Tiết 1: Toán: Ôn tập phân số ( tiếp theo ) I. MỤc tiêUtải về 470.75 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2018
Kích470.75 Kb.
1   2   3

Tiết 3: Tập làm văn


TRẢ BÀI VĂN TẢ CÂY CỐI

I. MỤC TIÊU:

- Biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn tả cây cối 

- Nhận biết và sửa được lỗi trong bài ; viết lại được một đoạn văn đúng và hay hơn.

II. CHUẨN BỊ:

- GV chấm bài viết của HS, tìm ra những lỗi phổ biến ghi vào bảng phụ.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

A. Bài cũ:

- Gọi 2 nhóm hs phân vai đọc lại đoạn kịch Giu-li-ét-ta và Ma-ri-ô trong tiết học trước.

- GV nhận xét .

B. Bài mới : Giới thiêu bài ghi bảng.

- Gọi hs đọc lại các đề bài tả cây cối .

- GV ghi đề lên bảng.

*. Nhận xét bài làm của hs:

- GV nhận xét chung về những ưu khuyết điểm chính trong bài làm của hs: Về bố cục, dùng từ đặt câu, diễn đạt các ý, ...

*. Hướng dẫn hs chữa bài:

- GV ghi một số lỗi lên bảng.

- Hướng dẫn sửa chữa các lỗi.

- Trả bài cho HS , HS tự tìm và chữa lỗi trong bài viết của mình.

- GV đọc bài văn hay nhất cho cả lớp tham khảo.

*. Chọn và viết lại 1 đoạn văn :

- GV cho HS chọn 1 đoạn văn viết chưa đạt trong bài của mình và viết lại cho hay hơn.

- GV theo dõi giúp đỡ.

C. Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học.

- Dặn về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài


- 2 nhóm hs phân vai đọc lại đoạn kịch Giu-li-ét-ta và Ma-ri-ô trong tiết học trước.


- HS đọc lại các đề bài tả cây cối .

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm .


- HS tự tìm và chữa lỗi trong bài viết của mình

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm .

- HS chọn 1 đoạn văn viết chưa đạt trong bài của mình và viết lại cho hay hơn.Tiết 4: Kĩ thuật

LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG(Tiết 2)

I. MỤC TIÊU:

- Chọn đúng và đủ số lượng các chi tiết lắp máy bay trực thăng.

- Biết cách lắp và lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp tương đối chắc chắn .

- HS khéo tay: Lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp chắc chắn .

* GDSDNL(Liên hệ): Khi sử dụng máy bay cần tiết kiệm xăng dầu.

II. CHUẨN BỊ: Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

A. Kiểm tra bài cũ:

- Sự chuẩn bị đồ dùng môn học.

- GV nhận xét đánh giá.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu : GV giới thiệu trực tiếp nêu tác dụng của máy bay trong thực tế.

2. Thực hành:

a- Thực hành lắp máy bay trực thăng

- GV hướng dẫn thực hành.

- Chọn chi tiết

- GV kiểm tra

-1 HS đọc ghi nhớ.

- GV nêu yêu cầu :

+ Lắp từng bộ phận

+ Lắp ráp máy bay trực thăng

- GV lưu ý học sinh lắp ráp.

- GV quan sát uốn nắn kịp thời.b- Đánh giá sản phẩm

- GV tổ chức .

- GV nêu những tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm

- GV nhận xét đánh giá.3. Củng cô, dặn dò:

- Nhận xét chung tiết học

- GV nêu yêu cầu.

- HS để đồ dùng trên bàn.

- HS lắng nghe.

- HS chọn đúng và đủ chi tiết theo bảng sgk, xếp từng loại vào lắp hộp.

- HS chọn các chi tiết

- HS đọc phần ghi nhớ sgk


- HS quan sát kĩ hình và đọc nội dung từng bước lắp trong sgk.

- Thực hành theo nhóm

- HS lắp ráp máy bay theo các bước sgk.
- HS trưng bày sản phẩm theo nhóm

- HS nhận xét đánh giá.

- HS tháo rời chi tiết và xếp đúng vị trí ở hộp

- HS về nhà học bài.
Tiết 5.6: Tiếng Anh (đ/c Hạnh)
Tiết 7: Toán

ÔN TẬP VỀ ĐO ĐỘ DÀI VÀ ĐO KHỐI LƯỢNG

I. MỤC TIÊU:

- Giúp HS củng cố cách cộng, trừ phân số.

- Biết cộng số tự nhiên với phân số, giải toán có liên quan.

- Rèn kỹ năng cộng, trừ .

- GDHS tính cẩn thận tỉ mĩ.

II. CHUẨN BỊ: Bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Kiểm tra bài cũ:

- Đọc bảng đơn vị đo độ dài, bảng đơn vị đo khối lượng?2. Bài mới: Giới thiệu bài.

3. Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 1. Hoàn thành bài tập số 3 SGK.
Bài 2: .Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

7km 504m = …………… hm

A. 750,4 B. 75,04 C. 7,504 D. 0,7504
Bài 3: Viết số đo: 0,5 tấn 80kg dưới dạng số thập phân có có đơn vị đo là tạ:

A. 5,08 tạ B. 5,8 tạ C. 58 tạ D. 0,58 tạBài 4: Hãy nối biểu thức để được kết quả đúng:

  1. 8km 650m . 504,7dam

  2. 5,047km 42,39km 2. 61,5d615cm 3. 423,9hm

C. 615cm 8650m

Bài 5: Kết quả của phép tính:

15,06yến - 70 kg = ? kg.

A. 79,975 kg B. 79,985kg C. 80,075 kg D. 80,065 kg

Bài 6: 3,5 lít dầu nặng 2,485 kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu hoả nếu khối lượng của chúng là 5,68 kg?

A. 8,5 lít B. 7 lít C. 7,5 lít D. 8 lít4/Củng cố: Nhắc lại ghi nhớ.


Bài 1: 1 HS làm vào bảng phụ . Cả lớp làm vở.

Bài 2:

- HS làm bài.

- Cả lớp theo dõi nhận xét.

7km 504m = 75,04 hmBài 3:

5,8 tạ


Bài 4:

8km 650m 504,7dam 5,047km 61,5dm 615cm 423,9hm 42,39km 8650m

- Bài 5: HS năng khiếu làm thêm, nếu còn thời gian làm them bài 6.


Tiết 5: Khoa học

SỰ SINH SẢN CỦA ẾCH

I. MỤC TIÊU:

- Viết sơ đồ chu trình sinh sản của ếch.II. CHUẨN BỊ:

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

A. Bài cũ: Sự sinh sản của côn trùng

- Kiểm tra 2 HSB. Bài mới: Nêu mục tiêu tiết học

* Hoạt động 1: Tìm hiểu sự sinh sản của ếch

+ ếch thường đẻ trứng vào mùa nào?

+ ếch đẻ trứng ở đâu?

+ Trứng ếch nở thành gì?

+ Mô tả sự pt của nòng nọc( H1, 2)

+ Nòng nọc sống ở đâu? ếch sống ở đâu?

- Theo dõi, thống nhất kết quả

- Kết luận: ếch là ĐV đẻ trứng. Trong quá trình phát triển, ếch vừa trải qua đời sống dưới nước, vừa trải qua đời sống trên cạn (Giai đoạn nòng nọc chỉ sống ở dưới nước)

* Hoạt động 2: Vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của ếch .

- Yêu cầu HS quan sát các hình Sgk/ 116, 117 nói nội dung của từng hình.

- Nêu yêu cầu: Vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của ếch vào vở trình bày trước lớp

- Cho HS thi giữa các nhóm ...

- Theo dõi, hướng dẫn, góp ý cho HS.

C. Củng cố- Dặn dò: Nhận xét tiết học.


- Trả lời câu hỏi/ Sgk- 115

- HS quan sát các hình Sgk/ 116,trả lời ( hoạt động cá nhân)+ Vào đầu mùa hạ.

+ Ếch đẻ trứng ở dưới nước.

+ Trứng ếch nở thành nòng nọc.

- HS trình bày.

+ Nòng nọc sống ở dưới nước, ếch sống ở trên cạn.

- HS lắng nghe .

Hình1: ếch đực đang gọi ếch cái với 2 cái túi kêu phía dưới miệng phồng to, ếch cái ở bên cạnh không có túi kêu

H2: Trứng ếch

H3: Trứng ếch mới nở

H4: Nòng nọc con, có đầu tròn, đuôi...

H5: Nòng nọc lớn dần lên, mọc ra 2 chân phía sau.

H6: Nòng nọc mọc 2 chân phía trước.

H7: Ếch đã hình thành đủ 4 chân, đuôi ngắn dần và bắt đầu nhảy lên bờ.

H8: Ếch trưởng thành.

- HS chỉ vào sơ đồ và trình bày trước lớp

- Vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của ếch vào vở

- Trao đổi với bạn cùng bàn: Nói về chu trình sinh sản của ếch.

- Đọc mục Bạn cần biết/Sgk.

Tiết 5: Khoa học

SỰ SINH SẢN VÀ NUÔI CON CỦA CHIM

I. MỤC TIÊU:

- Hình thành biểu tượng về sự phát triển phôi thai của chim trong quả trứng.

- Nói về sự nuôi con của chim.

- Nội dung điều chỉnh: Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm tranh ảnh những con vật mà bạn thích. Chỉ khuyến khích những em có khả năng, có điều kiện sưu tầm, triển lãm.

II. CHUẨN BỊ:

- Đọc kĩ kênh chữ và hình/ Sgk trang 118; 119III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

A. Bài cũ: Sự sinh sản của ếch

- Kiểm tra 2 HSB. Bài mới: Nêu mục tiêu tiết học

* Hoạt động 1: Quan sát

- Giúp HS: Có được biểu tượng về sự phát triển phôi thai của chim trong quả trứng

- Yêu cầu HS quan sát các hình Sgk/ 118, Gợi ý:

+ H2a: Đâu là lòng đỏ, lòng trắng của quả trứng?

+ H2a và H2b, quả trứng nào có thời gian ấp lâu hơn?Tại sao?.....

+ Mô tả từng giai đoạn ấp trứng,...


+ Kết luận: Trứng gà/chim,...đã được thụ tinh tạo thành hợp tử. Nếu được ấp, hợp tử sẽ phát triển thành phôi (phần lòng đỏ cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi thai phát triển thành gà con/chim non,....Trứng gà cần ấp trong khoảng 21 ngày sẽ nở thành gà con

* Hoạt động 2: Thảo luận

Giúp HS: Nói về sự nuôi con của chim

- Nêu yêu cầu: Thảo luận nhóm 4

- Theo dõi, hướng dẫn, góp ý cho HS khi trình bày

- Kết luận: Hầu hết chim non mới nở đều yếu ớt, chưa thể tự kiếm mồi được ngay. Chim bố và chim mẹ thay nhau đi kiếm mồi về nuôi chúng cho đến khi chúng có thể tự đi kiếm ănC. Củng cố- Dặn dò:

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài: Sự sinh sản của thú


- Nói về chu trình sinh sản của ếch

- Trao đổi với bạn cùng bàn, Trả lời câu hỏi/Sgk-118

a/ Quả trứng chưa ấp, có lòng đỏ, lòng trắng riêng biệt

b/ Quả trứng đã ấp khoảng 10 ngày, có thể nhìn thấy mắt gà (phần lòng đỏ còn lớn, phần phôi mới bắt đầu phát triển)

c/ Quả trứng đã ấp khoảng 15 ngày, có thể nhìn thấy phần đầu, mỏ, chân, lông gà (phần phôi đã lớn hẳn, phần lòng đỏ nhỏ đi)

d/ Quả trứng đã ấp khoảng 20 ngày, có thể nhìn thấy đầy đủ các bộ phận của con gà, mắt đang mở (phần lòng đỏ không còn nữa)

- Thảo luận và trình bày trước lớp, câu hỏi/ Sgk-119

- Các nhóm khác bổ sung

- Kể những điều lí thú về sự nuôi con của loài chim...

- Kể tên những loài chim quý hiếm cần được bảo vệ

- Đọc mục Bạn cần biết/Sgk- 119Tiết 4: Thể dục

MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN

TRÒ CHƠI: "NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH".

I. MỤC TIÊU:

- Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân, hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể.

- Thực hiện đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay (có động tác nhún chân và bóng có thể không vào rỗ cũng được)

- Chơi trò chơi: "Nhảy đúng, nhảy nhanh". Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được.II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Hướng dẫn tập luyện.

III. CHUẨN BỊ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị 1 còi, bóng ném, cầu.

VI. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

A. Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.

- Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc quanh sân trường.

- Đi theo vòng tròn hít thở sâu.

- Ôn các động tác của bài thể dục phát triển chung.

1-2 phút


200 m

10 lần


2lần x 8nhịp

X X X X X X X

X X X X X X X


B. Phần cơ bản.

- Đá cầu.

+ Ôn tâng cầu bằng đùi: Đội hình tập thành hàng ngang do tổ trưởng điều khiển.

+ Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân: Đội hình tập và phương pháp dạy như ở phần trên.

+ Ôn phát cầu bằng mu bàn chân: Phương pháp dạy như bài 55.

- Ném bóng.

+ Ôn đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay(trước ngực).

- GV nêu tên động tác, cho HS tập luyện.

- GV quan sát và sửa chữa cách cầm bóng tư thế đứng và động tác ném bóng chung cho HS.

+Thi đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay.

- Trò chơi"Nhảy đúng, nhảy nhanh".

GV nêu tên động tác, làm mẫu hướng dẫn cho HS chơi.


14-16 phút

3-4 phút
3-4 phút
7-8 phút
14-16 phút

10-12 phút


2-4 phút


5-6 phút.

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X O O X X X X X
C. Phần kết thúc.

- Đi đều theo 2- hàng dọc và hát.

- Thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu.

- GV cùng HS hệ thống bài.

- GV nhận xét gời học, về nhà tập đá cầu, ném bóng.

1-2 phút


1-2 phút

1 phút


1-2 phút

X X X X X X X

X X X X X X XTiết 7: Hoạt động thư viện

TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN

BÀI: TÌM ĐỌC VỀ TRUYỆN KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT – ĐỘNG VẬT EM THÍCH

I.MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Hs biết chọn đúng sách truyện và đọc truyện theo chủ đề sự sinh sản của thực vật – động vật.

2. Kĩ năng: Đọc tốt câu chuyện . nhận biết được sự sinh sản của một số động vât & thực vật.

3. Thái độ: * Giáo dục các em biết yêu quý các loài động vật & thực vật trong thiên nhiên.

* Có thói quen và thích đọc sách .II. CHUẨN BỊ :

1- Giáo viên: Xếp bàn theo nhóm học sinh

2- Học sinh: Chuẩn bị truyện.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

I- TRƯỚC KHI ĐỌC

1.Khởi động: Trò chơi “ Trồng nụ hoặc trò chơi con thỏ”

- Qua trò chơi em biết cây hoa hoặc thỏ con được sinh và lớn lên như thế nào ?

-Tóm tắt dẫn nhập vào bài

2. Giới thiệu bài: Đọc sách truyện khoa học liên quan đến sự sinh sản của thực vật – động vật.

- Giới thiệu các danh mục sách :

+ Động vật.

+ Thực vật.Hoạt động 1: Chọn sách theo chủ đề

Mục tiêu: Biết chọn đúng sách & giới thiệu sách theo chủ đề trên..

- Nêu yêu cầu giúp các em chọn sách.

- Hướng dẫn các em giới thiệu sách.

Giới thiệu trong nhóm trước lớp.


Hoạt động 2: Thực hành đọc truyện

Mục tiêu:Đọc hết một câu chuyện ngắn thực hiện tốt các yêu cầu phiếu học tập

- Nêu yêu cầu đọc truyện cùng hoàn thành ở phiếu đọc truyện sau:

+ Tên sách ? tác giả là ai?

+ Nói về loài động vật nào ( thực vật nào) ?

+ Vài nét về đặc điểm sinh sống của chúng?

+ Quá trình sinh sản của chúng ra sao ?II- SAU KHI ĐỌC

Hoạt động 1: Báo cáo kết quả

Mục tiêu: Biết trao đổi những cảm nhận sau khi đọc truyên trong nhóm, Báo cáo kết quả trước lớp lưu lóat , logic.

- Hướng dẫn các em giới thiệu những ghi về câu chuyện của mình với các bạn:

- Hướng dẫn nhận xét

- Nhận xét chung3. Tổng kết

- Hãy nêu những lợi ích của động vật / thực vật đối với con người.

-Giáo dục các em bảo vệ các loài động vật ,thực vật có ích trong thiên nhiên.

* Cả lớp tham gia trò chơi*Họat động nhóm
* Nhóm 1,3: Chọn sách viết về các loài động vật.

* Nhóm 2,4: Chọn sách viết về các loài thực vật.

- Tiến hành đến giá chọn sách (mỗi em 1quyển, hoặc mỗi nhóm/ quyển ))

- Giới thiệu trong nhóm

+ Tên sách truyện – Thuộc chủ đề nào

+ Tên tác giả – nhà xuất bản

-Giới thiệu trong nhóm

- Đọc hoàn thành một truyện ngắn.

- Ghi nhũng cảm nhận về sự sinh sản đối tựơng mình tìm hiểu .
* Giới thiệu những thông tin mình tìm được trong nhóm.

- Các em lần lượt giới thiệu trong nhóm

* Chọn bài hay giới thiệu trước lớp

- Trình bày trước lớp

- Nhận xét nội dung giới thiệu của bạn

- Các em nêu

Tiết 4: Hoạt động tập thể

HÒA BÌNH VÀ HỮU NGHỊ

SINH HOẠT CUỐI TUẦN

I.MỤC TIÊU:

- HS có một số hiểu biết về đất nước, con người, văn hóa của một số dân tộc, quốc gia trên thế giới.

- Biết tự hào về đất nước và con người Việt Nam, đồng thời tôn trọng và học hỏi tinh hoa văn hóa các dân tộc khác.

-Học sinh nắm được những ưu điểm, nhược điểm trong tuần 28,có ý thức khắc phục khó khăn và phát huy những ưu điểm của tuần qua.

-Giáo dục cho học sinh có tinh thần phê bình và tự phê bình.

II. CHUẨN BỊ:

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1 . Ổn định tổ chức: Lớp hát tập thể 1 bài .

. 2. Giới thiệu bài:

Hoạt động 1: Tuyên bố lí do

N Nhằm tìm hiểu nền văn hoá của các nước

trong khu vực để chúng ta thêm hiểu biết tôn trọng nền văn hoá của các dân tộc bạn. Hôm nay lớp 5B tổ chức hoạt động: "Cuộc gặp gỡ hữu nghị"

Hoạt động 2: Giới thiệu kết quả sưu tầm.

-Mời các tổ lên trình bày kết quả sưu tầm.

- Người dẫn chương trình tuyên dương kết quả , thành tích của các tổ.

Hoạt động 3: Trò chơi hỏi đáp.

- Chia hai tổ thành hai nhóm đứng hai phía. Mời tổ cử ra hai đại diện để cùng nhau tiến hành hỏi đáp.

- Trình bày bài hát đã được chuẩn bị.

3. Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp.

1. Nhận xét các mặt hoạt động tuần qua :


2 . Bình bầu tổ, cá nhân xuất sắc, học sinh có tiến bộ.

3 . GV nhận xét chung về các mặt và nêu nội dung thi đua tuần 29: đánh giá tinh thần, thái độ và hành vi của HS trong những ngày qua.

4. Kế hoạch tuần 30:

+ Duy trì tốt nền nếp lớp học, tập thể dục giữa giờ, chào cờ đầu tuần.

+ Thực hiện biểu điểm thi đua của Đội và giúp đỡ Sao NĐ .

+ Đi học đều, chuẩn bị bài đầy đủ theo dặn dò của thầy.

+ Tổ trực nhật vệ sinh thường xuyên

+ Thi đua hoa điểm 10 trong lớp

+Vệ sinh cá nhân, phòng bệnh theo mùa.


-Lớp hát

-Lắng nghe.


- Lần lượt trình bày kết quả sưu tầm để toàn lớp biết

-Tốp 1 hỏi tốp 2 trả lời.

- Hát tập thể.


* Tổ trưởng các tổ báo cáo.

- HS tham gia nhận xét, phát biểu ý kiến.

-Lớp trưởng tổng hợp kết quả.

*HS bình bầu tổ, cá nhân xuất sắc.

- HS bình bầu cá nhân có tiến bộ.

-Tuyên dương:…………

-Nhắc nhở:…………………….

- HS nêu phương hướng phấn đấu tuần sau.

-HS lắng nghe và thực hiệnHÒA BÌNH VÀ HỮU NGHỊ

I.MỤC TIÊU:

- HS có một số hiểu biết về đất nước, con người, văn hóa của một số dân tộc, quốc gia trên thế giới.

- Biết tự hào về đất nước và con người Việt Nam, đồng thời tôn trọng và học hỏi tinh hoa văn hóa các dân tộc khác.

II. CHUẨN BỊ: Sưu tập tư liệu về đất nước và con người của các dân tộc Việt Nam cũng như một số nước trong khu vực (nét đẹp văn hóa, trang phục, phong tục tập quán, thành tựu kinh tế) và những tư liệu về thiếu nhi nước bạn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1 . Ổn định tổ chức: Lớp hát tập thể 1 bài .

. 2. Giới thiệu bài:

Hoạt động 1: Tuyên bố lí do


Hoạt động 2:

-Hát tập thể: Thiếu nhi thế giới liên hoan

Nhạc và lời : Lưu Hữu Phước

Hoạt động 3 : Báo cáo kết quả sưu tầm

-Mời lần lượt từng tổ cử đại diện trình bày kết quả sưu tầm của tổ mình. Cách trình bày phụ thuộc vào sự chuẩn bị của mỗi tổ

Y/C : trình bày to, rõ ràng, nêu được nội dung mà tổ đã xây dựng qua kết quả sưu tầm.

-BGK hỏi thêm, đánh giá và cho điểm

-Công bố điểm cho toàn lớp (BGK)

Hoạt động 4 :Vui văn nghệ

-Cán sự văn nghệ lần lượt giới thiệu các tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị trước.

- HS lên trình diến các tiến mục văn nghệ.

KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG :

-Ban giám khảo công bố kết quả cuộc thi trình bày của từng tổ và phát thưởng

-GVCN phát biểu ý kiến, động viên HS về những kết quả hoạt động mà các em đã đạt được.


-Lớp hát

-Lắng nghe.

Nhằm tìm hiểu nền văn hoá của các nước trong khu vực để chúng ta thêm hiểu biết tôn trọng nền văn hoá của các dân tộc bạn. Hôm nay lớp … tổ chức hoạt động: "Cuộc gặp gỡ hữu nghị” .

-Hát tập thể.


- Lần lượt trình bày kết quả sưu tầm để toàn lớp biết
-Tốp 1 hỏi tốp 2 trả lời.

-Các HS trong lớp nêu ý kiến, nhận xét về kết quả sưu tầm của các tổ

-HS lắng nghe và thực hiệnHoạt động tập thể

HÒA BÌNH VÀ HỮU NGHỊ

TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI

I.MỤC TIÊU :

- HS có một số hiểu biết về đất nước, con người, văn hóa của một số dân tộc, quốc gia trên thế giới.

- Biết tự hào về đất nước và con người Việt Nam, đồng thời tôn trọng và học hỏi tinh hoa văn hóa các dân tộc khác.1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương