Phòng giáo dục và ĐÀo tạo quậN 1 trưỜng thcs lê quý ĐÔN ĐỀ tham khảo kiểm tra học kỳ I năm họC 2017 – 2018 MÔn toáN – LỚp thời gian: 90 phúttải về 42.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.04.2019
Kích42.07 Kb.

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 11

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN TOÁN – LỚP 8

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Bài 1: (2đ) Tính và rút gọn

a) (x – 2)2 – x2

b) (4x – 5) (3x + 2)

Bài 2: (1,5đ) Phân tích đa thức thành nhân tử

a) 3x (x + 4) – 5 (x + 4)

b) x2 – y2 + 2x + 1

Bài 3: (1,5đ) Tìm x

a) (x – 3) (x2 + 3x + 9) – x (x2 – 5) = 8

b) (x – 2)2 – 3x + 6 = 0

Bài 4: (1đ )

a) Rút gọn phân thức:

b) Thực hiện phép tính:

Bài 5: (0,5đ)


Một con mèo đuổi bắt một con chuột. Lần đầu mèo chạy với vận tốc x m/s. Chạy được 3m thì mèo bắt được chuột. Mèo vờn chuột 40 giây rồi thả cho chuột chạy. Sau đó 15 giây mèo lại đuổi bắt, nhưng với vận tốc nhỏ hơn vận tốc lần đầu là 0,5m/s. Chạy được 5m mèo lại bắt được chuột. Lần này thì mèo cắn chết chuột. Cuộc săn đuổi kết thúc.

Hãy biểu diễn qua x:

- Thời gian lần thứ nhất mèo bắt được chuột

- Thời gian lần thứ 2 mèo đuổi bắt được chuột

- Thời gian kể từ đầu đến khi kết thúc cuộc săn


c:\users\admin\desktop\hinh toan\images.png


Bài 6: (3đ)

Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC.

a) Chứng minh tứ giác BMNC là hình thang cân

b) Gọi I là trung điểm của BC. Chứng minh M và N đối xứng với nhau qua đường thẳng AI.

c) Gọi E là điểm đối xứng của M qua N. Đường thẳng IN cắt AE tại D. Chứng minh ID = IN.Bài 7: (0,5đ)

Một con đường cắt một đám đất hình chữ nhật với các dữ liệu được cho trên hình 153. Hãy tính diện tich con đường EBGF (EF // BG) và diện tích phần còn lại của đám đất


c:\users\admin\desktop\hinh toan\bai-38.jpg


------HẾT-----

ĐÁP ÁN

Bài 1:

a) (x – 2)2 – x2

= x2 – 4x + 4 – x2

= – 4x + 4

b) (4x – 5) (3x + 2)

=12x2 + 8x – 15x – 10

= 12x2 – 7x – 100,5 đ

0,5đ


0,5đ

0,5đBài 2:

a) 3x (x + 4) – 5 (x + 4)

= (x + 4). (3x - 5)

b) x2 – y2 + 2x + 1

= (x2 + 2x + 1) – y2

= (x + 1)2 – y2

= (x + 1 – y) (x + 1 + y)


0,75đ

0,25đ


0,25đ

0,25đ


Bài 3:

a) (x – 3) (x2 + 3x + 9) – x (x2 – 5) = 8

x3 – 33 – x3 + 5x = 8

–27 + 5x = 8

5x = 35

x = 7


b) (x – 2)2 – 3x + 6 = 0

(x – 2)2 –3 (x – 2) = 0

(x – 2) (x – 5) = 0

x = 2 hay x = 50,25đ

0,25đ


0,25đ

0,25đ


0,25đ

0,25đ


Bài 4:

a)


b)

0,25đ

0,25đ


0,25đ

0,25đ


Bài 5:

- Thời gian lần thứ nhất mèo bắt được chuột là  (giây)

- Thời gian lần thứ hai mèo bắt được chuột là  (giây)

- Thời gian kể từ lúc đầu đến khi kết thúc cuộc săn:

   (giây)

hay   (giây)0,25đ

0,25đ


Bài 6: Học sinh chứng minh cách khác đúng vẫn được trọn điểm câu đó .

a) Chứng minh tứ giác BMN C là hình thang cân

* Chứng minh MN là đường trung bình của tam giác ABC

* MN // BC BMNC là hình thang

* BMNC là hình thang cân

b) Chứng minh M và N đối xứng với nhau qua đường thẳng AI.

* Chứng minh MI = AM =AN = IN

*AI là đường trung trực của đoạn thẳng MN

* M và N đối xứng với nhau qua đường thẳng AI.

c) Chứng minh ID = IN.

* Chứng minh ND // AM

* Chứng minh D là trung điểm của AE ND = AM

* ID = IN + ND ID = IN

0,5đ


0,25đ

0,25đ


0,5đ

0,25đ


0,25đ

0,25đ


0,25đ

0,5đBài 7

Con đường hình bình hành EBGF có diện tích:
SEBGF = 50.120 = 6000 (m2)
Đám đất hình chữ nhật ABCD có diện tích:
SABCD = 150.120 = 18000(m2)
Diện tích phần còn lại của đám đất:
S = SABCD – SEBGF = 18000 – 6000 = 12000(m2)
Đáp số: 6000 m2 và 12000 m2


0,25đ

0,25đ
Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương