Số 57 chúa nhật hiển linh btải về 18.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu16.05.2020
Kích18.56 Kb.
 • "KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ"
 • DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ
 • VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
 • SỐ 57
 • "KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KI-TÔ"
 • TRẮC NGHIỆM
 • Ô CHỮ
 • DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ
 • VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ
 • SỐ 57
 • Tên người chơi
 • Tên người chơi
 • Tên người chơi
 • Tên người chơi
 • PHẦN I : TRẮC NGHIỆM
 • - GỒM 10 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ :
 • + KINH THÁNH (CÁC BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT)
 • + GIÁO LÝ (SÁCH HỎI THƯA GLHTCG CỦA UB GIÁO LÝ ĐỨC TIN-HĐGMVN)
 • - MỖI CÂU HỎI CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ.
 • - TRẢ LỜI ĐÚNG 10 ĐIỂM.
 • HD: 1- CLICK CHUỘT VÀO Ô SỐ CÂU HỎI ĐỂ MỞ CÂU HỎI
 • 2- SAU ĐÓ CLICK CHUỘT : CHẠY CÂU HỎI - MỞ CÁC ĐÁP ÁN VÀ ĐỒNG HỒ - CHẠY ĐỒNG HỒ - ĐÁP ÁN ĐÚNG
 • 3- CLICK CHUỘT VÀO BACK ĐỂ TRỞ VỀ TRANG NÀY.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • HOME
 • MẦU NHIỆM ĐỨC KI-TÔ LÀ DUY NHẤT LẠI
 • ĐƯỢC CỬ HÀNH THEO NHIỀU TRUYỀN THỐNG
 • PHỤNG VỤ. TIÊU CHUẨN NÀO ĐẢM BẢO CHO
 • TÍNH DUY NHẤT TRONG SỰ ĐA DẠNG NÀY ?
 • B. Sự trung thành với truyền thống Tông Đồ
 • C. Sự vâng phục giáo huấn của Hội Thánh
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 01
 • D. Sự liên kết giữa các dân tộc
 • A. Sự hiệp nhất trong đức tin
 • BACK
 • ĐỨC GIÊ-SU RA ĐỜI THỜI VUA NÀO TRỊ VÌ
 • ĐẤT NƯỚC ÍT-RA-EN ?
 • 02
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • A. Vua Đa-vít
 • B. Vua Ác-rip-pa
 • C. Vua Hê-rô-đê
 • D. Vua Pha-ra-ô
 • BACK
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 03
 • BACK
 • A. Yếu tố do Thiên Chúa thiết lập
 • B. Yếu tố do Hội Thánh thiết lập
 • C. Yếu tố cần thích nghi với các nền văn hóa
 • D. Cả A, B và C
 • HỘI THÁNH CÓ THỂ THAY ĐỔI NHỮNG
 • YẾU TỐ NÀO TRONG PHỤNG VỤ ?
 • NHỮNG NGƯỜI TỪ PHƯƠNG ĐÔNG ĐẾN
 • BÁI LẠY HÀI NHI GIÊ-SU LÀ AI ?
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 04
 • A. Các nhà chiêm tinh
 • B. Những người chăn chiên
 • C. Dân thành Giê-ru-sa-lem
 • BACK
 • D. Các thầy luật sĩ
 • CÁC BÍ TÍCH CỦA HỘI THÁNH
 • ĐƯỢC PHÂN LÀM MẤY LOẠI ?
 • A. 2 loại
 • B. 3 loại
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 05
 • BACK
 • C. 4 loại
 • D. 7 loại
 • KHI NGHE CÁC NHÀ CHIÊM TINH HỎI
 • “ĐỨC VUA DÂN DO THÁI MỚI SINH,
 • HIỆN ĐANG Ở ĐÂU ?”
 • CẢ THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM THẾ NÀO ?
 • A. Bối rối
 • C. Hân hoan
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 06
 • B. Vui mừng
 • D. Xôn xao
 • BACK
 • TRONG PHỤNG VỤ, HỘI THÁNH KHÔNG THỂ
 • THAY ĐỔI NHỮNG YẾU TỐ DO THIÊN CHÚA
 • THIẾT LẬP, NHƯNG CÓ THỂ THAY ĐỔI NHỮNG
 • YẾU TỐ CẦN THÍCH NGHI VỚI CÁC NỀN VĂN HÓA.
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 07
 • A. Sai
 • B. Đúng
 • BACK
 • RA KHỎI THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM,
 • CÁI GÌ ĐÃ DẪN HỌ ĐẾN NƠI HÀI NHI Ở ?
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 08
 • A. Bảng chỉ đường
 • C. Những người chăn chiên
 • D. Các tư tế
 • B. Ngôi sao
 • BACK
 • ĐÂU KHÔNG LÀ PHÂN LOẠI
 • CỦA CÁC BÍ TÍCH TRONG HỘI THÁNH ?
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 09
 • A. Các Bí tích khai tâm Ki-tô giáo
 • C. Các Bí tích sự sống
 • D. Các Bí tích phục vụ
 • B. Các Bí tích chữa lành
 • BACK
 • NHỮNG BẢO VẬT CÁC NHÀ CHIÊM TINH
 • DÂNG LÊN CHO HÀI NHI LÀ GÌ ?
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • A. Vàng, nhũ hương, rượu
 • B. Nhũ hương, mật ong, mộc dược
 • C. Nhũ hương, mộc dược, vàng
 • D. Mộc dược, bạch ngọc, nhũ hương
 • BACK
 • PHẦN II : Ô CHỮ
 • GỒM 7 Ô CHỮ HÀNG NGANG
 • NGƯỜI CHƠI TÙY CHỌN TRẢ LỜI Ô CHỮ HÀNG NGANG.
 • MỖI CÂU HỎI CHO Ô CHỮ CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. TRẢ LỜI ĐÚNG: 10 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ ĐƯỢC MỞ. TRẢ LỜI SAI: 0 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ KHÔNG ĐƯỢC MỞ.
 • TỪ CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ NẰM Ở HÀNG DỌC. AI TÌM RA TỪ CHỦ ĐỀ DÀNH ĐƯỢC 40 ĐIỂM.
 • HƯỚNG DẪN CHẠY PHẦN II
 • - KHÔNG DÙNG BÀN PHÍM, MÀ DÙNG CHUỘT
 • - MUỐN TÌM RA Ô CHỮ HÀNG NGANG NÀO THÌ ĐƯA CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG ẤY, RỒI CLICK CHUỘT TRÁI.
 • + CLICK LẦN 1: MỞ CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN
 • + CLICK LẦN 2: CHẠY ĐỒNG HỒ THỜI GIAN SUY NGHĨ
 • + CLICK LẦN 3: BIẾN MẤT CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ
 • - NẾU TRẢ LỜI ĐÚNG, CLICK LẦN 4: MỞ Ô CHỮ HÀNG NGANG
 • - NẾU TRẢ LỜI SAI, KHÔNG CLICK LẦN 4 ĐỂ Ô CHỮ HÀNG NGANG KHÔNG ĐƯỢC MỞ
 • SAU ĐÓ DI CHUYỂN CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG KHÁC, RỒI LÀM LẠI ĐÚNG TIẾN TRÌNH TRÊN CHO HÀNG NGANG ẤY.
 • NẾU CÓ NGƯỜI TÌM RA TỪ HÀNG DỌC THÌ CLICK CHUỘT TRÁI VÀO HÌNH SAO CÓ CHỮ “ĐA” (ĐÁP ÁN) ĐỂ MỞ TỪ HÀNG DỌC.
 • I
 • I
 • L
 • Ô
 • G
 • Ê
 • Đ
 • Ơ
 • K
 • U
 • R
 • I
 • Đ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • X
 • H
 • 6
 • 7
 • ĐA
 • H
 • O
 • M
 • E
 • SAU KHI THỜ LẠY VÀ DÂNG LỄ VẬT
 • CHO HÀI NHI XONG, CÁC NHÀ CHIÊM TINH
 • ĐÃ VỀ NHÀ BẰNG CÁCH NÀO ?
 • A
 • T
 • U
 • V
 • T
 • R
 • I
 • S
 • A
 • N
 • E
 • A
 • L
 • Â
 • D
 • T
 • CHỦ
 • ĐỀ
 • Ô
 • CHỮ
 • GÌ ?
 • (NẰM
 • HÀNG
 • DỌC)
 • A
 • O
 • N
 • Ê
 • U
 • A
 • H
 • H
 • Â
 • R
 • A
 • T
 • P
 • I
 • B
 • H
 • N
 • V
 • I
 • Ê
 • R
 • Ô
 • A
 • L
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • CÁC NHÀ CHIÊM TINH ĐÃ ĐẾN ĐÂU ĐỂ HỎI VỀ
 • ĐỨC VUA DÂN DO-THÁI MỚI SINH RA ?
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • SAU KHI SẤP MÌNH THỜ LẠY HÀI NHI, CÁC NHÀ CHIÊM
 • TINH ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ LẤY VÀNG, NHŨ HƯƠNG
 • VÀ MỘC DƯỢC ĐỂ DÂNG TIẾN ?
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • SÁCH NGÔN SỨ TIÊN BÁO TẠI BÊ-LEM
 • MỘT VỊ LÃNH TỤ CHĂN DẮT AI SẼ RA ĐỜI ?
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • “HỠI BÊ-LEM, MIỀN ĐẤT GIU-ĐA, NGƯƠI ĐÂU PHẢI LÀ
 • THÀNH NHỎ NHẤT CỦA GIU-ĐA, VÌ NGƯƠI LÀ
 • … … … … CHĂN DẮT ÍT-RA-EN DÂN TA SẼ RA ĐỜI”
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • “VUA HÊ-RÔ-ĐÊ BÍ MẬT VỜI CÁC NHÀ CHIÊM TINH
 • ĐẾN, HỎI CẶN KẼ VỀ NGÀY GIỜ NGÔI SAO … … …”
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ĐỨC GIÊ-SU RA ĐỜI TẠI BÊ-LEM THỜI AI TRỊ VÌ ?
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Ơ
 • M
 • M
 • C
 • E
 • Ê
 • T
 • U
 • A
 • N
 • I
 • A
 • N
 • Đ
 • L
 • B
 • A
 • V
 • U
 • A

Каталог: mfiles -> data -> 2018


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương