Tiếng anh 12 Dùng cho học sinh phổ thông bắt đầu học tiếng Anhtải về 497.49 Kb.
trang1/16
Chuyển đổi dữ liệu27.06.2018
Kích497.49 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

TIẾNG ANH 12


TIẾNG ANH 12

Dùng cho học sinh phổ thông bắt đầu học tiếng Anh

(Tái bản lần thứ mười lăm)PHẠM KHẢI HOÀN (chủ biên)
LÊ ĐỨC NHUẬN - HOÀNG VĂN SÍT

LỜI NÓI ĐẦU

Các em thân mến!

Sau hai năm làm quen với tiếng Anh, giờ đây nếu gặp người Anh, chắc các em có thể giao tiếp được ít nhiều rồi nhỉ?

Tuy nhiên, muốn có được vốn tiếng Anh để dọc sách báo, tạp chí phục vụ chuyên môn, hoặc dể xem phim, nghe hát giải trí… các em còn phải học thêm rất nhiều nữa.

TIẾNG ANH 12 sẽ giúp các em tiếp cận thêm một bước nữa với nền văn hóa, văn minh, đất nước và con người Anh và các nước nói tiếng Anh trên thế giới.

Chúc các em học giỏi và thực hiện được ước mơ vươn tới những chân trời khoa học tương lai!Các tác gỉả

HƯỚNG DẪN DÙNG SÁCH

Trước khi dùng sách giáo khoa, các em cần xem kĩ những lời hướng dẫn sau đây:

1. SITUATIONS AND PRACTICE gồm hai đoạn văn ngắn đề cập đến các vấn đề về khoa học phổ thông, về văn hóa của người Anh hoặc một số nước nói tiếng Anh. Các em cần đọc phần này nhiều lần để hiểu được các vấn đề đó.

Ngoài ra, mỗi phần SITUATIONS AND PRACTICE còn giúp các em củng cố lại và mở rộng thêm các phần ngữ pháp đã học.

2. USE OF LANGUAGE là phần giới thiệu các cách nói, các mẫu câu mới và củng cố các cách nói, các mẫu câu cũ. Phần này được thể hiện dưới hình thức các EXERCISES. Các cách nói và mẫu câu đều được in đậm. Các em phải nhớ kĩ các cách nói và mẫu câu đó để biết cách làm bài tập.

3. READING PRACTICE là các bài đọc hiểu. Các bài đọc này vận dụng các mẫu câu, các chủ điểm đã đề cập đến trong phần SITUATIONS AND PRACTICE và phần USE OF LANGUAGE ở trên. Các em cần đọc kĩ để hiểu nội dung mới làm được bài tập trong mục UNDERSTANDING IDEAS và APPLYING IDEAS.

4. WORDS AND PHRASES là phấn liệt kê tất cả các từ mới và cụm từ mới của mỗi LESSON. Các em cần tìm hiểu nghĩa và cách dùng của chúng trong phạm vi từng LESSON trước khi đến lớp.

5. REVIEW LESSON là bài ôn tập. Cứ sau bốn bài học (LESSON) có một bài ôn tập. Các bài ôn tập này giúp các em củng cố, hệ thống lại những gì đã học trong bốn bài trước dưới hình thức các EXERCISES. Các em cần làm hết các EXERCISES này ở lớp và ở nhà.

6.* Dấu này chỉ bài tập khó. Các em có thể phải làm hoặc không bắt buộc phải làm các bài tập này tùy theo yêu cầu của thầy, cô giáo.

7. || Dấu này chỉ những điều các em cần ghi nhớ. Các em phải học thuộc lòng các ghi nhớ này và phải biết vận dụng chúng trong các tình huống cụ thể của ngôn ngữ.

8. PHẦN TÓM TẮT NGỮ PHÁP VÀ CÁC MẪU CÂU ĐÃ HỌC ở cuối sách giúp các em củng cố, hệ thống lại tất cả những gì đã học trong toàn bộ chương trình của lớp 12.

9. Sách còn có bảng các từ đã học. Các chữ ghi bên phải các từ chỉ rõ từ đó thuộc loại từ nào (danh từ, tính từ…). Các chữ số ghi tiếp sau đó chỉ rõ từ đó được dùng ở bài nào. Khi cần thiết, các em có thể tìm trong đó các từ các em cần biết.Các tác giả

Lesson 1


I - SITUATIONS AND PRACTICE

1. I must say that my great passion in life is studying. It has always been. I’d rather do this than anything else. I don’t mind doing homework and I really enjoy listening to lectures. I don’t really like getting up early but I have to, because I often have lectures at 9.

1) What/great passion?

2) What/not mind?

3) What/enjoy?

4) What/not like?

Mrs Kent is out of work but she is very busy with her housework. She is fed up with doing the same thing every day. She is interested in going out now and then. She doesn’t enjoy staying at home looking after the children. She doesn’t mind cooking the dinner but she is bored with washing the dishes.

1) Who/out of work?

2) What/fed up with?

3) What/interested in?

4) What/not enjoy?

II - USE OF LANGUAGE

Exercise 1

Look through the situations again and find sentences with an - ING verb, like this:|| She does not mind doing homework.

Exercise 2

Study these pictures and write sentences with HATE, LIKE, BE BORED WITH, ENJOY + - ING verbs.The children are bored with watching the same programme every day.

Exercise 3

Use HATE, LIKE, DON’T MIND, BE FED UP WITH, BE INTERESTED IN, ENJOY to write sentences with each of the words.I am interested in listening to music.

1) … house

2) … bed

3) … friends

4) … music

5) … money

6) … English 

Exercise 4

Write a new sentence to compare with the given one.The story is interesting.

The children are interested in the story.

1) The film is boring.

She’s…

2) The long walk is tiring.We’re …

3) His success is surprising.

His friends …

4) The funny story is amusing.

They’re …

III - READING PRACTICE

OUT OF WORK

In Britain a lot of people are out of work today. Tracey Chapman is 18, and she left school a year ago. She lives in the North East where many young people are out of work. She hasn’t been able to find a job yet.

My dad doesn’t understand. He started working in a factory when he was fifteen. Things are different now, but he thinks I should start bringing home some money. Oh, I get my unemployment benefit, but that isn’t much, and I’m fed up with queuing for it every Thursday. I hate having to ask my mum and dad for money. Oh, my mum gives me a couple of pounds for tights now and then but she can’t stand seeing me at home all day. I’ve almost given up looking for a job. I buy the local paper every day but I’m really tired of looking through the "Situations Vacant" column. There are 50 applicants for every job. I was interested in being a shopgirl but now I’d take any job at all. People ask me why I don’t move to London, but I don’t think I want to leave my friends and family. Anyway, I’m afraid of living on my own in a big city.

UNDERSTANDING IDEASExercise 5

Use the suggestions to ask a friend about Tracey Chapman:

1) when, dad, work, factory?

2) she, much unemployment benefit?

3) who, her, money, tights?

4) what, buy, every day?

5) why, tired, look through, column?

6) why, not move, London?Exercise 6*

Study the reading passage again and give more information about the following statements:

1) Tracey’s father doesn’t understand her.

2) Tracey queues for money every Thursday.

3) Her mother wants her to go out to work.

4) She isn’t very interested in looking for a job..

5) She doesn’t enjoy living in London. 

APPLYING IDEASExercise 7

Say something about Tracey and yourself by completing the following sentences:TRACEY

WHAT ABOUT YOU?

1) should start …

2) hates asking …

3) is interested in …

4) is afraid of …I (don’t) have to

I …


I …

I …


Exercise 8

Answer these questions:

1) Will you go on to college/university or will you go out to

work after school? Why?

2) When do you think it will be the time for you to start bringing home some money? Why?

3) Is it your mother or father who gives you pocket money?

4) Do you mind living on your own? Why? Why not?

IV - WORDS AND PHRASES

able


applicant

benefit


column

"Situations Vacant"

on my own

now and then

uniform

unemploymenttights

fed up with

bored with

out of work

ask… for money  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương