Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáNtải về 0.83 Mb.
trang9/15
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.83 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

13.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Công ty trong 02 năm gần nhất và quý gần nhất


Bảng 10: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2014– 2015 và 9 tháng 2016

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

2014

2015

% Tăng giảm

9 tháng năm 2016

Tổng giá trị tài sản

1.060.797

1.870.395

76,32%

1.319.182

Vốn chủ sở hữu

158.894

161.106

1,39%

166.530

Doanh thu thuần

5.448.966

6.062.073

11,25%

4.868.963

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

15.013

17.126

14,07%

12.833

Lợi nhuận khác

847

(593)

-170,07%

(5.809)

Lợi nhuận trước thuế

15.860

16.533

4,24%

7.025

Lợi nhuận sau thuế

10.545

12.372

17,33%

5.425

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

47,41%

40,41%

-

-

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu

6,64%

7,73%

-

-

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC 9 tháng năm 2016 của Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin)

Năm 2015, Công ty đạt 6.062 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11,25% so với năm 2014 do doanh thu bán hàng tăng, lợi nhuận sau thuế đạt 12,3 tỷ đồng, tăng trưởng 17,33% so với năm 2014.


Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo


 • Khó khăn:

  • Khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu và những bất ổn chính trị, thiên tai...của thế giới và khu vực đã ảnh hưởng tới hoạt động SXKD của Tập đoàn và Công ty.

  • Nhu cầu sử dụng than giảm sút, do suy giảm kinh tế nên nhiều hộ sử dụng than phải thu hẹp sản xuất như các hộ sản xuất gạch, ngói, xi măng … Chính sách về an ninh năng lượng của Việt Nam chưa rõ ràng, mặt khác do giá than Việt Nam cao hơn mặt bằng giá thế giới cùng thời điểm, các khách hàng sử dụng than lớn trong nước (nhất là các nhà máy điện, xi măng) đã thay đổi công nghệ sử dụng than Anthracite của Việt Nam bằng than Bitum và Á Bitum có giá cạnh tranh và cung cấp ổn định từ nguồn cung cấp than của Inđonesia, Nga, Úc ...

  • Các hộ sử dụng than khu vực phía Nam thường sử dụng than nhập khẩu từ Indonesia, Úc vì quãng đường vận chuyển ngắn, chi phí vận tải thấp hơn.

 • Thuận lợi:

  • Công ty có truyền thống, bề dày kinh nghiệm trong công tác kinh doanh than, có hệ thống cửa hàng, trạm bán than rộng khắp các tỉnh phía Bắc.

  • Được sự tin tưởng của các khách hàng truyền thống.

  • Là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam, Công ty có một vị trí quan trọng trong quá trình từ sản xuất than đến người sử dụng than, là cầu nối giữa người sản xuất và người sử dụng than. Trong công tác thị trường, tiêu thụ Tập đoàn luôn lấy Công ty là trọng tâm để thực hiện các chính sách, điều hành.

  • Công ty có hệ thống cơ sở vật chất phục vụ việc chế biến, tiêu thụ than đầy đủ, đồng bộ. Hệ thống kho, cảng được đầu tư đầy đủ, đảm bảo cung cấp than đến tận nơi người sử dụng.

  • Công ty có đội ngũ CBCNV trẻ, năng động, có kinh nghiệm, đầy nhiệt huyết, được đào tạo căn bản, đáp ứng được yêu cầu của công tác kinh doanh, có tinh thần đoàn kết và đồng tâm xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ Chính trị - Kinh tế trước mắt và lâu dài của ngành Than.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương