RưỜng đẠi học nông lâm tp. Hcm lý LỊch khoa họCtải về 374.08 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu04.09.2018
Kích374.08 Kb.
  1   2   3   4


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

T


RƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

LÝ LỊCH KHOA HỌCÁp dụng cho cán bộ tham gia giảng dạy và nghiên cứu

tại Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: HOÀNG KIM

2. Năm sinh: 27.12.1953 3. Nam/ Nữ: Nam

4. Nơi sinh: Quảng Bình 5. Nguyên quán: Quảng Bình

6. Địa chỉ thường trú hiện nay:

Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc,


xã Hưng Thịnh huyện. Trảng Bom tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: NR 0613.868 222 Mobile. 0903 613024 Fax: 0613 868120

Email:hoangkim_vietnam@yahoo.com, hoangkim.vietnam@gmail.com, hoangkim@hcmuaf.edu.vn


7. Học vị:
7.1. Tiến sĩ

Năm bảo vệ:1991

Nơi bảo vệ:Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS)

Ngành: Nông Học .Chuyên ngành..Chọn giống Cây trồng


7.2. TSKH

Năm bảo vệ:......................................................................................................................................

Nơi bảo vệ :.......................................................................................................................................

Ngành:..............................................................................................................................................

Chuyên ngành...................................................................................................................................


8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư  Năm phong :..................... Nơi phong :................................................

8.2. Giáo Sư Năm phong :..................... Nơi phong :................................................


9. Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên chính 10. Chức vụ: Giảng dạy và nghiên cứu

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan:.Trường Đại học Nông Lậm Thành Phố Hồ Chí Minh

Bộ môn Cây Lương thực Rau Hoa Quả, Khoa: Nông Học

Địa chỉ cơ quan: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại (+84) 83 8961710 .Fax: (+84) 83 8960713

Email:hoangkim_vietnam@yahoo.com; hoangkim@hcmuaf.edu.vn
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN


12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo


Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường: Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

Nông học

1981

Thạc sĩ


Tiến sĩ

Viện Khoa học Nông nghiệp
Việt Nam

Chọn giống Cây trồng

1991

TSKH


13. Các khoá đào tạo khác

Văn bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

Bằng tốt nghiệp
Số 07564

Bồi dưỡng tập trung:
Lý luận chính trị cao cấp

Học viện Nguyễn Ái Quốc TP Hồ Chí Minh

4/2000 - 12/2001

Giấy chứng nhận
số 5296/CN-TCB

Bồi dưỡng tập trung:
Quản lý hành chính nhà nước

Trường Cán bộ
TP Hồ Chí Minh

4/2000 - 12/2001

Giấy chứng nhận
Số 126/QĐ/
BKHCNMY

Bồi dưỡng tập trung: Quản lý kinh tế và khoa hoc công nghệ

Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường

11/2001- 1/2002

Chứng chỉ
Số: CC315

Bồi dưỡng Sau Đại học:
Lý luận Dạy học Đại học

Trường Đại học Sư phạm
thành phố Hồ Chí Minh

10/2006
-12/2006

Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C

Tiếng Anh: Tại chức tập trung, bồi dưỡng cho NCS

Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Trung tâm Ngoại ngữ Thủ Đô

2/1987-

2/1988


Chứng chỉ

Tập huấn: Chọn tạo giống đậu đỗ (đậu nành, đậu rồng, …)

Viện Di truyền Menden, Trường Đại học Praha - Tiệp Khắc

12/1985-

6/1986


Chứng chỉ

Tập huấn: Chọn tạo giống ngô; Quản lý trung tâm, trạm trại nghiên cứu nông nghiệp

Trung tâm Ngô và Lúa mì Quốc tế (CIMMYT), Mexico

9/1988-

2/1989


Chứng chỉ

Tập huấn: Chọn tạo giống khoai lang và quản lý nguồn gen cây có củ

Trung tâm Khoai tây Quốc tế (CIP), VP Vùng 7, Manila, Philippines

2/1990-

4/1990


Chứng chỉ

Tập huấn: Nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp

Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI), Manila, Philippines

15-27/

6/1991


Chứng chỉ

Tập huấn: Quản lý nguồn gen cây có củ

Trung tâm Khoai tây Quốc tế (CIP), VP Vùng 7, Manila, Philippines

11/ 1992

Chứng chỉ

Tập huấn: Phương pháp lập kế hoạch hợp lý cho các chương trình nghiên cứu nông nghiệp

IRRI, UAF

TP Hồ Chí Minh11-27/

5/ 1992


Chứng chỉ

Tập huấn: Nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp

Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI), Manila, Philippines

9-30/

11/ 1993


Chứng chỉ

Tập huấn- Hội thảo: Nghiên cứu và Phát triển Sắn Châu Á lần thứ 4

CIAT; ICAR; Viện Nghiên cứu Cây Có Củ (CTCRI); Trivandrum,

Kerala, Ấn Độ11/ 1993

Chứng chỉ

Tập huấn, tham quan học tập: Quản lý nguồn gen; Chọn tạo giống cây cây có củ và đậu đỗ

CIP; IPB; CIAT;

Manila, Philippines4/ 1994

Chứng chỉ

Tập huấn: Chọn tạo giống sắn

CIAT; Viện Nghiên cứu Cây trồng (FCRI);Trường Đại học Kasetsart (KU), Băng Cốc, Thái Lan

1-12/

5/1995


Chứng chỉ

Tập huấn: Chọn tạo giống khoai lang và quản lý nguồn gen cây có củ

CIP; Trung tâm Nghiên cứu Khoai lang Giang Tô, Trung Quốc

12-30/ 9/1996

Chứng chỉ

Tập huấn – Hội thảo: Nghiên cứu và Phát triển Sắn Châu Á lần thứ 5

CIAT; Viện Hàn lâm Trung Quốc về Khoa học Nông nghiệp Nhiệt đới (CATAS) Hải Nam, Trung Quốc

2- 15/

11/1996


Chứng chỉ

Tập huấn: Phương pháp nông dân tham gia nghiên cứu phát triển sắn

CIAT; Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

TP. Thái Nguyên17-26/

9/1997


Chứng chỉ

Tập huấn: Nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật canh tác sắn bền vững với sự tham gia của các hộ nông dân

CIAT;Viện Nghiên Cứu Cây trồng Nhiệt đới và Á Nhiệt đới Quảng Tây,

Nam Ninh, Trung Quốc12 -22/

11/1998


Chứng chỉ

Tập huấn: Phương pháp nông dân tham gia nghiên cứu phát triển khoai lang

CIP-UPWARD


25/11 –

1/12/1998Chứng chỉ

Tập huấn: Chọn tạo giống sắn

CIAT; FCRI; KU

Băng Cốc, Thái Lan01-13/

5/ 1999


Chứng chỉ

Tập huấn: Phương pháp xây dựng và đánh giá dự án phát triển nông nghiệp nông thôn

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam,

Thành phố Hồ Chí Minh12-16/

1/1999


Chứng chỉ

Tập huấn: Phương pháp Nông dân tham gia nghiên cứu và phát triển sắn FPR & Hội thảo: Nghiên cứu và Phát triển Sắn Châu Á lấn thứ 6;

IAS; VNCP; CIAT; VEDAN

TP. Hồ Chí Minh21/2 - 4/

3/ 2000


Chứng chỉ

Tập huấn: Phân tích giới tính và nhóm quan tâm trong nghiên cứu nông nghiệp và phát triển nguồn tự nhiên

SWI-PRGA; CIP; CIAT

TP. Hà Nội20-25/

5/2000


Làm việc Nhóm Tư vấn Quốc tế FAO: Chiến lược Nghiên cứu và Phát triển sắn châu Á

FAO; IFAD; CIAT

Băng Cốc, Thái Lan11/ 1999
Diễn đàn Quốc tế: Chiến lược phát triển sắn toàn cầu

FAO, CIAT, IFAD,…

Rom, Ý


26-28/

4/ 2000

Tập huấn & Mời chuyên gia: Khảo sát nghiên cứu sản xuất và chế biến sắn; đánh giá dự án: Nông dân tham gia nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật canh tác sắn

CIAT;Viện Nghiên cứu Cây trồng Nhiệt đới và Á Nhiệt đới Quảng Tây,

Nam Ninh, Trung Quốc20-29/

9/ 2002

Hội thảo: Nghiên cứu và Phát triển Sắn Châu Á lấn thứ 7; Tham quan học tập: Công nghệ chọn tạo và nhân giống sắn lai

DOA; CIAT; DOAE; KU

Băng Cốc, Thái Lan27/10 -

12/ 11/ 2002


Làm việc Nhóm Tư vấn Quốc tế : Tham quan học tập và thẩm định dự án đầu tư nghiên cứu phát triển sắn tại bốn nước Thái Lan, Ấn Độ, Uganda, Brazil và CIAT- Colombia

Rockefeller foundation

Khảo sát sắn ở KU, FCRI (Thái Lan), CTCRI (Ấn Độ), NARO (Uganda) và EMBRAPA (Brazil )12/5 - 4/

6/ 2003

Làm việc Nhóm Tư vấn Quốc tế: Chương trình Toàn cầu Harvest Plus: Chiến lược nghiên cứu và phát triển lúa, ngô, sắn, khoai, đậu đỗ, … năng suất cao, chất lượng tốt.

Harvest Plus – Bill & Melinda Gates foundation; FAO, WB, UNDP, CIAT, …

Cali, Colombia5 - 7/

6/2003

Hội thảo Cây Có Củ; Tham quan học tập về công nghệ chọn tạo và nhân giống sắn lai

MARD; ICAR;CTCRI, BU, Bangalor- Ấn Độ

23/9- 2/10/

2004

Hội thảo – Mời chuyên gia Tập huấn: Ứng dụng giống mới và kỹ thuật canh tác tiên tiến tại các nước châu Á

CIAT; Trường Đại học Quốc gia Lào

Viên Chăn - Lào2-9/5/

2005

Hội thảo Quốc tế toàn cầu lần thứ hai về Sắn và Khoai lang

MARDI, ISHS, FBRG, …

Kuala Lumpur- Malaysia14 - 17/

6/2005

Hội thảo Quốc tế về “Phát triển cây nhiên liệu sinh học chịu hạn để nâng cao thu nhập cho các nông hộ sản xuất nhỏ ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh”

ICRISAT, IFAD,

Patancheru, 502 324, Andhra Pradesh, India

(Ấn Độ)


1-2/5/

2008

Hội thảo Sắn Toàn cầu lần thứ nhất về “Cây sắn cơ hội và thách thức trước thiên niên kỷ mới”

IPBO- Ghent University, Belgium (Bỉ)

21-25/7/

2008

Hội thảo Sắn châu A lần thứ 8 “Cơ hội mới của cây sắn để làm lương thực, thực phẩm, thức ăn gia súc và nhiên liệu sinh học cho người nghèo”

CIAT- Viên Chăn

Lào


20-24/10/

2008


14. Trình độ ngoại ngữ

TT

Ngoại ngữ

Trình độ A

Trình độ B

Trình độ C

Chứng chỉ quốc tế

1

Anh vănC2

Trung văn

A
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương