Thông báo mời thầu dịch vụ TƯ VẤn cá nhâNtải về 121.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.02.2019
Kích121.16 Kb.
Ngày: 06/3/2014


THÔNG BÁO MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN CÁ NHÂN

(dành cho tư vấn cá nhân độc lập và tư vấn cá nhân do tổ chức/công ty tư vấn cử tham gia. )


Quốc gia

Việt Nam

Vị trí

Chuyên gia quốc tế về Kỹ thuật cơ sở hạ tầng nông thôn


Tên dự án

Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam

Thời gian thực hiện nhiệm vụ dự kiến:

04 tháng trong giai đoạn 2014-2016. Thời gian bắt đầu: Quý II/2014

 1. Hồ sơ dự tuyển của chuyên gia phải có tiêu đề: Chuyên gia quốc tế về Kỹ thuật cơ sở hạ tầng nông thôn (Dự án 75992)

Hồ sơ gửi đến địa chỉ thư điện tử: pcrinmp@apmb.gov.vn trước: 09h00 ngày 26/3/2014 (giờ Hà Nội).

Hoặc gửi tới địa chỉ văn phòng dự án trước: 09h00 ngày 26/3/2014 (giờ Hà Nội):Văn phòng dự án Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

P202, Tầng 2, Tòa nhà B, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (Mã bưu điện: +84)

Hồ sơ của chuyên gia gửi/tới sau thời hạn nêu trên hoặc không dựa trên các yêu cầu trong tài liệu này sẽ không được xem xét.

Ghi chú: Dung lượng tối đa 7 MB.

Trong trường hợp có thắc mắc, chuyên gia cần gửi bằng văn bản qua đường bưu điện hoặc email tới địa chỉ / email nêu trên. Ban QLDA sẽ trả lời bằng văn bản theo đường bưu điện hoặc email cho chuyên gia. 1. Các tài liệu liên quan bao gồm:

  Phụ lục I: Điều khoản tham chiếu

  Phụ lục II: Hướng dẫn lập CV

 2. Các chuyên gia cá nhân quan tâm phải gửi hồ sơ (dưới dạng file PDF) trong đó có các tài liệu / thông tin sau đây:

 • Thư quan tâm nêu rõ giá trị hợp đồng đề nghị (xem Phụ lục I: Điều khoản tham chiếu để biết chi tiết các hạng mục chi phí Ban Quản lý dự án sẽ chi trả);

 • CV có chữ ký chuyên gia được lập dựa theo mẫu nêu trong1 Phụ lục II: Hướng dẫn lập CV (lưu ý trong CV cần kèm theo phương án kỹ thuật/ cách thức thực hiện để đạt được các kết quả đầu ra);

 • Bằng cấp / chứng chỉ có liên quan hoặc tài liệu chứng minh năng lực của chuyên gia;

Lưu ý: đối với công ty tư vấn, chỉ cung cấp thông tin nói trên liên quan đến một chuyên gia tư vấn cá nhân do công ty đề xuất, không cung cấp hồ sơ năng lực của công ty. Hồ sơ dự tuyển phải do tư vấn cá nhân do công ty đề xuất gửi. 1. Đánh giá hồ sơ dự tuyển

Việc lựa chọn chuyên gia sẽ được căn cứ vào hồ sơ dự tuyển và tham khảo thêm phương án kỹ thuật/ cách thức thực hiện để đạt được các kết quả đầu ra.

Ban Quản lý dự án có thể phỏng vấn thêm chuyên gia để làm rõ về các phương án chuyên gia nêu trong đề xuất. 1. Hợp đồng

Hợp đồng tư vấn cá nhân theo hình thức trọn gói. Trong trường hợp chuyên gia được chọn, các tài liệu chuyên gia cần cung cấp để hoàn thiện thủ tục ký kết hợp đồng bao gồm:

 • CV có chữ ký tươi

 • Bản sao có công chứng các bằng cấp / chứng chỉ đã nêu trong Hồ sơ dự tuyển và bản gốc để đối chiếu;

 • Giấy chứng nhận của tổ chức y tế có đầy đủ chức năng và thẩm quyền trong việc cấp giấy chứng nhận sức khỏe để chuyên gia có thể thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ yêu cầu phải di chuyển đến khu vực miền núi. Chuyên gia cá nhân do công ty/ tổ chức cử dự tuyển không cần cung cấp giấy tờ này.

 • Thư chấp thuận cử chuyên gia thực hiện dịch vụ tư vấn của cơ quan chính phủ nếu tư vấn được lựa chọn là cán bộ thuộc chính phủ.

 1. Thanh toán

Xem Phụ lục I: Điều khoản tham chiếu để biết thông tin chi tiết.

Các hồ sơ dự tuyển chuyên gia gửi đến Ban QLDA được mặc định hiểu là chuyên gia đã đọc và hiểu rõ các điều khỏan nói đến trong tài liệu này.


 1. Phụ lục I: Điều khoản tham chiếu


ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Cho vị trí Chuyên gia tư vấn quốc tế về kỹ thuật cơ sở hạ tầng nông thônĐịa điểm làm việc:

Ban Quản lý dự án “Tăng cường khả năng chống chịu khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc” thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; số 16 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ-Hà Nội;

Báo cáo:

Giám đốc Ban Quản lý dự án;

Thời gian làm việc

dự kiến:

04 tháng, được chia thành 2 đợt từ năm 2014-2016, đợt 1 bắt đầu từ quí II năm 2014;Hình thức hợp đồng:

Hình thức lựa chọn

tư vấn:

Trọn gói;
Theo qui trình lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân;

Quốc gia:

Việt Nam.
 1. BỐI CẢNH

Giới thiệu dự án

Chương trình phát triển liên hợp quốc (UNDP) đang phối hợp với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) để hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) thực hiện dự án “Tăng cường khả năng chống chịu khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc”. Mục tiêu của dự án là tăng cường sức bền và giảm nhẹ khả năng dễ bị tổn thương của các công trình hạ tầng nông thôn tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam trước những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu (BĐKH) và hỗ trợ khung chính sách cho phép khuyến khích phát triển hạ tầng vùng núi phía Bắc có sức bền với khí hậu. Để thực hiện được mục tiêu này, dự án cần đạt được 4 kết quả sau:Kết quả 1 – Thích ứng với BĐKH được lồng ghép trong chính sách, chiến lược và quy hoạch có liên quan đến hạ tầng nông thôn – cụ thể là thủy lợi, cấp nước nông thôn và đường giao thông nông thôn;

Kết quả 2 – Tăng cường được năng lực thích ứng/các khoản đầu tư hạ tầng nông thôn chống chịu với khí hậu và quy hoạch cấp tỉnh/ khu vực địa phương;

Kết quả 3 – Trình diễn được và xây dựng được các bài học đúc kết từ quá trình chống chịu với khí hậu của các tiểu dự án hạ tầng lựa chọn trong dự án phát triển hạ tầng nông thôn bền vững;

Kết quả 4 – Phổ biến được những bài học đã đúc kết và các phương thức tốt nhất từ các kết quả 1, 2 và 3 cho các bên liên quan và các đối tác phát triển.

Các tiểu dự án trình diễn được lựa chọn thuộc kết quả 3 nêu trên gồm: 1. Nâng cấp đường giao thông nông thôn: đường 108-Mường É huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La;

 2. Nâng cấp cụm công trình thủy lợi kết hợp kè chống sạt lở xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La;

 3. Kè bảo vệ Sông Cầu tại xã Thanh Mai và Cao Kỳ huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Cạn;

 4. Nâng cấp tuyến đường Linh Nham-Đèo Nhâu và chợ Văn Hán huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.

Sự cần thiết của việc lồng ghép các yếu tố BĐKH vào quá trình qui hoạch/ thiết kế dự án hạ tầng nông thôn khu vực miền núi phía Bắc

Miền núi phía Bắc Việt Nam với điều kiện địa hình bị chia cắt, độ dốc lớn và thường có các trận lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đe dọa đến sự hoạt động ổn định của cơ sở hạ tầng nông thôn. Các công trình hạ tầng nông thôn hiện tại ở Việt nam được thiết kế và thi công trên cơ sở các điều kiện khí hậu trước đây và hiện tại có thể sẽ không chống chịu được với các điều kiện khí hậu trong tương lai. Tuổi thọ của các công trình hạ tầng nông thôn sẽ phải đạt từ 50 đến 100 năm (hoặc hơn nữa). Do vậy, để đảm bảo sự hoạt động ổn định trong quãng thời gian này thì công trình hạ tầng nông thôn cần phải chống chịu được với các điều kiện thời tiết cực đoan do BĐKH gây ra. Giảm thiểu tổn thương cho cơ sở hạ tầng trước các tác động của BĐKH là việc làm cần thiết bởi vì các khoản đầu tư của nhà nước vào cơ sở hạ tầng nếu không thích ứng với điều kiện BĐKH sẽ gặp rất nhiều rủi ro, tuổi thọ công trình không đạt được như dự tính ban đầu, điều này khiến kinh phí của nhà nước dành cho phòng chống thiên tai sẽ tốn kém hơn và hiệu quả hoạt động của công trình thấp. Do vậy, cần thiết hơn bao giờ hết là phải có sự liên kết chặt chẽ giữa cấp trung ương và cấp tỉnh khi thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn với sự ưu tiên cho việc tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu để ứng phó với các hình thái thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng do BĐKH gây ra. Hiện tại các nhà qui hoạch và thiết kế cơ sở hạ tầng nông thôn vẫn dựa trên các tiêu chuẩn, qui định cũ trong quá trình thiết kế/ lập dự án mà không tính đến các tác động và các rủi ro do BĐKH gây ra; Vì thế để thích ứng với BĐKH, các tác động của BĐKH đến cơ sở hạ tầng nông thôn phải được tính toán trong quá trình thiết kế hay nói cách khác yếu tố BĐKH phải được lồng ghép vào thiết kế các dự án/ công trình. Trong thời gian tới, các Bộ, ban ngành liên quan cần phải chỉnh sửa, bổ sung các tiêu chuẩn, qui định và các phương pháp tính toán kỹ thuật hiện hành để tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng nông thôn;Chính trong bối cảnh này, Ban Quản lý Dự án (CPMU) cần tuyển 01 Tư vấn quốc tế về kỹ thuật cơ sở hạ tầng nông thôn có đủ điều kiện và năng lực (i) đưa ra phương pháp luận cho việc phân tích, đánh giá các tác động của BĐKH đến cơ sở hạ tầng nông thôn, đánh giá mức độ tổn thương của cơ sở hạ tầng nông thôn trước điều kiện BĐKH; (ii) đề xuất việc sửa đổi và bổ sung các tiêu chuẩn, qui định và hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến hạ tầng nông thôn để tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu (tập trung vào các lĩnh vực thủy lợi, kè bảo vệ bờ sông và giao thông nông thôn). Sản phẩm của tư vấn sẽ là một trong những chỉ số đánh giá hiệu quả, thành công của toàn dự án.


 1. MỤC TIÊU CỦA CÁC NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ của tư vấn quốc tế về kỹ thuật cơ sở hạ tầng nông thôn là sẽ tạo ra các sản phẩm nằm trong kết quả 1 nêu trên, với mục tiêu:

 1. Xây dựng phương pháp luận và qui trình đánh giá tác động của BĐKH đến cơ sở hạ tầng nông thôn và mức độ tổn thương của cơ sở hạ tầng nông thôn trong điều kiện BĐKH theo các kịch bản khác nhau;

 2. Cung cấp các hướng dẫn cần thiết cho cán bộ qui hoạch và kỹ thuật của các tỉnh miền núi phía Bắc trong việc lồng ghép các yếu tố BĐKH vào quá trình qui hoạch, thiết kế-thi công và vận hành các công trình hạ tầng nông thôn nhằm nâng cao khả năng chống chịu với các hình thái thời tiết cực đoan do BĐKH gây ra;

 3. Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định, qui phạm và tiêu chuẩn trong lĩnh vực giao thông nông thôn, thủy lợi và kè bảo vệ bờ sông nhằm thích ứng với BĐKH cho khu vực miền núi phía Bắc. 1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Để đạt được các mục tiêu trên, phạm vi công việc mà tư vấn cần thực hiện bao gồm (nhưng không giới hạn):

 1. Thu thập và nghiên cứu các tài liệu:

 • Thu thập thông tin về kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật chống chịu với khí hậu của cơ sở hạ tầng nông thôn thuộc các lĩnh vực sau: giao thông nông thôn, thủy lợi, cấp nước và đê kè bảo vệ bờ sông. Đặc biệt chú trọng đến các biện pháp phi công trình, biện pháp sinh học (ví dụ như các biện pháp kỹ thuật bề mặt dễ thoát nước, trồng cỏ Vetiver bảo vệ mái dốc,v.v..) để giảm thiểu các tác động của các yếu tố khí hậu, tạo sự ổn định của cơ sở hạ tầng nông thôn trước các mối đe dọa nguy hiểm ngày càng tăng của BĐKH (đặt biệt là lũ ống, lũ quét và sạt lở đất);

 • Tìm hiểu các biện pháp kỹ thuật đang áp dụng trong lĩnh vực giao thông nông thôn, thủy lợi và đê kè bảo vệ bờ sông tại Việt Nam;

 • Tìm hiểu thông tin và nghiên cứu các tài liệu về ảnh hưởng của BĐKH đến cơ sở hạ tầng nông thôn và tính dễ bị tổn thương của cơ sở hạ tầng nông thôn trước tác động của BĐKH;

 • Thu thập thông tin và nghiên cứu qui trình ra quyết định đầu tư, qui trình ban hành và sửa đổi các tiêu chuẩn, qui định và qui phạm kỹ thuật từ các Bộ, ban ngành tại Việt Nam liên quan;

 • Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật áp dụng tại các tiểu dự án thí điểm.

 1. Công tác thực địa:

 • Công tác thực địa tại một số địa phương miền núi phía Bắc Việt nam để thu thập các thông tin liên quan đến các biện pháp kỹ thuật đã áp dụng tại khu vực miền núi phía Bắc và các tiểu dự án trình diễn nhằm tăng khả năng chống chịu với khí hậu của công trình hạ tầng nông thôn,...;

 • Làm việc với Ban quản lý Dự án các tỉnh, các Sở, ngành và các đơn vị liên quan trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc để tìm hiểu về qui trình thẩm định, thẩm tra và phê duyệt các biện pháp kỹ thuật trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng nông thôn; thu thập các tài liệu, báo cáo về các biện pháp kỹ thuật đã áp dụng.

 1. Tham vấn:

 • Chuyên gia có trách nhiệm chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo dựa trên góp ý của các đơn vị có liên quan và của Ban Quản lý dự án trung ương;

 • Phối hợp với chuyên gia tư vấn trong nước về giao thông nông thôn và thủy lợi trong việc thống nhất phương pháp luận, kế hoạch công tác và nội dung chính của các sản phẩm giao nộp;

 • Trình bày và báo cáo trong các cuộc họp, hội thảo có liên quan đến sản phẩm của tư vấn; tham gia, góp ý trong các cuộc họp, hội thảo có liên quan đến sản phẩm đầu ra của chuyên gia trong nước về giao thông nông thôn và thủy lợi trong thời gian công tác tại Việt Nam.

 • Phối hợp với chuyên gia trong nước về giao thông nông thôn và thủy lợi trong việc biên tập tài liệu đào tạo. Tham gia giảng dạy trong các buổi đào tạo/ tăng cường năng lực thuộc lĩnh vực phụ trách cho các cán bộ địa phương theo kế hoạch đào tạo của CPMU trong thời gian công tác tại Việt Nam;

 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng, chuyên gia cần phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án, các chuyên gia trong nước và quốc tế được tuyển dụng bởi UNDP/ CPMU, đặc biệt là các chuyên gia trong nước về giao thông nông thôn, thủy lợi.

 1. Xây dựng báo cáo:

 • Xây dựng các báo cáo và đề xuất theo yêu cầu trong danh mục sản phẩm cuối cùng (xem mục 4);

 • Chủ trì việc sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, qui định và hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến hạ tầng nông thôn để tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu với sự phối hợp của chuyên gia trong nước về thủy lợi và giao thông nông thôn;

 • Xây dựng các báo cáo về việc góp ý cho các sản phẩm của tư vấn trong nước về giao thông nông thôn và thủy lợi;

 • Chuyên gia được khuyến khích có ít nhất một bài báo liên quan đến mảng kỹ thuật phụ trách được đăng tải trên các báo/ tạp chí kỹ thuật quốc gia / quốc tế (báo giấy hoặc báo điện tử).

 1. CÁC SẢN PHẨM CUỐI CÙNG

Các sản phẩm cuối cùng mà tư vấn giao nộp (bằng tiếng Anh) bao gồm (nhưng không giới hạn):

Số TT

Sản phẩm dự kiến

Yêu cầu sản phẩm

Thời gian giao nộp dự kiến

1

Báo cáo về kinh nghiệm của quốc tế trong việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật để tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu trong các lĩnh vực giao thông nông thôn, thủy lợi và kè bảo vệ bờ sông


- Rà soát các biện pháp kỹ thuật (biện pháp công trình và phi công trình) đã áp dụng trên thế giới ;

- Phân tích, đánh giá các biện pháp kỹ thuật đã áp dụng, đặc biệt chú ý đến các biện pháp phi công trình, biện pháp sinh học (ví dụ như các biện pháp kỹ thuật bề mặt dễ thoát nước, trồng cỏ Vetiver bảo vệ mái dốc,v.v..) để giảm thiểu các tác động của các yếu tố khí hậu, tạo sự ổn định của cơ sở hạ tầng nông thôn trước các mối đe dọa nguy hiểm ngày càng tăng của BĐKH (đặt biệt là lũ, lũ quét và sạt lở đất);

-Báo cáo này bao gồm cả những phân tích về xu hướng của các biện pháp kỹ thuật dựa trên bằng chứng từ việc cải thiện về các yếu tố thủy văn và công cụ theo dõi các diễn biến khí hậu, ngoài việc dựa vào các mô hình khí hậu;

- Đánh giá khả năng áp dụng các biện pháp đó tại Việt Nam.Năm 2014

2

Báo cáo đánh giá mức độ tổn thương của cơ sở hạ tầng nông thôn trước các tác động do BĐKH gây ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt nam


- Xây dựng qui trình đánh giá mức độ tổn thương của cơ sở hạ tầng nông thôn trước các tác động do BĐKH gây ra, bao gồm những phân tích về xu hướng mức độ tổn thương dựa trên bằng chứng từ việc cải thiện về các yếu tố thủy văn và công cụ theo dõi các diễn biến khí hậu tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt nam (tập trung vào giao thông nông thôn, thủy lợi và kè bảo vệ bờ sông);

- Đánh giá mức độ tổn thương của cơ sở hạ tầng nông thôn trước các tác động do BĐKH gây ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt nam theo các kịch bản khác nhau.Năm 2014

3

Đề xuất việc sửa đổi và bổ sung các tiêu chuẩn, qui định và hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến hạ tầng nông thôn để tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu


- Phân tích tính cấp thiết phải sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, qui định và hướng dẫn liên quan đến hạ tầng nông thôn để tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu;

- Đề xuất các văn bản ưu tiên cần sửa đổi, bổ sung; thời điểm, lộ trình sửa đổi;

-Đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung tập trung vào lĩnh vực giao thông nông thôn, thủy lợi và kè bảo vệ bờ sông miền núi phía Bắc Việt Nam. Việc sửa đổi, bổ sung được đề xuất cho tất cả các giai đoạn: thiết kế, lập dự toán, xây dựng và bảo trì/ bảo hành công trình.


Năm 2015

4

Góp ý cho các sản phẩm của tư vấn trong nước về giao thông nông thôn và thủy lợi năm 2014 và 2015

Trong đó cần nêu rõ quá trình phối hợp, xây dựng, trao đổi và thống nhất ý kiến; các đề xuất (nếu có) để các sản phẩm đạt tiến độ và chất lượng theo yêu cầu;

Năm 2014, 2015 1. KẾ HOẠCH, ĐỊA ĐIỂM VÀ CÁC CHUYẾN CÔNG TÁC THỰC TẾ

Theo dự kiến, chuyên gia sẽ được huy động 02 lần với tổng thời gian làm việc tối đa là 04 tháng trong thời gian từ 2014-2016. Dự kiến chuyên gia sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ vào quý II năm 2014 với tổng thời gian cho đợt huy động này là 2 tháng, trong đó bao gồm thời gian làm việc tại Hà Nội và thời gian làm việc trực tuyến (home-based) để cho ý kiến về các sản phẩm của các chuyên gia trong nước về giao thông nông thôn và thủy lợi. Lần huy động thứ 2 vào năm 2015 với tổng thời gian 2 tháng sẽ áp dụng đúng cách phân bổ thời gian như lần huy động đầu tiên. Thời gian công tác tại Việt Nam, chuyên gia sẽ làm việc tại Văn phòng dự án ở Hà Nội, ngoài ra chuyên gia còn có các chuyến công tác thực tế tại địa phương các tỉnh miền núi phía Bắc.

Trước khi huy động 07 ngày làm việc, chuyên gia phải lập kế hoạch công tác đệ trình CPMU. Kế hoạch công tác này phải nêu rõ các sản phẩm của đợt công tác, thời gian làm việc, địa điểm và kinh phí dự kiến cho mỗi hoạt động. Kết thúc mỗi đợt huy động, chuyên gia phải nộp các sản phẩm theo yêu cầu của đợt huy động đó. 1. KIỂM TRA VÀ KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ

CPMU sẽ thống nhất với chuyên gia tư vấn về: cách thức kiểm tra, quy trình thực hiện các nhiệm vụ với những hoạt động kiểm soát rõ ràng, yêu cầu các báo cáo định kỳ, hình thức và thời hạn thực hiện;

Chuyên gia sẽ phải báo cáo với Giám đốc quản lý dự án về kế hoạch làm việc, quá trình triển khai ,tiến độ thực hiện/ kết quả làm việc (đầu và cuối mỗi chuyến công tác) trên cơ sở kế hoạch làm việc đã duyệt. 1. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, KINH NGHIỆM VÀ NĂNG LỰC CỦA CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN

 • Tối thiểu phải có bằng Đại học chuyên ngành xây dựng/ kỹ thuật có liên quan đến cơ sở hạ tầng;

 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm về kỹ thuật hạ tầng thuộc các dự án về cơ sở hạ tầng;

 • Có ít nhất 01 dự án với vai trò là chuyên gia tư vấn kỹ thuật liên quan đến cơ sở hạ tầng;

 • Có kinh nghiệm làm việc cho các dự án phát triển tại Việt Nam hoặc các nước đang phát triển Đông Nam Á;

 • Có kinh nghiệm thực hiện các dự án liên quan đến BĐKH;

 • Tham gia ít nhất 10 dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ;

 • Kỹ năng soạn thảo báo cáo tốt;

 • Thành thạo tiếng Anh;

 • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt;

 • Có khả năng làm việc hiệu quả với các bên liên quan, bao gồm cả những cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức xã hội;

 • Khả năng chịu được áp lực công việc tốt và đáp ứng thời hạn giao nộp sản phẩm nghiêm ngặt;

 • Nếu chuyên gia tư vấn cá nhân ≥ 62 tuổi, phải có giấy xác nhận đủ sức khỏe để công tác của bệnh viên, kể cả trường hợp phải công tác trong điều kiện khó khăn của các tỉnh vùng sâu, vùng xa.

 1. HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH VÀ CUNG CẤP TÀI LIỆU

Tài liệu dự án: CPMU sẽ cung cấp cho chuyên gia tư vấn bản sao văn kiện dự án đã được phê duyệt; Ngoài ra chuyên gia cần tham khảo các tài liệu hướng dẫn của UNDP như: Hướng dẫn sử dụng: Phương pháp đánh giá năng lực (2007); Thực hành đánh giá năng lực (2008), Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc-EU về Chi phí địa phương trong Hợp tác phát triển với Việt Nam, Qui chế chung về quản lý chương trình, dự án hợp tác Việt nam-LHQ...và các tài liệu khác liên quan.

Hỗ trợ hành chính: CPMU sẽ hỗ trợ chuyên gia tư vấn trong việc xây dựng lịch trình công tác, sắp xếp lịch làm việc với các cá nhân/cơ quan nhà nước có liên quan khi đi thực địa/công tác tại địa phương; hỗ trợ trong liên hệ đặt phòng khách sạn, phòng họp.

Ban quản lý dự án Trung ương sẽ bố trí phương tiện đi thực địa tại các tỉnh dựa trên Hướng dẫn của LHQ-EU về Chi phí địa phương trong Hợp tác phát triển với Việt Nam. Vé máy bay cho chuyên gia là hạng phổ thông. Chi phí cho vé máy bay không lớn hơn chi phí cho chặng bay ngắn nhất từ nước mà chuyên gia có quốc tịch. Chi phí Taxi từ sân bay Nội Bài về Trung tâm Hà Nội sẽ được CPMU chi trả trọn gói dựa trên Hướng dẫn của LHQ-EU về Chi phí địa phương trong Hợp tác phát triển với Việt Nam.

Chi phí điện thoại bàn trong nước tại văn phòng và chi phí văn phòng phẩm do CPMU chi trả.

Chuyên gia trong nước và cán bộ dự án sẽ hỗ trợ công tác phiên dịch và biên dịch. 1. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

CPMU sẽ tạm ứng 10% giá trị hợp đồng cho tư vấn ngay khi hợp đồng được ký kết và kế hoạch công tác cho toàn bộ thời gian hợp đồng của tư vấn được CPMU chấp thuận;

CPMU sẽ thanh toán hợp đồng thông qua tài khoản cá nhân của chuyên gia tư vấn tại ngân hàng thành các lần như sau lần: • Lần 1 thanh toán 30% giá trị hợp đồng sau khi các sản phẩm số 1trong mục 4 “Các sản phẩm cuối cùng” nêu trên của chuyên gia được CPMU chấp thuận, (thanh toán thực tế 20% và trừ 10% vào khoản tạm ứng chuyên gia đã nhận trước đó);

 • Lần 2 thanh toán 20% giá trị hợp đồng sau khi các sản phẩm số 2 trong mục 4 “Các sản phẩm cuối cùng” nêu trên của chuyên gia được CPMU chấp thuận;

 • Lần 3 thanh toán 10% giá trị hợp đồng sau khi bản Góp ý cho các sản phẩm của tư vấn trong nước về giao thông nông thôn và thủy lợi năm 2014 của chuyên gia được CPMU chấp thuận;

 • Lần 4 thanh toán 20% giá trị hợp đồng sau khi sản phẩm số 3 trong mục 4 “Các sản phẩm cuối cùng” nêu trên của chuyên gia được CPMU chấp thuận;

 • Lần 5 thanh toán 20% giá trị hợp đồng còn lại sau khi chuyên gia hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng và bản Góp ý cho các sản phẩm của tư vấn trong nước về giao thông nông thôn và thủy lợi năm 2015 của chuyên gia được CPMU chấp thuận.

Sản phẩm giao nộp được quy định tại mục 4 của Điều khoản tham chiếu.

 1. Phụ lục II: Hướng dẫn lập CV


HƯỚNG DẪN LẬP CV
Chuyên gia cần xây dựng CV (bằng ngôn ngữ tiếng Anh) và tài liệu kèm theo đảm bảo cung cấp đủ và rõ ràng các nội dung liệt kê dưới đây:
CV cho vị trí…..

Quy định chung: CV giới hạn trong 04-05 trang. Nội dung gồm:Thông tin cá nhân

Họ và tên:

Ngày sinh:

Quốc tịch:

Tình trạng hôn nhân:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Giới tính:Tổ chức đang công tác (nếu có): (cung cấp tên, số điện thoại, email liên hệ kiểm chứng trong phần Liên hệ kiểm chứng thông tin)

Trình độ

Trình độ chuyên môn (đại học / sau đại học…, tên trường đã học)

Thành viên của hội nghề nghiệp (nếu có)

Ngoại ngữ: ghi rõ khả năng ngoại ngữ ở từng kỹ năng theo thang điểm sau:


Kỹ năng

Mức 1: Cơ bản

Mức 2: Khá

Mức 3: Tốt

Mức 4: Thành thạo

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Tin học (Words, Excel, PowerPoint, …)

Các khóa đào tạo đã tham giaQuá trình công tác

Liệt kê theo thứ tự từ năm công tác gần nhất trở về trước, bao gồm các thông tin sau:

 • Thời gian công tác: Từ ….Đến ….(tháng/năm)

 • Đơn vị/ dự án công tác

Hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

Liệt kê theo thứ tự các hoạt động có liên quan đến vị trí đề xuất (đặc biệt là liên quan đến BĐKH) từ năm công tác gần nhất trở về trước.

STT.

Thời gian (tháng/ năm)

Thông tin cơ bản

Các hoạt động chuyên môn

I

Dự án được tài trợ bởi tổ chức quốc tế

1.

tháng/ năm – tháng/năm

Tên dự án

Địa điểm


Tên chủ đầu tư/ đơn vị quản lý dự án

Nhà tài trợ

Vị trí được giao:

2.

...II

Dự án/ hoạt động khác liên quan đến chuyên môn

1.

tháng/ năm – tháng/năm

Tên dự án

Địa điểm


Tên chủ đầu tư/ đơn vị quản lý dự án

Nhà tài trợ

Vị trí được giao:

2.

...

Tài liệu / báo cáo chứng minh năng lực chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn

Nêu số lượng các tài liệu / báo cáo đã thực hiện và liệt kê tối đa 12 tài liệu / báo cáo có liên quan đến vị trí đề xuất.

Liên hệ kiểm chứng thông tin

Tên, điện thoại và email của ít nhất 03 người liên quan đến lĩnh vực tư vấn mà chuyên gia có quan hệ công tác. Nên liệt kê 03 liên hệ mới nhất.

Thời gian có thể bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn

Nêu thời gian tư vấn có thể bắt đầu thực hiện nhiệm vụ (là thời gian có thể bắt đầu lần huy động đầu tiên đối với chuyên gia được huy động nhiều lần).

Tôi…xác nhận rằng các thông tin trên đây là đúng sự thực…..Ký tên
Tài liệu kèm theo (bằng ngôn ngữ tiếng Anh):
Ứng viên phải chuẩn bị một giải trình về phương án kỹ thuật/ cách thức thực hiện để đạt được các kết quả đầu ra, trong đó bao gồm các nội chính như sau:


 1. Sự am hiểu chung về nhiệm vụ của chuyên gia tại dự án;

 2. Phương pháp luận và các biện pháp kỹ thuật để đạt được các kết quả theo yêu cầu của TOR;

 3. Kế hoạch triển khai;

 4. Các đề xuất khác.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương