Những cuộc phát kiến địa lýtải về 500 b.
Chuyển đổi dữ liệu14.03.2019
Kích500 b.Những cuộc phát kiến địa lý? CÁC EM

 • ? CÁC EM

 • CÓ NHẬN XÉT GÌ

 • VỀ QUÁ TRÌNH

 • TÍCH LŨY NGUYÊN THUỶ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHÂU ÂU?* Các hình thức kinh doanh TBCN.

 • * Các hình thức kinh doanh TBCN.

 • + Công trường thủ công:

 • - Quy mô lớn,

 • - Chuyên môn hóa, sx theo dây chuyền,

 • - Quan hệ: chủ - thợ,

 • + Thương mại: xuất hiện các công ty thương mại lớn (các công ty Đông Ấn của Anh, Pháp,...)

 • + Trong nông nghiệp: hình thành các đồn điền, trang trại TBCN.

 •  Quan hệ SX TBCN được hình thành... • Trả lời câu hỏi :

 • CÙNG VỚI SỰ HÌNH THÀNH QHSX

 • TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

 • XÃ HỘI TÂY ÂU ĐÃ CÓ NHỮNG THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO ?2. Sự nảy sinh CNTB ở Tây Âu.

 • *Sự chuyển biến xã hội.

 • - Thương nhân, chủ xưởng, chủ trang trại giàu có  giai cấp Tư Sản – có thế lực kinh tế;

 • - Nhân công làm thuê giai cấp Vô Sản - bị bóc lột nặng nề.

 • - Giai cấp vô sản > < giai cấp tư sản.***TÓM TẮT BÀI HỌC.

 • ?Em hãy nêu tóm tắt những nội dung cơ bản của bài học này?

Củng cố và bài tập

 • + Những cuộc phát kiến lớn về địa lý (nguyên nhân & điều kiện, quá trình và ý nghĩa).

 • + Những biểu hiện của nền kinh tế TBCN trong giai đoạn hậu kỳ trung đại.

 • + Những thay đổi trong xã hội Tây Âu thời hậu kỳ trung đại.

 • + Vẽ lược đồ các các cuộc phát kiến địa lí.CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC THẦY CÔ

 • CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC THẦY CÔ

 • VÀ CÁC EM ĐÃ CHÚ Ý THEO DÕI!


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương