Nguyên táctải về 32.39 Mb.
trang65/130
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích32.39 Mb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   130

GIÚP NƯỚC UỐNG GIẢI CƠN KHÁT CHO NGƯỜIGiảng rộng

Người người đều biết rằng đói quá thể phải chết, nhưng không biết rằng khát nước cũng thể sinh bệnh. Với người tuổi trẻ cường tráng còn thể chịu đựng, nhưng với người già yếu thật khó qua khỏi. Với người khỏe mạnh bình thường có thể chịu đựng, nhưng với người sẵn mang nhiều bệnh tật ắt rất khó chịu đựng. Với người qua lại gần gũi thể chịu được, nhưng với người đi trên đường xa thật rất khó vượt qua cơn khát. Những khi thời tiết ôn hòa mát dịu còn thể chịu được, nhưng gặp những lúc rét lạnh hoặc nóng bức thật không dễ chịu đựng.

Người xưa dạy rằng: “Chớ nên chê việc thiện nhỏ không làm.”1 Giúp nước uống giải khát cho người cũng một trong các việc thiện nhỏ nên làm.

Trưng dẫn sự tích
PHƯỚC BÁO CỦA VIỆC GIÚP NƯỚC UỐNG CHO NGƯỜI2

Vào thời đức Phật còn tại thế, trong thành Xá-vệ một vị trưởng giả giàu cùng. Vợ ông sinh được một người con

  1. Theo Tam quốc chí thì đây lời di ngôn của Lưu Bị trước lúc lâm chung, dặn lại con Lưu Thiện, gồm đủ 2 câu là: 勿以善小而不為,勿以惡小而為之 - Vật thiện tiểu nhi bất vi, vật ác tiểu nhi vi chi. (Chớ nên

chê việc thiện nhỏ không làm, chớ xem thường việc ác nhỏ phạm vào.)

  1. Trích từ Bách duyên kinh (百緣經). (Chú giải của soạn giả) Tên đầy đủ của kinh này Soạn tập bách duyên kinh (撰集百緣經), được đưa vào Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh, thuộc tập 4, kinh số 200, tổng cộng 10 quyển, do ngài Chi Khiêm dịch vào đời Ngô. Câu chuyện này được lược kể lại từ nhân duyên thứ 85 trong kinh, tức Da-xoa-mật-đa duyên (耶舍蜜多緣), bắt đầu từ dòng thứ 7, trang 246, tờ b, quyển 9. Quý vị thể xem chuyện này trong bản Việt dịch với tên Một trăm truyện tích nhân duyên Phật giáo, do Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến Việt dịch chú giải, NXB Tôn giáo, 2010, trang 299 - 302. Nguyên bản An Sỹ toàn thư một số chi tiết khác biệt, trong khi dịch chúng tôi đã căn cứ kinh văn chỉnh sửa lại cho chính xác hơn.

trai dung mạo tuấn xinh đẹp. Từ lúc sinh ra không hề sữa mẹ, từ trong kẽ răng tự nhiên tiết ra chất nước đủ tám công đức, dùng nước ấy để tự nuôi dưỡng thân mình.1Người con ấy tên Da-xoa-mật-đa, về sau lớn lên theo Phật xuất gia,2 tu tập chứng quả A-la-hán. vị tỳ-kheo thưa hỏi Phật về nhân duyên đời trước của Da-xoa-mật-đa, đức Phật dạy rằng: “Vào thời đức Phật Ca-diếp trong quá khứ, một ông trưởng giả già yếu rồi mới xuất gia làm tỳ-kheo, lại thêm thân mang bệnh nặng nên không thể tinh cần tu tập. Thầy thuốc khuyên ông dùng món sữa đặc pha với thuốc. Về đêm, chất thuốc ấy làm cho cả người ông nóng nảy, trong miệng khô khốc, khát nước cùng. Ông thức dậy tìm nước uống nhưng tìm khắp nơi đều không nước. Cuối cùng ông chạy ra bờ sông để tìm nước uống, nào ngờ thấy sông cũng đã cạn khô. Ông không còn biết làm sao, đành phải chịu đựng cơn khát cùng khổ sở.

“Hôm sau ông đem chuyện không tìm được nước uống kể lại với thầy. Thầy ông dạy rằng: ‘Nỗi khổ mà ông kể lại đó rất giống với nỗi khổ trong cảnh giới ngạ quỷ. Nay ông hãy lấy nước trong bình của ta dùng thử xem.’ Vị tỳ-kheo nghe lời thầy, đến lấy nước trong bình. Khi vừa đến nơi, xem lại đã thấy nước trong bình tự nhiên cạn khô. Vị tỳ-kheo ấy trong lòng hết sức lo lắng kinh sợ, tự biết mình sau khi chết nhất định sẽ phải đọa vào cảnh giới ngạ quỷ. Ông liền tìm đến kính lễ trước đức Phật Ca-diếp, chí thành sám hối tất cả những tội chướng trước đây của mình. Đức Phật Ca-diếp dạy rằng: ‘Từ nay ông nên phát tâm lo việc cung cấp nước


  1. Nước đủ tám công đức (bát công đức thủy), tức đủ tám tính chất: 1. Trừng tịnh: lắng gạn trong

sạch; 2. Thanh lãnh: trong trẻo mát lạnh; 3. Cam mỹ: mùi vị ngon ngọt; 4. Khinh nhuyễn: nhẹ nhàng mềm mại; 5. Nhuận trạch: thấm nhuần tươi mát; 6. An hòa: yên ổn hòa nhã; 7. Trừ được đói khát số khổ não; 8. Trưởng dưỡng thân tứ đại, tăng trưởng các thiện căn. Trong kinh A-di-đà nhắc đến loại nước này thế giới Cực Lạc: 舍利弗極樂國土有七寶池,八功德水充滿其中 - Xá-lợi-phất! Cực Lạc quốc độ hữu thất bảo trì, bát công đức thủy sung mãn trung” (Xá-lợi-phất! Nơi cõi Cực Lạc ao xây bằng bảy món báu, trong chứa đầy nước tám công đức.)

  1. Theo An Sỹ toàn thư thì vị này xuất gia rồi mới tên Da-xoa-mật-đa, nhưng theo kinh văn thì đây tên do

cha mẹ đặt cho từ nhỏ. Tên này được phiên âm từ Phạn ngữ Yacomitra, nghĩa “rất vinh hạnh”. Sở tên này khi sinh ra thì trời đổ cơn mưa lớn, ai cũng cho nhờ phước đức của đứa bé, nên cha mẹ liền đặt tên như vậy. Chúng tôi đã chỉnh sửa lại chi tiết này theo đúng kinh văn.

sạch cho chư tăng dùng, như vậy thể thoát được ác nghiệp sinh vào cảnh giới ngạ quỷ.’

“Vị tỳ-kheo ấy nghe lời Phật dạy hết sức vui mừng, từ đó phát tâm thường lo việc cung cấp nước sạch cho chư tăng dùng, mãi cho đến khi tuổi thọ đủ 20.000 năm mới thôi.1

“Do nhân duyên ấy, từ đó về sau vị tỳ-kheo này sinh ra bất cứ nơi nào, nơi kẽ răng cũng thường tiết ra chất nước có đủ tám công đức. Cho đến ngày nay được gặp Phật, xuất gia tu hành chứng đắc đạo quả.”

Lời bàn

Chúng sinh trong cảnh giới ngạ quỷ, trải qua nhiều kiếp cho đến tên gọi của nước cũng không được nghe, nào chỉ không có nước uống. Những chúng sinh ngạ quỷ, như sinh ra bên cạnh bờ sông, cũng vẫn không được nghe đến tên gọi của nước. Tỳ-kheo Da-xoa-mật-đa nếu trước đây không được gặp đức Như Lai Ca-diếp, làm sao thể chuyển họa thành phúc được như vậy?


DÙNG NƯỚC ĐỂ BÁN KIẾP NGHÈO2

nước A-bàn-đề một ông trưởng giả hết sức giàu có, của cải nhiều không kể xiết, nhưng hết sức keo kiệt, để cho người nữ tỳ trong nhà phải sống hết sức nghèo hèn, áo mặc không đủ che thân, cơm ăn không đủ no bụng, lại thường bị đánh đập hành hạ đã già yếu. Người ấy muốn chết đi cho thoát khổ mà không chết được.Một hôm, người nữ tỳ già nua ấy mang bình ra bờ sông lấy


  1. Tuổi thọ trung bình của con người vào thời đức Phật Ca-diếp trong quá khứ 20.000 năm. (Chú giải của

soạn giả)

  1. Trích từ kinh Hiền ngu nhân duyên (賢愚因緣經). (Chú giải của soạn giả) Tên kinh này trong Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh Hiền ngu kinh (賢愚經), thuộc tập 4, kinh số 202, tổng cộng 13 quyển, do nhóm ngài Huệ Giác cùng dịch từ Phạn văn sang Hán văn vào đời Nguyên Ngụy. Câu chuyện này được lược kể lại từ phẩm kinh tên Ca-chiên-diên giáo lão mẫu mại bần - 迦旃延教老母賣貧品, bắt đầu từ dòng thứ 29, trang 383, tờ c, thuộc quyển 5.nước, tủi thân khóc lóc thảm thiết. Một vị đệ tử Phật ngài Ca- chiên-diên thấy vậy thương xót liền hỏi: “Nếu như cụ chán ghét kiếp nghèo khổ, sao không mang bán đi?”

Lão nô tỳ thưa: “Có ai lại chịu mua cái nghèo?”

Ngài Ca-chiên-diên nói: “Được, cái nghèo khổ của cụ quả thật có thể bán đi được.”

Lão nô tỳ liền hỏi: “Làm cách nào để bán được?”Ngài Ca-chiên-diên dạy: “Nếu lão quả thật muốn bán cái nghèo đi, thì phải hết lòng tin theo lời ta. Trước hết hãy súc rửa bình này cho thật sạch, sau đó lấy nước sạch vào bình mang đến cúng dường chư tăng.”

Lão tỳ hỏi: “Bình này tài sản của chủ nhân, chẳng phải của tôi, làm sao có thể mang cúng dường?”

Ngài Ca-chiên-diên đáp: “Cái bình tuy không phải của bà, nhưng nước trong bình chẳng lẽ không quyền sử dụng hay sao?”

Lão hiểu ra, liền mang bình lấy nước cúng dường. Ngài Ca-chiên-diên đích thân thọ nhận sự cúng dường đó, rồi truyền dạy Tam quy, Ngũ giới cho bà, sau đó lại dạy bà niệm Phật.

Đêm hôm ấy, lão mạng chung trong nhà chủ nhân. Sáng ra, người chủ thấy vậy nổi giận, mang xác vứt vào rừng Lạnh.1 Thần thức lão khi ấy đã sinh lên cung trời Đao-lợi, làm vị thiên nhân nơi đó, từ xa nhìn thấy thân xác liền cùng với chư thiên quyến thuộc hiện đến rải hoa trời lên thi thể ấy.

Lời bàn

Nếu biết thực hành bố thí cúng dường thể “bán đi sự nghèo khổ”, tất nhiên sẽ biết rằng việc kính lễ chư Phật thể1 Nguyên bản dùng Hàn lâm (khu rừng lạnh lẽo), chỉ một khu rừng nằm bên ngoài thành Vương Xá, nguyên tên tiếng Phạn Śītavana, dịch âm Thi-đa-bà-na, nên cũng gọi Thi-đà lâm. Khu rừng này từ lâu được người trong thành Vương dùng làm chỗ vứt bỏ những xác chết không người mai táng, để cho cầm thú ăn.

“bán đi sự hèn kém”, thực hành phóng sinh thể “bán đi sự chết yểu”, siêng năng học hỏi thể “bán đi sự ngu si”. Người có trí tuệ, chỉ nghe qua một điều thể hiểu thấu ra trăm ngàn lẽ. Đối với hết thảy những nghịch cảnh bất như ý trong chốn thế gian này, há có điều gì lại không thể “bán đi” như thế?


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   130


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương