Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáNtải về 0.83 Mb.
trang6/15
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

10.Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; cơ cấu cổ đông

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty


Bảng : Danh sách cổ đông nắm trên 5% vốn cổ phần tại thời điểm 15/10/2016

STT

Tên cổ đông

CMTND số (hoặc Hộ chiếu số)

Địa chỉ

Số cổ phần

Tỷ lệ (%)

1

Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam

5700100256

Số 226, Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội

6.744.000

67,44

Tổng cộng

6.744.000

67,44

(Nguồn: Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin)

Danh sách cổ đông sáng lập


Bảng : Danh sách cổ đông sáng lập

STT

Cổ đông

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKDN

Địa chỉ

Cổ phần nắm giữ

Tỷ lệ sở hữu %

1

Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam

5700100256

Số 226, Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội

6.744.000

67,44

Tổng cộng

6.744.000

67,44

(Nguồn: Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100100689 cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 12/07/2016 và sổ cổ đông ngày 15/10/2016 của CTCP Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin)

Ghi chú: Công ty được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo mô hình công ty cổ phần lần đầu vào ngày 02/01/2007. Tính đến thời điểm hiện nay cổ đông sáng lập của Công ty không còn bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Cơ cấu cổ đông


Bảng : Cơ cấu cổ đông Công ty tại thời điểm 15/10/2016

STT

Danh mục

Số cổ đông

Số lượng

cổ phiếu


Tỷ lệ sở hữu (%)

I

Cổ đông trong nước

652

10.000.000

100

1

Tổ chức

1

6.744.000

67,44

2

Cá nhân

651

3.256.000

32,56

II

Cổ đông nước ngoài

-

-

-

1

Tổ chức

-

-

-

2

Cá nhân

-

-

-

III

Cổ phiếu quỹ

-

-

-

IV

Cổ phiếu ưu đãi

-

-

-

Tổng cộng

652

10.000.000

100

(Nguồn: Danh sách cổ đông ngày 15/10/2016 của Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin)


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương