Sản xuất ngũ cốc của Thổ Nhĩ Kỳtải về 19.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.02.2019
Kích19.04 Kb.

Sản xuất ngũ cốc của Thổ Nhĩ Kỳ
Trong sản xuất nông nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ, tỷ trọng trồng trọt chiếm 57%, chăn nuôi 34% và thủy sản 3%. Về trồng trọt, các sản phẩm chính là lương thực (lúa mỳ, mạch, lúa gạo…), bông, thuốc lá, nho, hoa hướng dương, đậu đỗ, quả và rau. Sản xuất lương thực phụ thuộc nhiều thiên nhiên về nước tưới, thời tiết biến động…

1. Lúa mỳ và mạch
Năm 2012, sản lượng lúa mỳ và mạch Thổ Nhĩ Kỳ thu hoạch đạt 27.885 tấn gồm 20.100 tấn lúa mỳ (wheat), 7.100 tấn mạch (barley), 370 tấn đại mạch (rye), 219 tấn yến mạch (oat) và 105 tấn tiểu hắc mạch (triticale). Cơ quan thống kê ước sản lượng năm 2013 đạt 22.050 tấn lúa mỳ, 7.900 tấm mạch, 365 tấn đại mạch, 235 tấn yến mạch và 118 tấn tiểu hắc mạch. Tổng sản lượng là 30.668 tấn, tăng 10% so với năm 2012.
Vụ thu hoạch 2013 bắt đầu vào ngày 30/4/2013. Vào tháng 7/2013, giá thu mua ngũ cốc do TMO (Tổng cục lương thực Thổ Nhĩ Kỳ) thực hiện là 765 và 640 Lira/tấn cho lúa mỳ hạt, 720, 685 và 620 Lira/tấn lần lượt cho lúa mỳ xay theo các phẩm cấp chất lượng khác nhau. Đến tháng 12/2013, đã thu mua được lượng lúa mỳ 1.987,4 ngàn tấn. Đồng thời, 286,5 tấn cũng được thu mua theo các đầu mối chỉ định để đưa vào dự trữ. TMO không công bố giá thu mua mạch, đại mạch, yến mạch và tiểu hắc mạch.
2. Ngô
Sản lượng ngô năm 2012 là 4,6 triêu tấn. Uớc sản lượng năm 2013 là 5,9 triệu tấn, tăng 28% so với năm trước.
Tháng 8/2013, giá mua ngô can thiệp là 640 Lira/tấn. Đến tháng 12/2013, đã thu mua được 1.363,5 ngàn tấn và 18.248 tấn cũng được thu mua theo các đầu mối chỉ định để đưa vào dự trữ. Đợt thu hoạch ngô đầu tiên kết thúc vào tháng 12/2013. Sau đó, đến các đợt tiếp theo. Vào tháng 10/2013, TMO đã xuất khẩu 190.000 tấn ngô theo hợp đồng gọi thầu mà họ tham gia.
3. Lúa
Sản lượng lúa năm 2012 là 880.000 tấn. Uớc sản lượng năm 2013 là 900 ngàn tấn, tăng 2,3% sov ới năm 2012. Các loại lúa gồm: 74% là Osmansik; 17% là Baldo và 9 % là các loại khác. Tiêu thụ gạo của nước này khoảng 600.000 tấn. Vụ thu hoạch lúa năm 2013 bắt đầu tháng 9/2013 và kết thúc vào tháng 11.
Theo quyết định số 2013/4517 của nội các , quota nhập khẩu 100.000 tấn gạo miễn thuế thời hạn đến 01/09/2015 được giao cho TMO thực hiện. Đồng thời, TMO cũng có 68.500 tấn gạo nhập khẩu theo quota song phương với một vài nước.
Chính sách hỗ trợ nông nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ
Tổng số tiền ngân sách hỗ trợ nông nghiệp trong năm 2014 là 10 tỷ Lira (tương đương 4,4 tỷ USD). Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ vật nuôi 3 tỷ Lira từ nguồn tiền này. Đồng thời sẽ tăng ngân sách tín dụng trợ giúp cho các hợp tác xã tín dụngnông nghiệp và ngân hàng nông nghiệp. Trong năm 2002, tổng trị giá khoản tín dụng nông nghiệp là 227 triệu Lira và năm 2013 đã tăng lên 18 tỷ Lira. Năm 2002, các hợp tác xã tín dụng nông nghiệp được cấp 302 triệu Lira và năm 2013, số tiền tăng lên 4,2 tỷ Lira. Lãi suất vaycua rtín dụng nông nghiệp giảm từ 59% năm 2002 xuống còn 8,25% năm 2012.
Chính phủ cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ tín dụng nông nghiệp cho nông dân và các chủ trang trại. Mức trần hỗ trợ cho một trang trại sản xuất sữa gia súc là 20 triệu Lira. Mức lãi suất 0% được áp dụng cho khoản vay đến 750.000 Lira và giảm 50% lãi suất khi đi vào hoạt động. Mức lãi suất 0% cũng được áp dụng cho đầu tư và vỗ béo gia súc.
TMO đã tăng cường xây dựng các khu kho chứa hàng để nâng cao chất lượng bảo quản ngũ cốc lương thực và thúc đẩy sản xuất phát triển. Đó là các khu kho mới tại khu vực miền Trung Anatolia, Cumra và Konya.
Sản lượng, buôn bán và tiêu dùng lúa mỳ của thế giới

Đơn vị: triệu tấn


Lúa mỳ

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Sản lượng

679

653

695

655

698

Buôn bán

128

126

145

1412

142

Tiêu thụ

652

657

696

673

692

Tồn kho

199

194

193

175

181


Nguồn: Hội đồng lương thực quốc tế (International Grains Council – IGC)

Sản lượng, buôn bán và tiêu dùng lúa ngô của thế giới
Đơn vị: triệu tấn


Ngô

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Sản lượng

820

831

877

863

950

Buôn bán

86

93

97

96

106

Tiêu thụ

822

844

877

864

922

Tồn kho

145

131

131

129

157


Nguồn: Hội đồng lương thực quốc tế (International Grains Council – IGC)


Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương