Đáp án: Đáp ántải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích445 b.

Đáp án:

 • Đáp án:

 • - Bộ răng phân hóa: Răng cửa ngắn, sắc. Răng nanh lớn dài nhọn. Răng hàm có nhiều mấu dẹp sắc.

 • - Chân có móng vuốt cong ở dưới có đệm thịt dày.

Rút ra nhận xét về đặc điểm của các bộ móng guốc?

 • Rút ra nhận xét về đặc điểm của các bộ móng guốc?Số ngón chân tiêu giảm, đốt cuối của mỗi ngón có sừng bao bọc gọi là guốc.

 • Số ngón chân tiêu giảm, đốt cuối của mỗi ngón có sừng bao bọc gọi là guốc.

 • Gồm 3 bộ:

 • - Bộ guốc chẵn

 • - Bộ guốc lẻ

 • - Bộ voiHãy kể tên một số thú móng guốc chẵn.

 • Hãy kể tên một số thú móng guốc chẵn.

Kể tên một số guốc lẻ.

 • Kể tên một số guốc lẻ.Quan sát hình dưới đây , đọc và phân tích sơ đồ

Rút ra nhận xét về bộ linh trưởng?

 • Rút ra nhận xét về bộ linh trưởng?Bộ linh trưởng:

 • Bộ linh trưởng:

 • + Đi bằng bàn chân.

 • + Bàn tay, bàn chân có 5 ngón. Ngón cái đối diện với các ngón còn lại thích nghi với sự cầm nắm, leo trèo.

 • + Ăn tạp nhưng thực vật là chính.- Ngoài ra còn nhiều loài thú ăn thịt: Chồn cầy, mèo rừng…có ích vì đã tiêu diệt gặm nhấm có hại cho nông nghiệp và lâm nghiệp.

 • - Ngoài ra còn nhiều loài thú ăn thịt: Chồn cầy, mèo rừng…có ích vì đã tiêu diệt gặm nhấm có hại cho nông nghiệp và lâm nghiệp.- Vì giá trị kinh tế nên thú đã bị săn bắt, buôn bán dẫn đến số lượng thú trong tự nhiên đã bị giảm sút nghiêm trọng.

 • - Vì giá trị kinh tế nên thú đã bị săn bắt, buôn bán dẫn đến số lượng thú trong tự nhiên đã bị giảm sút nghiêm trọng.

 • Vậy chúng ta cần có những biện pháp gì để góp phần bảo vệ Thú?
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương