Thông báo số 1 CỦa ban chỉ huy chiến dịch hành quân xanhtải về 62.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.03.2018
Kích62.66 Kb.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

*** TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2010

Số: 272 /TB-ĐTN


THÔNG BÁO SỐ 1

CỦA BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH HÀNH QUÂN XANH

LẦN 4 NĂM 2010

_______
Căn cứ kết quả cuộc họp Ban Chỉ huy chiến dịch Hành quân xanh cấp thành vào ngày 05/6/2010 và kết luận của Thường trực Ban chỉ đạo các chiến dịch tình nguyện Hè, Ban chỉ huy chiến dịch Hành quân xanh lần 4 – 2010 thông báo một số nội dung như sau:


1. Thời gian và địa điểm tổ chức Lễ ra quân cấp thành:

- Thời gian: 06g00 – 06g30 ngày 20/6/2010 (Chủ nhật)

- Địa điểm: Đường Huỳnh Thị Phụng, phường 4, Quận 8 (sơ đồ đính kèm)
2. Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, dân quân các đơn vị tham gia Lễ ra quân cấp thanh, cụ thể như sau:


STT

Đơn vị

Số lượngBộ chỉ huy quân sự thành phố

50Công an thành phố

50Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

100Bộ đội biên phòng thành phố

30Quận Đoàn 4

30Quận Đoàn 5

30Quận Đoàn 6

30Quận Đoàn 7

30Quận Đoàn 8

50Quận Đoàn 11

30

TỔNG CỘNG

450

- Đề nghị các đồng chí phụ trách Hè các quận nhắc nhở và đôn đốc các đơn vị đảm bảo lực lượng tham dự Lễ theo yêu cầu. Phân công đồng chí Trần Ngọc Tuấn Anh – Cán bộ Ban Mặt trận – An ninh quốc phòng – Địa bàn dân cư Thành Đoàn phụ trách lực lượng.* Trang phục: Đoàn viên, thanh niên mặc quân phục hoặc áo Thanh niên Việt Nam.

* Yêu cầu: Có mặt đúng giờ quy định, không đi trễ.
3. Các hoạt động thực hiện sau Lễ ra quân:

- Phân công đồng chí Trần Bá Cường, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên thành phố - Chỉ huy phó chiến dịch chịu trách nhiệm phối hợp với Công ty Thoát nước đô thị, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập thành phố, quận Đoàn 8, Ban Thanh niên Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 – Bộ Công an đảm bảo lực lượng, phương tiện thực hiện công trình cải tạo rạch Du trên địa bàn phường4, Quận 8.


Ban Chỉ huy chiến dịch phân bổ lực lượng tham gia thực hiện công trình như sau:

+ Ban chỉ huy chiến dịch Hành quân xanh quận 8: 100 chiến sỹ.

+ Ban Thanh niên Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy: 75 chiến sỹ (từ ngày 21/6 đến ngày 25/6)
- Phân công Ban Thanh niên Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy phối hợp Quận Đoàn 8, tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền phòng chống cháy nổ tại các điểm đen cháy nổ trên địa bàn phường 4, Quận 8, tổ chức Hội thi kỹ năng phòng cháy cho Đoàn viên thanh niên quận 8 tại khu vực Lễ. Các đơn vị Quận Đoàn 4, 5, 6, 7, 11 tham dự Lễ ra quân cử ít nhất 1 đội tham dự Hội thi Phòng cháy chữa cháy do Quận Đoàn 8 đăng cai (10 người/ đội).
- Phân công Ban Thanh niên Công an Thành phố phối hợp với Quận Đoàn 8 tổ chức các hoạt động: tuyên truyền, tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật về môi trường tại các hộ dân cơ quan, xí nghiệp sản xuất trên địa bàn quận 8, ra quân thực hiện các chốt giao thông kiểu mẫu, ra quân tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy trên tuyến kênh Tẻ, kênh Đôi quận 8.

4. Các nội dung phân công cơ sở đăng cai hoạt động cấp thành:

- Phân công Ban Thanh niên Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy phối hợp với Ban Mặt trận – An ninh quốc phòng – Địa bàn dân cư Thành Đoàn tham mưu thực hiện 03 chương trình tuyên truyền, diễn tập phòng chống cháy nỗ, hướng dẫn cứu hộ, cứu nạn tại trường Đại học Mở, Đại học Bách Khoa và Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh vào tháng 7/2010.


- Phân công Ban Thanh niên Công an thành phố, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố tích cực phối hợp với Huyện Đoàn Bình Chánh đảm bảo các điều kiện vật chất thực hiện bê tông hóa tuyến đường bê tông trong đợt 2 của chiến dịch.

- Phân công đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Trang, Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn - Thành viên Ban chỉ huy chiến dịch phối hợp Ban Thanh niên Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tổ chức Chương trình thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ lực lượng Công an Nhân dân Thành phố nhân kỷ niêm 65 năm Ngày thành lập Công an Nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2010), thời gian tổ chức vào tuần cuối chiến dịch.5. Chế độ giao ban, thông tin, báo cáo:

- Các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo Kế hoạch số 25/KH-ĐTN của Ban Thường vụ Thành Đoàn (theo mẫu).
- Đề nghị Ban chỉ huy chiến dịch Hành quân xanh các Quận - Huyện có nội dung hoạt động cụ thể tại địa bàn sau Lễ ra quân cấp thành và báo cáo nhanh (theo mẫu gửi kèm) vào lúc 16g00 (thứ sáu) hàng tuần gửi trực tiếp tại Ban Mặt trận – An ninh quốc phòng – Địa bàn dân cư Thành Đoàn (liên hệ đ/c Trần Ngọc Tuấn Anh – Thường trực Ban Chỉ huy Chiến dịch, ĐT: 0939100611) hoặc theo địa chỉ email hanhquanxanhllvt@yahoo.com để tổng hợp.
Lưu ý: chỉ thông tin nội dung mới hay điều chỉnh so với Kế hoạch hành quân xanh của đơn vị.
- Ban Chỉ huy chiến dịch Hành quân xanh khu vực Lực lượng vũ trang, Quận - Huyện thực hiện các băng rôn, panô, áp phích tuyên truyền về chiến dịch trước Lễ ra quân cấp thành 03 ngày.
- Nhắc nhở các đơn vị chưa gửi kế hoạch Hành quân xanh theo đúng tiến độ yêu cầu: tính đến 16g00 ngày 08/6/2010, Ban Chỉ huy chiến dịch Hành quân xanh cấp thành đã nhận được Kế hoạch của 18/24 quận - huyện, đề nghị các đơn vị: Quận 3, 9, Tân Phú, Thủ Đức, Huyện Hóc Môn, Bình Chánh khẩn trương nộp kế hoạch về Ban Mặt trận – An ninh quốc phòng – Địa bàn dân cư Thành Đoàn chậm nhất 17g00 ngày 11/6/2010 (thứ sáu).
Ban Chỉ huy Chiến dịch đề nghị các đơn vị, các đồng chí có tên trên nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo.

TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG
Nơi nhận:

- Thường trực Ban chỉ đạo các CDTN Hè;

- Ban Thanh niên Báo Tuổi Trẻ (để thông tin);

- Các đơn vị LLVT, 24 Q-H Đoàn;

- Lưu.


(Đã ký)

Nguyễn Hoàng Nguyên

SƠ ĐỒ ĐỊA ĐIỂM RA QUÂN CHIẾN DỊCH HÀNH QUÂN XANHĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


BCH TP. HỒ CHÍ MINH

*** TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2010

ĐƠN VỊ ……….……….


BÁO CÁO SỐ LIỆU

CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN “HÀNH QUÂN XANH”

LẦN 4 – NĂM 2010

_________1. Số lượng chiến sỹ tham gia chiến dịch:

2. Họat động trao tặng nhà tình bạn, nhà tình:

- Số lượng: ……… (căn)

- Địa điểm xây dựng:………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………...

- Thời điểm khởi công/hoàn thành:…………………………………………. …………………………………………………………………………………………...

- Kinh phí thực hiện: ……….… (triệu đồng)

3. Hoạt động thăm, tặng quà, chăm lo gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình khó khăn, người già neo đơn, trẻ em khuyết tật,…:

- Số lượng chăm lo: ……… (người)

- Địa điểm/Thời gian tổ chức: …………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

- Kinh phí thực hiện: ……… (triệu đồng)
4. Phối hợp tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị, hướng dẫn kỹ năng phòng vệ:

- Số buổi:………. (buổi)

- Thời gian/ Địa điểm: ……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………...

- Số người tham dự: ……… (người)

- Lực lượng thực hiện : ……………………………………………………...…...
5. Hoạt động vệ sinh môi trường:

- Số buổi: ……… (buổi)

- Số lượng chiến sỹ tham gia: ……… (người)

- Địa điểm thực hiện :……………………………………..………………… ………………………………………………………………......……………………….

- Kết quả: ………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...


6. Hoạt động bê tông hóa, dặm vá đường giao thông nông thôn:

- Chiều dài: ……… (m)

- Số lượt chiến sỹ tham gia: ……… (người)

- Kinh phí: ……… (triệu đồng)7. Các đơn vị LLVT phối hợp thực hiện trên địa bàn, không tính các đơn vị trực thuộc thành phố (đơn vị, số lượng chiến sĩ, số ngày công, công việc thực hiện):

………………………………………………………………......……………………….…………………………………………………………………………………………...


8. Nội dung hoạt động khác: (nếu có ghi rõ tên hoạt động, số chiến sỹ tham gia, kinh phí thực hiện,…) …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………...…Cán bộ thực hiện báo cáo TM. BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH

Chỉ huy trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

________


BCH CHIẾN DỊCH HÀNH QUÂN XANH

QUẬN (HUYỆN) ……………………..


NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG SAU NGÀY RA QUÂN

CHIẾN DỊCH HÀNH QUÂN XANH LẦN IV NĂM 2010 CẤP THÀNH

_________STT

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

THỰC HIỆN

Lực lượng thực hiện

GHI CHÚ
_____________________


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương