Sở gd- đt bình Phướctải về 48.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2018
Kích48.03 Kb.

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT THANH HÒA Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
Số: /KH- TrTHPT Bù Đốp, ngày 05 tháng 12 năm 2016
KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2016-2017

Thực hiện công văn số 6748/SGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Phước về việc Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kì I và Sơ kết HKI năm học 2016-2017. Trường THPT Thanh Hòa triển khai kế hoạch kiểm tra học kì I năm học 2016 – 2017, cụ thể như sau:I. NỘI DUNG CÁC MÔN KIỂM TRA HỌC KỲ I.

- Nội dung kiểm tra trong phạm vi chuẩn Kiến thức kỹ năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành, không ra phần giảm tải, giới hạn đến hết tuần học thứ 17.

- Đối với các môn Sở GD-ĐT ra đề: không ra đề cương ôn tập mà chỉ ôn tập nội dung kiến thức từ tuần 1 đến hết tuần học 17 (theo cấu trúc đề kiểm tra qui định tại Công văn số 6747/SGDĐT-GDTrH ngày 15/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thông báo cấu trúc đề kiểm tra học kì 1, học kì 2 và cấu trúc đề Olimpic 19/5 khối 10, 11 – đã đưa lên website của nhà trường) và phải đảm bảo học sinh được ôn tập trước một tuần.

- Đối với các môn trường ra đề: tổ chuyên môn phải thống nhất ra đề cương ôn tập cho học sinh đảm bảo đúng chương trình, không ra phần giảm tải, giới hạn tới hết tuần học thứ 17. Đề cương phải trong phạm vi chuẩn Kiến thức kỹ năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đảm bảo phân hóa được trình độ của học sinh.II. ĐỀ KIỂM TRA

1. Khối 12

- Sở GD&ĐT ra đề: Các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lí, Hóa Học, Sinh Học, Địa Lí, Lịch Sử, GDCD. Trong đó,

+ Tự luận: Ngữ Văn.

+ Trắc nghiệm: Toán (50 câu), Vật lí (25 câu), Hoá học (30 câu), Sinh học (30 câu), Địa lí (40 câu), Lịch Sử (30 câu), GDCD (40 câu), Tiếng Anh (40 câu).

- Trường ra đề: Tin học, Công nghệ, GDQP-AN, Thể dục tổ chuyên môn chọn hình thức ra đề (đã được BGH phê duyệt).

- Thời gian làm bài: Văn, Toán 90 phút/ môn; Các môn khác thời gian 45 phút/môn.2. Khối 10 và 11

- Sở GD&ĐT ra đề: môn Văn, Toán, Tiếng anh. Môn Tiếng anh có phần thi nghe với thời lượng 5 - 8 phút.

- Trường ra đề: Các môn còn lại Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Tin học, Công nghệ, GDQP-AN, Thể dục. Đề kiểm tra với hình thức trắc nghiệm, tự luận hoặc kết hợp trắc nghiệm và tự luận đã được BGH phê duyệt.

- Thời gian làm bài: Văn, Toán 90 phút/ môn; Các môn khác thời gian 45 phút/môn.III. LỊCH KIỂM TRA

  1. Kiểm tra tập trung:

Học sinh tập trung trước phòng thi: buổi sáng lúc 6h45’, buổi chiều lúc 13h00’.

Ngày 19/12 Họp toàn thể hội đồng coi kiểm tra lúc 6h30’; các ngày khác tập trung lúc còn lại tập trung buổi sáng 6h45’, buổi chiều 13h00’.Lịch kiểm tra học kì I năm học 2016-2017:

Ngày

Buổi sáng

Thời gian làm bài

Buổi chiều

Thời gian làm bài

19/12/2016

Ngữ văn 12

7h15’ – 8h45’

Ngữ văn 11

Hóa 10

13h30’ – 15h00’

13h30’ – 14h15’

Vật lý 12

9h15’ – 10h00’

Tiếng Anh 11

Công nghệ 10

15h30 ’- 16h15’

20/12/2016

Tiếng Anh 12

7h15’ - 8h00’

Ngữ văn 10

Hóa 11

13h30’ – 15h00’

13h30’ – 14h15’

Lịch Sử 12

8h30’ – 9h15’

Tiếng Anh 10

Công nghệ 11

15h30 ’- 16h15’

21/12/2016

Toán 12

7h15’ – 8h45’

Toán 11

GDCD 10

13h30’ – 15h00’

13h30’ – 14h15’

Sinh 12

9h15’ – 10h00’

Lịch sử 11

Tin 10


15h30 ’- 16h15’


22/12/2016

Hóa 12

7h15’ - 8h00’

Toán 10

GDCD 11

13h30’ – 15h00’

13h30’ – 14h15’

Địa lý 12

8h30’ – 9h15’

Lịch sử 10

Tin 11

15h30 ’- 16h15’

23/12/2016

GDCD 12

7h15’ - 8h00’

Vật lý 11, 10

13h30’ – 14h15’

Công nghệ 12

8h30’ – 9h15’

Sinh 11, 10

14h45’ – 15h30’

24/12/2016

Địa 11, 10

7h15’ - 8h00’

Nghỉ
2. Kiểm tra riêng.

Gồm các môn: Tin 12 (HS làm bài trực tiếp trên máy vi tính, thời gian kiểm tra từ 12-17/12/2016), GDQP, Thể dục tổ chuyên môn tự bố trí kiểm tra, chấm điểm từ ngày 12/12/2016 đến ngày 17/12/2016 theo đơn vị lớp.

IV. YÊU CẦU CHUNG

1. Đề của kỳ kiểm tra phải đạt các yêu cầu:

- Nội dung đề kiểm tra nằm trong chương trình sách giáo khoa và chuẩn kiến thức kỹ năng hiện hành (không ra phần giảm tải); Kiểm tra được kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức, sự hiểu biết về thực hành của người học;

- Đảm bảo tính chính xác, khoa học, tính sư phạm;

- Phân loại được trình độ của người học, đánh giá được người dạy;

- Phù hợp với thời gian quy định cho từng môn kiểm tra;

- Nếu đề kiểm tra tự luận gồm nhiều câu hỏi thì phải ghi rõ số điểm của mỗi câu hỏi vào đề kiểm tra; điểm của bài kiểm tra tự luận và bài kiểm tra trắc nghiệm đều được quy về thang điểm 10;2. Ra đề kiểm tra:

- Một bộ môn ra hai bộ đề gồm:

+ Bộ đề chính thức: gồm đề số 1 và đề số 2.

+ Bộ đề chính dự bị: gồm đề số 1 và đề số 2.

- Trong mỗi bộ đề kiểm tra thì đề số 1 và đề số 2 có nội dung tương đương và hình thức giống nhau hoặc có cùng nội dung thì trộn các câu hỏi để tránh trình trạng học sinh quay cóp khi kiểm tra, mỗi đề kiểm tra phải có ma trận đề và hướng dẫn chấm điểm chi tiết kèm theo.

- Tổ trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra chương trình, nội dung của đề kiểm tra và nộp đúng thời gian quy định của nhà trường (đề kiểm tra phải đánh máy rõ ràng và chỉnh sửa đúng về hình thức và nội dung).

- Tổ trưởng nộp đề kiểm tra và đáp án (bỏ vào phong bì, niêm phong) nộp cho PHT Nguyễn Ngọc Huân chậm nhất vào ngày 09 tháng 12 năm 2016.

- Các phòng thi được xếp theo vần a,b,c… chung toàn trường theo khối lớp, mỗi phòng thi có 24 học sinh, phòng cuối không quá 28 học sinh.V. CHẤM BÀI KIỂM TRA.

- Bài kiểm tra sẽ được cắt phách và chấm điểm theo đúng quy định.- Thời gian chấm từ 19 - 26/12/2016, tổ trưởng chuyên môn nhận bài từ tổ phách, tổ chức thảo luận thống nhất đáp án và chấm tập trung tại một phòng học của trường. Giáo viên chấm bài ghi điểm vào phiếu chấm, chấm xong nộp phiếu chấm về bộ phận lên điểm VNedu.vn sau đó nhận phách để hồi phách.

- Hồi phách, trả và sửa bài cho học sinh chậm nhất vào 27/12/2016. Nộp bài kiểm tra về phòng lưu trữ trước ngày 31/12/2016.

Các tổ chuyên môn khẩn trương triển khai theo những nội dung trên. Nếu cần trao đổi thêm liên hệ gặp PHT Nguyễn Ngọc Huân./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Các Phó hiệu trưởng;

- Các tổ CM (thực hiện);

- Lưu: VP. (đã kí)
NGUYỄN ANH HUY

Trường THPT Thanh HòaTổ..................
BÁO CÁO

KẾT QUẢ KIỂM TRA HỌC KÌ 1  1. Nhận xét đề kiểm tra do Sở ra:

-Về nội dung: theo ma trận đề, giảm tải, phân hóa trình độ học sinh....đề ra theo tinh thần đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh như thế nào?

- Về mức độ chính xác, khoa học phù hợp với thời gian và tính chất trình độ của kì kiểm tra hay không?

- Sai sót về lỗi, câu từ...?

2. Khái quát về ưu, nhược điểm về kiến thức, kĩ năng của học sinh với bộ môn

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.Kiến nghị:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bù Đốp, ngày tháng 12 năm 2016Tổ trưởng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương