Nguyên tác


Trong thế gian có 7 việc chẳng đồng, đều do tâm tạo ratải về 32.39 Mb.
trang30/130
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích32.39 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   130

Trong thế gian có 7 việc chẳng đồng, đều do tâm tạo ra


 1. Tuổi thọ

  • Tuổi thọ ngắn ngủi do: mong cầu cho người khác phải chết, giết hại chúng sinh, xây dựng đền thờ dâm thần.

  • Tuổi thọ lâu dài do: thương yêu hết thảy các loài, phóng sinh cứu vật, sống thanh tịnh tích tụ phước đức.
 1. Bệnh tật

  • Thân thể nhiều bệnh do: gây hại cho chúng sinh, không giúp đỡ người bệnh khổ.

  • Thân thể được ít bệnh do: thường lễ bái Tam bảo, cung cấp thuốc men cho người bệnh khổ.

 2. Dung mạo

  • Thân hình, dung mạo xấu do: thường khởi tâm sân hận, tranh chấp với người khác; che lấp, ngăn cản ánh sáng Phật pháp; cười nhạo hình dung xấu của người khác.

  • Thân hình, dung mạo đoan trang, đẹp đẽ do: thường khởi tâm nhẫn nhục, nhu hòa; tu sửa, kiến tạo hình tượng chư Phật; bố thí thức ăn cho người khác.

 3. Uy thế đối với người khác

  • Không tự uy thế đối với người khác do: đối với sở hữu của người khác sinh lòng ghen ghét, đố kỵ; không thường tu tích phước.

  • Tự uy thế đối với người khác do: không ôm lòng ghen ghét, đố kỵ người khác; luôn giữ lòng thành tín, không dối gạt người. 1. Thân phận cao quý hay hèn mọn

  • Thân phận sinh ra hèn mọn, bị người khinh miệt do: kiêu ngạo, lăng nhục người khác; thiếu nợ tiền bạc, tài sản của người khác không trả; khinh rẻ, không kính trọng chư tăng ni.

  • Thân phận sinh ra cao quý, được người tôn kính do: kính tín, phụng sự Tam bảo; thường nỗ lực làm việc thiện; đối xử khiêm cung, hòa nhã với mọi người.

 2. Sở hữu tài vật

  • Chịu cảnh nghèo khó bần cùng do: keo kiệt, bủn xỉn, không tu hạnh bố thí; trộm cướp, lường gạt tài sản của người khác.

  • Được hưởng giàu sang phú quý do: thường khởi tâm hiền thiện bố thí cho người; không nợ nần người khác.

 3. Tri thức tốt xấu

  • Tri thức xấu ác, kiến do: gần gũi những người xấu ác; ngợi khen, tán dương các pháp xấu ác; xan lận không chia sẻ, thuyết giảng Chánh pháp cho người khác.

  • Tri thức hiền thiện, chân chánh do: thường tu tập trí tuệ chân chánh, gần gũi các bậc sa môn, thọ nhận hành trì Chánh pháp.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   130


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương