Thuộc 90 câu đầu của bài thơ. Thuộc 90 câu đầu của bài thơtải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu04.12.2017
Kích445 b.Thuộc 90 câu đầu của bài thơ.

 • Thuộc 90 câu đầu của bài thơ.+ Sức mạnh của lòng căm thù:

 • + Sức mạnh của lòng căm thù:

 • “Miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai”

 • + Sức mạnh của tình nghĩa thuỷ chung:

 • “Mình đây ta đó đắng cay ngọt bùi”

 • + Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân:

 • “Nhớ khi giặc… một lòng”

 •  toàn dân:

 • + đánh giặc ngay tại chỗ (“Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây”),

 • + Dựa vào rừng núi để đánh giặc (“Núi giăng … vây quân thù”),

 • + Quân dân đoàn kết (“Đất trời ta cả chiến khu một lòng”)

 •  Tất cả tạo thành hình ảnh đất nước đứng lên.GHI NHỚ ( SGK)

 • GHI NHỚ ( SGK)

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương