Northwestern Universitytải về 85.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.02.2020
Kích85.89 Kb.

Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Song ngữ & Ngôn ngữ học tâm lí Tây Bắc

Xin trích dẫn Marian, Blumenfeld, & Kaushanskaya (2007). Bảng hỏi Kinh nghiệm và Trình độ thông thạo Ngôn ngữ (LEAP-Q): Đánh giá tiểu sử ngôn ngữ của người nói song ngữ và người nói đa ngữ. Journal of Speech Language and Hearing Research, 50 (4), 940-967.

Do Phạm Hiển (Đại học Alberta, Canada) và Nguyễn Thị Quyên (Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam) dịch.
Northwestern Bilingualism & Psycholinguistics Research Laboratory

Please cite Marian, Blumenfeld, & Kaushanskaya (2007). The Language Experience and Proficiency Questionnaire (LEAP-Q): Assessing language profiles in bilinguals and multilinguals. Journal of Speech Language and Hearing Research, 50 (4), 940-967.

Translated by Hien Pham (University of Alberta, Canada) and Quyen Nguyen (Vietnam National University, Hanoi).
Bảng hỏi Kinh nghiệm và Trình độ thông thạo Ngôn ngữ (LEAP-Q)


Họ

     

Tên

     

Ngày hôm nay

     

Tuổi

     

Ngày sinh

     

Nam

Nữ


(1) Xin liệt kê tất cả các ngôn ngữ bạn biết theo thứ tự ưu thế:

1      

2      

3      

4      

5      


(2) Xin liệt kê tất cả các ngôn ngữ bạn biết theo thứ tự thụ đắc (tiếng mẹ đẻ ghi trước):

1      

2      

3      

4      

5      


(3) Xin liệt kê phần trăm thời gian bạn hiệntrung bình tiếp xúc với từng ngôn ngữ.

(Phần trăm này tính tổng là 100%):Danh sách ngôn ngữ:

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

Danh sách phần trăm:

     

     

     

     

     


(4) Khi chọn đọc một văn bản bằng các ngôn ngữ bạn biết, cho biết tỉ lệ phần trăm các trường hợp bạn sẽ chọn đọc nó trong từng ngôn ngữ? Giả sử rằng văn bản gốc được viết bằng một ngôn ngữ khác bạn không biết.

(Phần trăm này tính tổng là 100%):


Danh sách ngôn ngữ:


Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

Danh sách phần trăm:

     

     

     

     

     


(5) Khi chọn một ngôn ngữ để nói với một người có trình độ thông thạo ngang nhau trong tất cả các ngôn ngữ bạn biết, cho biết tỉ lệ phần trăm bạn sẽ chọn nói bằng mỗi ngôn ngữ? Xin ghi phần trăm của tổng thời gian.

(Phần trăm này tính tổng là 100%):Danh sách ngôn ngữ:

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

Danh sách phần trăm:

     

     

     

     

     


(6) Xin cho biết bạn thuộc những nền văn hoá nào. Theo thang điểm từ 0 đến 10, xin đánh giá mức độ bạn gắn bó với từng nền văn hoá. (Thí dụ các nền văn hoá như Mĩ, Trung Hoa, Do Thái Chính thống, v.v.)

Liệt kê các nền văn hóa:

     

     

     

     

     (7) Bạn được đào tạo chính quy trong bao nhiêu năm? ______     ________________________________

Xin đánh dấu trình độ cao nhất của bạn (hay bằng cấp tương đương của Mĩ đã nhận ở một nước khác):

Thấp hơn Trung họcMột vài trường Cao đẳngThạc sĩTrung họcTrường Cao đẳngTiến sĩ/Bác sĩ/Tiến sĩ luậtĐào tạo chuyên nghiệpMột vài Trường Sau đại họcKhác:      


(8) Ngày nhập cư vào Mĩ, nếu có ___     _________________________________________

Nếu bạn đã từng nhập cư vào nước khác, xin viết tên nước và ngày nhập cư vào đó. __________________     _________________________________________________________________


(9) Bạn đã từng có vấn đề về thị giác , suy giảm thính lực , khuyết tật ngôn ngữ , hay suy giảm khả năng học chưa ? (Đánh dấu tất cả nếu thích hợp). Nếu có, xin giải thích (bao gồm cả việc chữa trị):

____________________________________     _______________________________________________


Ngôn ngữ:      

Đây là ngôn ngữ của tôi.

Tất cả các câu hỏi dưới đây hỏi bạn những thông tin liên quan đến tiếng Error: Reference source not found.


(1) Tuổi khi bạn …:

bắt đầu tiếp thu tiếng

Error: Reference source not found :trở nên thông thạo tiếng Error: Reference source not found:

bắt đầu đọc

tiếng Error: Reference source not found:trở nên đọc trôi chảy

tiếng Error: Reference source not found:     

     

     

     


(2) Xin liệt kê số năm và số tháng bạn sống trong môi trường của từng ngôn ngữ:
Năm

Tháng

Tại đất nước nói tiếng Error: Reference source not found

     

     

Tại gia đình nói tiếng Error: Reference source not found

     

     

Tại trường học và/hoặc nơi làm việc nói tiếng Error: Reference source not found

     

     

(3) Theo thang độ từ 0 đến 10, xin hãy chọn trình độ thông thạo trong các kĩ năng nói, hiểu, và đọc Error: Reference source not found từ các thực đơn trải dọc sau:NóiHiểu ngôn ngữ nóiĐọc
(4) Theo thang độ từ 0 đến 10, xin chọn các yếu tố sau đã góp phần giúp bạn bao nhiêu

trong việc học tiếng Error: Reference source not found:Tương tác với bạn bèBăng học tiếng /tự họcTương tác với gia đìnhXem TVĐọcNghe đài
(5) Xin đánh giá mức độ tiếp xúc hiện nay của bạn với tiếng Error: Reference source not found trong các bối cảnh sau:

Tương tác với bạn bèNghe đài/nhạcTương tác với gia đìnhĐọcXem TVPhòng học tiếng/tự học
(6) Theo đánh giá của bạn, bạn có bao nhiêu giọng ngoại quốc khi nói tiếng Error: Reference source not found ?

(7) Xin đánh giá mức độ thường xuyên khi người khác nhận ra bạn không phải là người bản ngữ dựa trên giọng của bạn khi nói tiếng Error: Reference source not found:

Ngôn ngữ:      

Đây là ngôn ngữ của tôi.

Tất cả các câu hỏi dưới đây hỏi bạn những thông tin liên quan đến tiếng Error: Reference source not found.


(1) Tuổi khi bạn …:

bắt đầu tiếp thu tiếng Error: Reference source not found:

trở nên thông thạo tiếng Error: Reference source not found:

bắt đầu đọc

tiếng Error: Reference source not found:trở nên đọc trôi chảy

tiếng Error: Reference source not found:     

     

     

     


(2) Xin liệt kê số năm và số tháng bạn sống trong môi trường của từng ngôn ngữ:
Năm

Tháng

Tại đất nước nói tiếng Error: Reference source not found

     

     

Tại gia đình nói tiếng Error: Reference source not found

     

     

Tại trường học và/hoặc nơi làm việc nói tiếng Error: Reference source not found

     

     


(3) Theo thang độ từ 0 đến 10, xin hãy chọn trình độ thông thạo trong các kĩ năng nói, hiểu, và đọc Error: Reference source not found từ các thực đơn trải dọc sau:

NóiHiểu ngôn ngữ nóiĐọc
(4) Theo thang độ từ 0 đến 10, xin chọn các yếu tố sau đã góp phần giúp bạn bao nhiêu

trong việc học tiếng Error: Reference source not found:Tương tác với bạn bèBăng học tiếng /tự họcTương tác với gia đìnhXem TVĐọcNghe đài
(5) Xin đánh giá mức độ tiếp xúc hiện nay của bạn với tiếng Error: Reference source not found trong các bối cảnh sau:

Tương tác với bạn bèNghe đài/nhạcTương tác với gia đìnhĐọcXem TVPhòng học tiếng/tự học
(6) Theo đánh giá của bạn, bạn có bao nhiêu giọng ngoại quốc khi nói tiếng Error: Reference source not found ?

(7) Xin đánh giá mức độ thường xuyên khi người khác nhận ra bạn không phải là người bản ngữ dựa trên giọng của bạn khi nói tiếng Error: Reference source not found:


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương