Đình: nơi thờ thành hoàng của làng. Đình: nơi thờ thành hoàng của làngtải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích445 b.- Đình: nơi thờ thành hoàng của làng.

 • - Đình: nơi thờ thành hoàng của làng.- Đình: nơi thờ thành hoàng của làng.

 • - Đình: nơi thờ thành hoàng của làng.

 • - Đền: nơi thờ các vị thần có công với đất nước, nhân dân. • - Đình: nơi thờ thành hoàng của làng.

 • - Đền: nơi thờ các vị thần có công với đất nước, nhân dân.

Chùa:

 • Chùa:

 • - Nơi tu hành của các nhà sư.

 • - Nơi tổ chức các nghi lễ của đạo Phật.CHÙA THẦYCHÙA TÂY PHƯƠNG

CHÙA HƯƠNGVideo dinh chua Phung khoang, Trung Van

Dặn dò:

 • Dặn dò:

 • Ôn lại kiến thức của bài.

 • Đọc tài liệu về đình Chèm.Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương