PhiếU ĐĂng ký tham giatải về 7.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.02.2018
Kích7.74 Kb.
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA
  1. THÔNG TIN CHA MẸ HỌC SINH

Họ tên cha Điện thoại

Họ tên mẹ Điện thoại

Sau khi được biết nhà trường tổ chức “Câu lạc bộ hành trang vào lớp 1”, chúng tôi xin tự nguyện cho con tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ. Chúng tôi xin chấp hành đầy đủ các qui định của trường về việc sinh hoạt Câu lạc bộ này.


  1. THÔNG TIN HỌC SINH

Họ và tên học sinh: Nam Nữ

Sinh ngày

Hiện đang ở cùng:

Nơi ở hiện nay:

Năng khiếu, sở trường hoặc khả năng đặc biệt của học sinh

Khi cần liên lạc với Số điện thoạiHà Nội, ngày…….tháng……năm 201…

Cha (mẹ) học sinh ký tên

Mọi thông tin thêm liên hệ bộ phận tuyển sinh trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình

Email: c1lomonoxopmydinh-ntl@hanoiedu.vn Số điện thoại: (04)32003134
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương