Sở giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2019
Kích14.38 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số /GDĐT-TH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

Về tổ chức Hội thi tài năng tin học cấp tiểu học lần 7 – năm học 2018 - 2019
Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện.

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019;

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi tài năng tin học cấp tiểu học lần 7 – năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau:

1/- Mục đích:

Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tin học trong nhà trường Tiểu học theo định hướng đánh giá chuẩn quốc tế;

Tổ chức sân chơi giao lưu, rèn luyện kiến thức tổng hợp và vận dụng kiến thức trong thực tiễn dành cho học sinh tiểu học;

Tạo cơ hội cho cán bộ quản lý, giáo viên tìm hiểu, đánh giá công tác dạy học tin học tại đơn vị, từ đó phát huy những điều kiện có sẵn, cải thiện, nâng cao chất lượng dạy và học tin học trong nhà trường Tiểu học.2/- Đối tượng tham dự:

Học sinh lớp 4, 5 có kết quả kiểm tra cuối kỳ 2 môn tin học năm học 2017 – 2018 đạt từ 8 điểm trở lên; hoặc đã có ít nhất hai chứng chỉ thành phần IC3 Spark;

Mỗi quận, huyện chọn cử tối đa 10 học sinh tham gia vòng thi cấp thành phố.

3/- Nội dung:

Bài thi cấp thành phố bao gồm 3 phần thi:

- Phần thi kiến thức tổng hợp (Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Tiếng Anh, Tin học) với 30 câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến qua hệ thống cổng thông tin điện tử;

- Phần thi kỹ năng thực hành: Bao gồm các sản phẩm xử lý văn bản, thiết kế bài thuyết trình; xử lý bảng tính; khai thác thông tin từ Internet;

- Phần thi kỹ năng xử lý tình huống: ứng dụng Công nghệ thông tin để xử lý tình huống thực tế (Đây là phần thi xếp hạng chung cuộc dành cho 20 học sinh có kết quả cao nhất qua hai phần thi kiến thức tổng hợp và kỹ năng thực hành).

4/- Tiến độ thực hiện:


Tháng

Nội dung

Thực hiện

09/2018

Ban hành kế hoạch Hội thi cấp thành phố

Sở GD-ĐT

10/2018

Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi cấp quận huyện

Phòng GD-ĐT các quận huyện

12/2018

– 01/2019Tổ chức hội thi cấp trường

Các trường Tiểu học có học sinh tham gia

02/2019

– 03/2019Tổ chức hội thi cấp quận/ huyện

Phòng GD-ĐT các quận huyện

04/2019

Tổ chức hội thi cấp thành phố

Tổng kết – Khen thưởngSở GD-ĐT

5/- Cơ cấu giải thưởng (dự kiến)

+ Giải cá nhân:

01 giải nhất,03 giải nhì, 06 giải ba, 10 giải khuyến khích.

+ Giải tập thể:

Giải dành cho các quận huyện có nhiều học sinh đạt giải cá nhân;

Giải dành cho các trường Tiểu học có nhiều học sinh đạt giải cá nhân;

Trong trường hợp có nhiều kết quả ngang nhau, quyết định cuối cùng sẽ là quyết định của Ban tổ chức.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các phòng Giáo dục Đào tạo quận/ huyện triển khai kế hoạch đến các trường, chỉ đạo việc tổ chức hội thi các cấp đúng tiến độ trên tinh thần xây dựng sân chơi lành mạnh, khách quan, bổ ích cho học sinh tiểu học, không được sử dụng các kết quả của cá nhân và tập thể vào công tác đánh giá thi đua của đơn vị./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc (để báo cáo);

- Lưu: VP, TiH.KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hiếu
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương