Nguyên táctải về 32.39 Mb.
trang15/130
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích32.39 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   130

PHỤ ĐÍNH 5 MỤC HỎI ĐÁP VỀ LUÂN HỒI

 1. LÀM SAO TIN ĐƯỢC THUYẾT LUÂN HỒI?

Hỏi: Về thuyết luân hồi, hiện chỉ thấy nói trong kinh Phật, Khổng tử chưa bao giờ thấy nói về việc này?

Đáp: Nếu lẽ đúng đắn thì nên tin nhận, cần phải luận việc đó trong kinh Phật hay trong sách Nho? Nếu chỉ những gì do Khổng tử nói ra mới tin theo, thử hỏi tất cả lời Khổng tử đã nói trong suốt một đời, nay còn truyền lại hậu thế được bao nhiêu?1 Nếu chỉ không thấy ghi chép liền cho rằng đó không phải đạo của nhà Nho, thì cứ xét như trong Lục kinh, Tứ thư,2 không thấy Khổng tử một lời nào đề cập đến cha mẹ mình. 1. Một bộ Luận ngữ, không quá mười hai ngàn bảy trăm chữ, những lời do Không tử thực sự nói ra trong

đó chỉ tám ngàn năm trăm lẻ ba chữ thôi. (Chú giải của soạn giả)

 1. Lục kinh bao gồm: Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Nhạc, Kinh Dịch Kinh Xuân Thu. Tứ thư bao gồm các sách Đại học, Trung dung, Luận ngữ Mạnh tử. Trong nguyên bản dùng chữ Tứ tử (四子) để chỉ Tứ thư (四書), đó cách gọi từ đời Hán trở về sau.lẽ nào một nhà Nho cả đời chẳng một lời nào nói đến song thân phụ mẫu hay sao? Đó chưa nói đến cái thuyết “Tinh khí vi vật, di hồn vi biến - 精氣為物, 遊魂為變” trong Kinh Dịch (Hệ từ thượng) cũng chính luân hồi đó thôi. Sách Trung Dung luận về chữ “thành”, không nói “vật trước sau” (始終), mà nói “vật sau trước” (終始); 64 quẻ trong Chu Dịch,1 quẻ cuối cùng không phải quẻ tế (既濟 - đã xong) lại quẻ vị tế (未濟 - chưa xong), những điều đó đều hàm chứa lẽ xoay chuyển, tuần hoàn không điểm kết thúc của muôn vật. Nếu không khả năng thấu hiểu tường tận ràng như trong kinh Phật, chỉ dựa vào các bậc thánh nhập thế, ắt không thể thấy hết được những việc quá khứ, vị lai, cùng những việc trong các cõi thiên thượng, nhân gian. Sách Trung Dung, chương 12 nói rất rằng: “Đến chỗ cùng cực ấy, tuy thánh nhân cũng chỗ còn chưa biết được”, sao lại rơi vào bệnh hoài nghi như thế?

Cây đào cây mận, tuy gặp tiết xuân mới đơm hoa, nhưng vốn đã manh nha tiềm phục mầm hoa từ trước lúc thu sang rụng; khí trời ấm áp tuy xuân về mới nhận biết, nhưng dương khí vốn đã bắt đầu phát khởi từ sau tiết đại hàn, đông chí. Trong thế gian muôn vật đều tự nhiên như thế, sao chỉ riêng đối với con người lại nghi rằng không có luân hồi?2
 1. THUYẾT LUÂN HỒI CÓ TỪ BAO GIỜ?

Hỏi: Phật giáo bắt đầu truyền đến Trung Hoa vào đời Đông Hán, nên thuyết luân hồi đa phần từ đời Hậu Hán về sau, còn vào thời Đường Ngu, Tam đại3 đều chưa nghe nói đến.

Đáp: Ôi, nói như thế quả uổng công đọc sách của người xưa! không nghe chuyện vua Nghiêu giết ông Cổn nơi Vũ sơn, thần thức hóa làm con gấu vàng, vào sống trong vực sâu


 1. Kinh Dịch được Chu Văn Vương chỉnh lý, bổ khuyết, gọi Chu Dịch.

 2. Đây cũng lại một ứng dụng từ cái học “cách vật” của nhà Nho. (Chú giải của soạn giả)

 3. Tam đại: chỉ 3 triều đại Hạ, Thương Chu trong lịch sử Trung Hoa.đó sao?1 không nghe chuyện Vệ Khang Thúc báo mộng cho người thiếp hầu của Vệ Tương Công đó sao?2 không nghe chuyện Tề Tương Công nhìn thấy con lợn thật lớn, người hầu đều nói đó công tử Bành Sinh đó sao?3 không nghe chuyện Đỗ hiện hình, dùng cung đỏ tên đồng bắn Chu Tuyên Vương đó sao?4 Chẳng nghe chuyện Hồ Đột gặp thái tử Thân Sanh đã chết nơi đất Khúc Ốc;5 ông già đã chết báo ơn Ngụy Khỏa bằng cách kết cỏ đó sao?6 chẳng nghe chuyện hai đứa hiện hình nấp hai bên sườn Tấn hầu, chính hai người Triệu Đồng, Triệu Quát đã bị ông giết trước đó?7 chẳng nghe chuyện Ngô Vương Phù Sai giết Công Tôn Thánh nơi sơn, về sau Thái tể Phỉ tại núi này 3 lần tên ông đều nghe tiếng 1. Trích từ sách Sử chính nghĩa, 30 quyển, của Trương Thủ Tiết, đời Đường, dựa theo sách Sử của

Thiên bình giải, chú thích thêm. (Chú giải của soạn giả, bổ sung) Sách Tả truyện, phần Chiêu Công - năm thứ 7, chép rằng: “Xưa vua Nghiêu giết ông Cổn (cha của vua nhà Hạ) nơi Sơn, thần thức ông hóa làm con gấu vàng, vào sống trong khe núi sâu.”

 1. Trích từ sách Sử của Thiên. (Chú thích của soạn giả bổ sung) Theo Sử ký, trong phần Vệ

Khang thúc thế gia, Vệ Tương Công con cháu của Vệ Khang Thúc, một người thiếp yêu. Người thiếp một hôm nằm mộng thấy đứa trẻ tự xưng Vệ Khang Thúc nói mình sẽ đầu thai làm con muốn được đặt tên là Nguyên. Sau đó bà mang thai. Người thiếp đem việc này nói với Vệ Tương Công. Vệ Tương Công cho ý trời, bèn đặt tên cho đứa Nguyên. Sau Vệ Tương Công mất, Cơ Nguyên lên nối ngôi, tức Vệ Linh Công.

 1. Trích từ Tả truyện. (Chú giải của soạn giả) Công tử Bành Sinh người trung nghĩa, bị gian thần hại chết.

Tề Tương Công đi săn núi Phần, bỗng gặp một con vật quái lạ, to lớn như con trâu hình dung nửa giống cọp, nửa giống lợn. Người hầu đi theo đều nói nhìn rất giống công tử Bành Sinh.

 1. Trích từ Mặc Tử truyện. (Chú giải của soạn giả) Chu Tuyên Vương người thiếp rất đẹp Khiêu nữ,

muốn làm chuyện lẳng với quan đại phu Đỗ Bá. Đỗ không thuận theo, này liền bịa chuyện gièm pha với Chu Tuyên Vương. Tuyên Vương nghe lời bắt tội Đỗ Bá, đày ra Vu Tiêu rồi sai người hại chết. Về sau Chu Tuyên Vương nhìn thấy Đỗ hiện hình cầm cung tên bắn mình. Vua sợ quá ngã bệnh rồi chết.

 1. Thái tử Thân Sanh nước Tấn, đã bị cha Tấn Hiến Công nghe lời người thiếp Ly hại chết, nhưng

vào đời vua Hi Công năm thứ 10, mùa thu, Hồ Đột lại gặp thái tử đất Khúc Ốc, đất phong cho thái tử trước kia.

 1. Danh tướng Ngụy Thùngười thiếp yêu là Tố Cơ, chênh lệch tuổi tác rất lớn. Sợ mình chết đi rồi nàng

không nơi nương tựa, nên dặn 2 con trai Ngụy Khỏa Ngụy Kỳ rằng, sau khi ông chết hãy tìm nhà tử tế giúp nàng tái giá. Ít lâu sau ông bệnh nặng, lúc hấp hối lại bảo 2 con hãy chôn sống Tố theo để bầu bạn cùng ông. Tuy vậy, sau khi ông mất, Ngụy Khỏa không làm như lời ông trăn trối, vẫn tìm nhà danh giá giúp nàng Tố tái giá, được sống an ổn giàu sang. Ngụy Kỳ thắc mắc hỏi anh sao không làm theo lời cha trăn trối, Ngụy Khỏa nói: “Cha nói lúc tỉnh táo mới lời phải nghe theo, còn lúc bệnh nặng hấp hối, thần trí rối loạn, đó đâu phải thật ý muốn của cha.” Cha nàng Tố nhớ ơn Ngụy Khỏa đã không chôn sống con ông lại lo cho cuộc sống tử tế, nên về sau khi Ngụy Khỏa đánh nhau với tướng Tần Đỗ Hồi, ông lúc đó đã chết, liền hiển linh kết cỏ lại thành dây làm vướng chân ngựa Đỗ Hồi. Hồi ngã ngựa, bị Ngụy Khỏa bắt được.

 1. Các tích trên đều trích từ sách Tả truyện. (Chú giải của soạn giả)

đáp đủ 3 lần đó sao?1 chẳng nghe chuyện quân nước Việt cúng tế Ngũ Tử Tư, nhìn thấy chén rượu tự nhiên lay động rồi cạn dần như có người uống đó sao?2Đối với những việc được ghi chép như trên, thử hỏi việc trước thời Hán Minh Đế, hay sau thời Hán Minh Đế? Quý Tử người nước Ngô nói rằng: “Thân thể bằng xương thịt này rồi sẽ quay về với lòng đất, đó mạng sống hết; nhưng hồn phách thì không thể như thế được.” Trong một câu nói này thể thấy ra được thuyết luân hồi hay không.


 1. THÁNH NHÂN CÓ KHÁC VỚI NGƯỜI PHÀM?

Hỏi: Những bậc trung thần hiếu tử xưa nay, cố nhiên ngàn năm chẳng mất, nên việc Đế Quân tái thế hơn mười bảy đời, không phải nghi ngờ cả. Nhưng với những kẻ phàm phu tục tử, khí chất tầm thường, một khi đã chết thì hồn phách ắt tiêu tán, làm sao thể muôn kiếp vẫn tồn tại?

Đáp: Hình hài lớn nhỏ, lanh lợi hay ngu độn, nhưng chân tánh không lớn nhỏ, lanh lợi hay ngu độn. Nếu cứ cho rằng những người tầm thường sau khi chết sẽ hoàn toàn diệt mất, thử hỏi vào lúc Đế Quân bỏ mạng ở Cung Trì, bất quá cũng chỉ một con rắn thôi, nếu theo ấy hẳn đã diệt mất rồi, làm sao ngày sau còn có Đế Quân?


 1. SAO NGƯỜI NÓI RẰNG SAU KHI CHẾT THẦN THỨC TIÊU TÁN MẤT?

Hỏi: Xem qua những chuyện ghi chép trong nhiều triều đại, đã thể tin rằng thật chuyện tái sinh qua nhiều kiếp, nhưng gần đây xem trong sách Tiểu Học của Chu Hy thấy nói rằng: Con người ta sau khi chết, hình hài đã hoại thì thần hồn cũng 1. Trích từ sách Pháp uyển châu lâm. (Chú giải của soạn giả)

 2. Trích từ sách Ngô tục truyện. (Chú giải của soạn giả)

theo đó mà tiêu tán mất. Vì thế nên có chút hoài nghi?Đáp: Sách Tiểu Học ấy cũng dẫn lời của Phạm Văn Chánh,1 nói rằng: Những ai chỉ biết riêng mình thụ hưởng giàu sang phú quý không biết chia sẻ giúp đỡ người trong tộc họ thì ngày sau làm sao nhìn mặt tổ tông nơi địa phủ. Đó phải lời Chu Hy ghi chép lại chăng?

- Quả đúng là Chu Hy chép lại.

Thế nhưng nếu quả thật hình hài hoại, thần thức phiêu tán, vậy rốt lại còn ai người nhìn mặt tổ tông? Lại như tổ tông cũng đã hình tiêu thần tán, thì còn ai người thấy biết kẻ kia không giúp đỡ thân tộc? Lời nói của Chu Hy [ghi chép lại] trước sau bất nhất, tự mâu thuẫn với nhau rồi vậy.2

Phàm người muốn ăn trái cây, trước phải loại bỏ hạt, muốn ăn thịt, trước phải loại bỏ xương. Nay ông đọc sách Tiểu Học, cớ sao lại chỉ riêng chọn lấy phần hạt, phần xương ăn?

Đến như vua Nghiêu, vua Thuấn, Chu Công, Khổng tử đều là những đỉnh Thái sơn, những sao Bắc đẩu trong đạo Nho, mà trong Ngu thư, thiên Ích Tắc cũng nói rằng: “Tổ tiên về chứng giám.”

Lại như trong Chu thư chép chuyện Chu Công nói với ba vị vua3 rằng: “Ta bắt chước theo điều nhân nghĩa của vua cha, nên thể cúng kính quỷ thần.”

Khổng tử nói chuyện tại Đạn Cầm gặp Chu Văn Vương, trong giấc mộng lại thân thiết với Chu Công Đán.

Những điều đó đều cho thấy rằng thần thức của các bậc tiền nhân ngày trước không hề tiêu tán, diệt mất. Nếu cho rằng lời nói của các bậc hiền Nho ngày trước ắt đáng tin, thì những


 1. Tức Phạm Trọng Yêm (范仲淹), sinh năm 989, mất năm 1052, tên tự Hy Văn, tên thụy Văn Chánh.

 2. Ý nghĩa của đoạn này vốn trong sách Thượng trực biên (尚直編) của Đại Không Cốc. (Chú giải

của soạn giả)

 1. Ba vị vua đây Thái Vương, Vương Quý Chu Văn Vương.

lời của các vị Nghiêu, Thuấn, Chu, Khổng lại càng đáng tin hơn rất nhiều. Còn nếu nói rằng những lời của Nghiêu, Thuấn, Chu, Khổng chẳng đủ để tin cậy, thì sao vẫn được các hiền Nho ngày trước lưu truyền?

Huống chi, nếu cho rằng người chết quả thật thần thức tiêu tán, diệt mất, ắt các vị hiền Nho ngày trước tuy nhiều, nay cũng phải nằm trong số bị tiêu tán, diệt mất ấy, vậy cần phải có 2 kỳ tế lễ mùa xuân và mùa thu mỗi năm? Nếu như nay vẫn thực hiện việc tế lễ hằng năm vào hai mùa xuân thu, thì cái thuyết thần thức tiêu diệt đó, hậu thế ắt không thể tin được, vậy lấy gì để thuyết phục các thế hệ mai sau?

Mạnh tử khi đọc thiên Thành trong Kinh Thư còn chỉ chọn lọc tin theo trong đó vài ba phần, huống sách Tiểu Học của Chu Hy!
 1. NGƯỜI SAO CÓ THỂ TÁI SINH LÀM THÚ VẬT?

Hỏi: Thần thức như vậy không diệt mất, sẽ trở lại tái sinh. Nay đã được nghe thuyết về sinh mạng như thế, nhưng nếu nói người chết lại hóa làm thú vật, thú vật lại thể tái sinh làm người, điều ấy tôi không tin.

Đáp: Hình hài vốn tùy theo tâm thức biến hiện. Một niệm nhân từ, tức đồng trong cảnh giới trời, người. Một niệm hung ác, tức mầm mống ma quỷ, súc sinh đã bắt đầu manh nha. Việc lành việc dữ đã sự tương tác qua lại với nhau không thuần nhất, tất nhiên hai cảnh giới người thú vật cũng thay đổi biến hóa không cố định. Nếu như nói rằng hễ cứ là người thì nhất định làm người mãi, thú vật cũng nhất định làm thú vật mãi, thì ngay lúc bắt đầu phân chia người thú, chẳng phải đã là quá bất công sao?

người đến hỏi một vị tăng rằng: “Vì sao thân thể con người thì đứng thẳng đi, còn thân hình loài thú lại phải nằm

ngang đi?” Vị tăng đáp: “Sinh ra làm người, ấy trong kiếp trước tâm chính trực, ngay thẳng, nên kiếp này thân thể đứng thẳng đi. Sinh ra làm thú, ấy trong kiếp trước tâm không chính trực, không ngay thẳng, nên kiếp này thân thể phải nằm ngang mà đi.”

Tâm ngay thẳng hoặc không ngay thẳng, vốn biến đổi trong từng khoảnh khắc, nên hình thể cũng theo đó biến đổi, nay sinh làm người, mai sinh làm thú, chẳng phải chính lẽ vô thường điên đảo đó sao?

Lại chỉ riêng con người mới sự hổ thẹn, do đó biết sử dụng y phục. Loài thú không biết hổ thẹn, mắc cỡ, nên không dùng y phục. Con người lại nhờ phước báo nên hai mùa nóng lạnh biết thay đổi dùng y phục thích hợp khác nhau, còn loài thú do thiếu phước báo nên chỉ biết chịu đựng nóng lạnh hai mùa với bộ lông sẵn có.

Lại nữa, sinh ra làm người trong đời trước thường nói những lời từ hòa, những lời lợi ích, những lời thành thật, những lời tôn trọng, kính tin Tam bảo, nên trong đời này tùy tâm biến hiện miệng thể nói ra đủ điều; còn sinh ra làm thú là trong đời trước thường nói ra những lời ác độc, những lời dối trá, những lời bới móc, soi mói việc riêng của người khác, những lời tranh chấp thị phi, những lời nhơ nhớp xấu xa, phỉ báng Phật, phỉ báng Chánh pháp, không tin nhân quả, thế nên đời này tuy miệng không thể nói được thành lời, dù chịu cảnh đói khát cũng không thể mở miệng xin cứu giúp, dù bị hành hạ giết chóc, bị lóc da xẻ thịt cũng phải cam chịu chứ không thể nói lời biện bạch, kêu oan hay cầu xin tha mạng.1
1 Hiểu được như vậy cũng thể xem biết vận dụng cái học “cách vật” của nhà Nho. (Chú giải của soạn

giả)

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   130


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương