Nguyên táctải về 32.39 Mb.
trang5/130
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích32.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   130

LỜI TỰA ĐẦU TIÊN


CỦA SÁCH GIẢNG RỘNG BÀI VĂN ÂM CHẤT

Kinh Dịch nói rằng: “Nhà nào thường làm việc thiện, ắt sẽđược nhiều điều tốt đẹp.” Kinh Thư viết: “Làm việc thiện được hưởng

trăm điều tốt lành.” Sách Tả thị xuân thu2 cũng nói: “Việc họa phúc vốn không ai định trước, chỉ do con người tự chuốc lấy.” Thế nên biết rằng, những việc tốt lành hay tai họa vốn lẽ tất nhiên trong trời đất. Tôn chỉ của Tam giáo3 vốn không khác nhau, đều cùng một lý.  1. Ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ súc sinh. Do tạo ác nghiệp phải sinh vào một trong 3 cảnh giới này.

  2. Cũng gọi Tả truyện, hay Tả thị xuân thu truyện, do Tả Khâu Minh viết ra nên gọi Tả thị.

  3. Tam giáo: chỉ Nho giáo, Phật giáo Lão giáo (tức Đạo giáo).Nhà Nho khi nghe đến thuyết nhân quả do nhà Phật nói ra, liền quy cho những chuyện như thuận đạo tốt, nghịch đạo xấu, nhân quả theo nhau như bóng với hình, như tiếng vọng với âm thanh... hết thảy đều của nhà Phật. Lại cho rằng người chết rồi không còn đời sau, làm thiện làm ác đều không báo ứng... Nhưng như người không tin nhân quả thì chẳng phải sợ sệt, rốt cùng hẳn chỉ muốn làm kẻ tiểu nhân thôi.

Đức Văn Xương Đế Quân hiện thân hiền thánh trong đời để thuyết pháp, soạn ra bài văn Âm chất để răn dạy người đọc sách, ngay từ đầu đã viết rằng: “Ta trải qua mười bảy đời sinh ra làm kẻ sĩ...” Như vậy ràng đời này quyết còn đời sau, chưa từng dứt mất. Tiếp đó lại viết: “Người giữ lòng lành được như ta, trời ắt ban phúc”, cho thấy chuyện thiện ác ràng báo ứng, không mảy may sai lệch. Đến cuối bài lại viết: “Ngưỡng vọng thánh hiền xưa, thận trọng xét mình không lầm lỗi; hết thảy việc ác quyết không làm, hết thảy việc lành xin vâng theo.” Thật càng biểu hiện rõ, chưa từng thấy ai tấm lòng thương đời cứu người hết sức khó nhọc, chân thành chí thiết đến như thế, quả không phải việc nhà Nho chúng ta thể gánh vác chu toàn, chẳng sợ làm hỏng việc mất sao?

Tiên sinh Chu An Sỹ đọc qua hết các sách của Tam giáo, chọn lọc các luận điểm của trăm nhà, rồi mang bài văn Âm chất của Văn Xương Đế Quân ra phân tích từng câu từng chữ thật tường tận, đưa vào các chú giải, chú thích, hết sức ràng minh bạch, lại giảng rộng thêm vào những chỗ ý thú chưa trọn vẹn, phát huy những nghĩa mầu nhiệm trước đây chưa từng được nghe, gạn lọc bỏ đi những chuyện tầm thường hủ bại, viển vông không đúng thật, dứt khoát phá trừ những kiến thức thiển cận, hạn hẹp, như thế suốt thông hơn mười vạn câu, lấy tên Giảng rộng bài văn Âm chất. Tiên sinh Tiêu Tụng Hy đọc qua hết sức ngợi khen thích thú, chỉ lấy làm tiếc việc khắc bản in còn dở dang chưa được nửa phần, lập tức đứng ra khởi xướng quyên

góp cho việc này. Tiếp theo lại được các ông Cố Thọ Kỳ, Kim Nghiêu Phong, La Doãn Mai hợp lực hỗ trợ, huynh đệ tiếp nối nhau cùng gắng sức nên việc được thành tựu.

Khi việc khắc bản hoàn tất, Chu Tiên sinh muốn tôi viết cho lời tựa. Tôi đọc qua sách này rồi cảm thán rằng: “Tiên sinh đã thể thương xót dùng lời răn dạy để sửa lỗi cho những kẻ sai lầm, các vị huynh đệ lại thể cùng nhau quyên góp giúp sức làm nên việc tốt đẹp cho người đời. Tâm lành hội tụ, càng thêm huy hoàng lợi lạc, chỉ mong sao những ai duyên may được đọc sách này đều tự thân ra sức thực hành, tự mình hướng thiện rồi dẫn dắt người khác cùng nhau tiến lên.”

Những lời vàng ngọc của Đế Quân1 không thể để đi vào quên lãng, ắt phải được rộng truyền đến tất cả những kẻ lòng, đâu chỉ giới hạn năm ba người quân tử. Tôi thật kỳ vọng việc này lắm thay!Lâu Đông Đường Tốn Hoa2 kính ghi
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   130


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương