Thận Thận Niệu quản Bàng quangtải về 472 b.
Chuyển đổi dữ liệu24.02.2018
Kích472 b.


Thận

 • Thận

 • Niệu quản

 • Bàng quang

 • Niệu đạo nam

 • Cơ quan sinh dục nam
KT: 12x6x3cm

 • KT: 12x6x3cm

 • Thận (P) thấp hơn thận (T) 2cm

 • Rốn thận: (P): ngang môn vị, cách đường giữa 4cm. (T): ngang mỏm ngang L1

 • Đầu trên: (T): bờ trên xs XI, (P): bờ dưới

 • Đầu dưới: (T): mào chậu 5cm. (P): 3cmNằm sau PM, góc xương sườn XI và cột sống TL

 • Nằm sau PM, góc xương sườn XI và cột sống TL

 • Trục: trên dưới, trong ngoài, trước sau- Hình hạt đậu, nâu đỏ, trơn láng

 • - Hình hạt đậu, nâu đỏ, trơn láng

 • - Bao xơ  bóc tách dễ dàng

 • + 2 mặt: trước lồi

 • sau phẳng

 • + 2 bờ: ngoài

 • trong

 • + 2 đầu: trên

 • dưới- Ngăn cách với bao xơ  mỡ quanh thận.

 • - Ngăn cách với bao xơ  mỡ quanh thận.

 • - Mỡ ngoài mạc thận  mỡ cạnh thận

 • - Mạc thận gồm 2 lá:

 • + Trên: chập vào nhau  dính mặt dưới cơ hoành

 • + Dưới: sát nhau  hòa lẫn mạc chậu+ Trong: lá sau  hòa lẫn mạc cơ TL. Lá trước đi trước bó mạch thận  liên tiếp bên đối diện.

 • + Trong: lá sau  hòa lẫn mạc cơ TL. Lá trước đi trước bó mạch thận  liên tiếp bên đối diện.

 • + Ngoài: chập vào nhau  hòa lẫn mạc ngang

Nephrone:

 • Nephrone:

 • - Tiểu thể thận: bao ngoài, ĐM vào, ĐM ra, cuộn mao mạch

 • - Hệ thống ống dẫn: ống lượn gần, quai Henle, ống lượn xa, ống thẳng, ống thu thập.Nối thận – bàng quang

 • Nối thận – bàng quang

 • Dài TB: 25-28cm

 • 2 đoạn: bụng

 • chậu hông

 • ĐK khi căng 5mm

 • 3 chổ hẹp:

 • + bể thận - niệu quản

 • + bắt chéo ĐM chậu

 • + trong thành BQ

Nằm dưới PM

 • Nằm dưới PM

 • Hình 4 diện tam giác:

 • - Mặt trên

 • - 2 mặt dưới bên

 • - Mặt sau (đáy)

 • Đỉnh - rốn  d/ch rốn giữaGóc: đáy + 2 dưới bên  lỗ niệu đạo trong

 • Góc: đáy + 2 dưới bên  lỗ niệu đạo trong

 •  cổ bàng quang

 • - Núp dưới xương chậu

 • - Túi cùng BQ - Trực tràngTam giác cổ BQ:

 • Tam giác cổ BQ:

 • - 2 lỗ niệu quản

 • - Lỗ niệu đạo trong

 • Nếp gian niệu quản

 • Lưỡi BQGiới hạn:

 • Giới hạn:

 • - Sau - trong: mạc TLT  lá tạng mạc chậu

 • - Ngoài: mạc cơ bịt trong  lá thành mạc chậu

 • - Dưới: mạc hoành chậu trên

 • - Trên: PM (đi từ BQ  thành bên chậu & thành bụng trước)Cấu tạo 4 lớp:

 • Cấu tạo 4 lớp:

 • - Thanh mạc

 • - Cơ: dọc - vòng - dọc

 • - Tấm dưới niêm: ko co ở tam giác BQ

 • - Niêm mạc- ĐM BQ trên: phần ko sơ hóa của ĐM rốn  trên, 1 phần dưới bên

 • - ĐM BQ trên: phần ko sơ hóa của ĐM rốn  trên, 1 phần dưới bên

 • - ĐM BQ dưới  phần sau dưới bên, TLT

 • - Nhánh của ĐM trực tràng giữa  đáy BQ

 • - Nhánh của ĐM thẹn trong & ĐM bịt  trước dưới BQ

 • - Đám rối TM BQ- Vừa dẫn nước tiểu, vừa là đường xuất tinh

 • - Vừa dẫn nước tiểu, vừa là đường xuất tinh

 • - Từ lỗ NĐ trong đến lỗ NĐ ngoài

 • - Dài khoảng 16 cm- GP chia 3 đoạn:

 • - GP chia 3 đoạn:

 • + NĐ tiền liệt: 2,5-3cm

 • + NĐ màng: 1,2cm

 • + NĐ xốp: 12cm • - SL chia 2 đoạn:

 • + NĐ sau

 • + NĐ trước

 • - PT chia 2 đoạn:

 • + NĐ cố định

 • + NĐ di động- Không tiểu  khe hẹp

 • - Không tiểu  khe hẹp

 • - 3 đoạn phình:

 • + Xoang TL

 • + Hố trong hành

 • + Hố thuyền

 • - 4 đoạn hẹp:

 • + Dưới cổ BQ: 1-1,5cm

 • + NĐ màng

 • + NĐ trong vật xốp

 • + Lỗ NĐ ngoài- Mào NĐ

 • - Mào NĐ

 • - Lồi tinh:

 • + 1/3 giữa / 1/3 dưới

 • + Lỗ túi bầu dục TLT

 • + Lỗ ống phóng tinh

 • - 2 rãnh: lỗ đổ TLTĐộng mạch:

 • Động mạch:

 • - TLT: ĐM BQ dưới & ĐM Tr2 giữa

 • - Màng: ĐM hành DV

 • - Xốp: ĐM NĐ, ĐM sâu & ĐM mu DV

 • Tĩnh mạch đổ về TM thẹn trong

 • Thần kinh thẹn- Tương ứng NĐ TLT & NĐ màng ở nam

 • - Tương ứng NĐ TLT & NĐ màng ở nam

 • - Lỗ NĐ trong  lỗ NĐ ngoài ở âm hộ

 • - Dài khoảng 3-4 cmCơ quan sinh dục trong

 • Cơ quan sinh dục trong

 • Cơ quan sinh dục ngoài

 • Ống dẫn tinh

 • Ống xuất

 • Lưới tinh

 • Ống sinh tinh thẳng

 • Ống sinh tinh xoắn

 • Ống mào tinh- Hình chữ C: đầu, thân, đuôi

 • - Hình chữ C: đầu, thân, đuôi

 • - Ống mào tinh: 0,4mm, dài 6-7m, cuộn ngoằn ngoèo- Từ đuôi mào tinh  lồi tinh

 • - Từ đuôi mào tinh  lồi tinh

 • - Rắn, màu trắng sáng

 • - Dài 30 cm

 • - ĐK 2-3mm,

 • lòng 0,5mm

 • - 6 đoạn: mào tinh, thừng tinh, ống bẹn, chậu hông, sau BQ, trong TLT,

- Bóng ODT và túi tinh hợp thành

 • - Bóng ODT và túi tinh hợp thành

 • - Dài 1,5 – 2 cm

 • - ĐK lúc bắt đầu khoảng 1,5 - 2mm  hẹp dần

 • - TLT: 4 x 3 x 2,5 cmDa

 • Da

 • Cơ bám da

 • Tổ chức dưới da

 • Mạc tinh ngoài

 • Cơ bìu

 • Mạc tinh trong

 • Phúc mạcQui đầu

 • Qui đầu

 • 2 vật hang

 • Vật xốp

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương