẫn hs đọc nhạc và đánh nhịp.

6. Ghép lời ca:

- Gv đàn giai điệu cho hs hát lời và gõ phách => Gv chú ý nghe và sửa sai.

- Chia 2 nửa lớp: 1 nửa hát lời nửa kia đọc nhạc sau đó đổi lại có kết hợp đánh nhịp.

7. Trình bày hoàn chỉnh cả bài:

- GV đệm đàn tiết tấu Cha cha, TP 120 cho hs trình bày cả bài và kết hợp đánh nhịp.

- Gọi 1 vài cá nhân đọc bàiIII. ÂNTT: Một số nhạc cụ phương tây

1. Pi-a- nô: (Dương cầm)

Thuộc loại đàn phím, dùng để độc tấu, hoà tấu hoặc đệm hát.

2. Đàn Vi-ô-lông: (Vĩ cầm)

Có 4 dây, dùng cung kéo, có thể độc tấu hoặc hoà tấu.

3.Đàn ghi-ta: (Tây ban cầm)

Có 6 dây, dùng phím gảy, có thể đọc tấu, hoà tấu hoặc đệm hát.

4. Đàn ác- coóc- đê- ông: (Phong cầm)

Dùng hộp gió để điều khiển tiếng đàn. Có thể độc tấu, hoà tấu hoặc đệm hát.


HS ghi bài
HS quan sát

HS nêu nhận xét


HS trả lời

HS ghi bài


HS theo dõi và thực hiện

HS ghi bài

HS trả lời

HS đọc tên nốt

HS theo dõi

HS đọc gam C


HS nghe và cảm nhận

HS nghe và đọc nhạc


HS thực hiện


HS thực hiện
HS thực hiện

HS thực hiện

HS thực hiện

HS ghi bài

HS nghe và ghi bài


V. Kết thúc: Về nhà chép TĐN, luyện đọc và đánh nhịp bài TĐN số 3.

Quảng Hòa ngày 2/ 10 /2018

Tổ chuyên môn ký duyệt

Nguyễn Thái HợpNgày soạn: 30/9/2018

Ngày dạy : 4/10 ( Lớp 8.3, 8.4), 6/10( Lớp 8.1, 8.2)


Tiết 6:

- ÔN TẬP BÀI HÁT: LÍ DĨA BÁNH BÒ.

- ÔN TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 2.

- ÂNTT:NHẠC SĨ HOÀNG VÂN VÀ BÀI HÁT “HÒ KÉO PHÁO”

A. Mục tiêu: Giúp học sinh:

- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát .

- Thể hiện đúng tính chất vui tươi, dí dỏm của bài hát

- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 2, kết hợp đánh đúng nhịp ¾ .

- Có hiểu biết đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Vân. Nghe và cảm nhận về bài hát “Hò kéo pháo”.

B. Chuẩn bị :

1.Chuẩn bị của giáo viên:

- Đàn ocgan

- Bảng phụ chép bài TĐN số 2

- Tư liệu về nhạc sĩ Hoàng Vân và một số tác phẩm khác của ông.2.Chuẩn bị của hs: SGK.

C. Tiến trình dạy học:

I. Ổn định lớp và kiểm tra sĩ số:

II. Kiểm tra bài cũ: Nêu khái niệm và công thức của gam thứ, giọng thứ ?

III. Dạy và học: Giới thiệu vào nội dung bài học.

HĐ CỦA GV

NỘI DUNG

HĐ CỦA HS

GV ghi bảng
GV đàn
GV hướng dẫn

GV ghi bảng


GV đàn
GV đàn

GV yêu cầu


GV yêu cầu
Nâng cao

GV đàn và h/dẫn


GV ghi bảng
GV yêu cầu

GV hỏi
GV thuyết trình và ghi bảng

GV thực hiện

GV ghi bảng

GV giới thiệu

GV thực hiện

GV hỏi

GV chốt ý
I. Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò

Dân ca Nam bộ

  1. Luyện thanh:

  2. Ôn tập:

- Hướng dẫn cho hs hát và vận động phụ hoạ nhẹ nhàng.

- Chia nhóm hát lĩnh xướng và hoà giọng.

- Hướng dẫn từng nhóm trình bày bài hát theo cách hát lĩnh xương và hoà giọng.

II. Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2

Trở về Su- ri- en- tô

1. Đọc gam La thứ

2. Ôn tập:

- Cho học sinh nghe lại giai điệu của bài TĐN 1 lần để các em nhớ lại.

- Cả lớp đọc nhạc + gõ phách

- Từng nhóm đọc nhạc và đánh nhịp ¾

3. Kiểm tra:

- Gọi 2 em lên bảng trình bày bài hát


* Trò chơi âm nhạc:

Gv đàn 3-4 nốt nhạc trong một câu bất kì cho hs nghe và nhận biết đó là câu nào và đọc lại nguyên vẹn câu nhạc đó.III. Âm nhạc thường thức:

1.Nhạc sĩ Hoàng Vân:

- Gọi 2 em đọc sgk/11

? Em hãy nêu đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Hoàng Vân?

- Tên ksinh là Lê Văn Ngọ (Còn có bút danh khác là Y- Na).

- Các tác phẩm tiêu biểu: Quảng Bình quê ta ơi; Bài ca xây dựng; Tình ca Tây Nguyên; Hò kéo pháo; Em yêu trường em; Ca ngợi Tổ quốc; …

- Ông được Nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

- Cho hs nghe một số trích đoạn các bài hát khác như: Em yêu trường em; Ca ngợi Tổ quốc; Tình ca Tây Nguyên.

2. Bài hát “Hò kéo pháo”.

- Bài hát được nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác vào năm 1954 khi ông được chứng kiến mọi diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ

- Cho hs nghe bài hát 2 lần qua đĩa CD

? Nêu cảm nhận của em về bài hát “Hò kéo pháo”? (Giai điệu của bài hát hùng tráng, khoẻ mạnh cho chúng ta thấy được những khó khăn gian khổ của những người chiến sĩ Điện Biên năm xưa và những chiến công hiển hách của quân và dân ta)HS ghi bài
HS l. thanh
HS thực hiện

HS ghi bài


HS đọc gam Am
HS nghe và nhớ lại

HS thực hiện

HS nghe và thực hiện
HS ghi bài
HS đọc sgk

HS trả lời


HS nghe và ghi bài
HS nghe và cảm nhận
HS ghi bài

HS nghe


HS nghe

HS nêu cảm nhận
IV. Củng cố: HS trình bày lại bài TĐN số 2

V. Dặn dò: Về nhà học bài và ôn tập 2 bài hát và các bài TĐN để tiết sau ôn tập.
Quảng Hòa ngày 2/10/2018

Tổ chuyên môn duyệtNguyễn Thái HợpCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương