Ngành đào tạo: Quản lý Công nghiệp Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: Quản lý Công nghiệptải về 98.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.04.2019
Kích98.69 Kb.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ


Ngành đào tạo: Quản lý Công nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Quản lý Công nghiệp
Đề c­ương chi tiết học phần

 1. Tên học phần: Quản trị sản xuất 2 Mã học phần: PRMA331506

 2. Tên Tiếng Anh: Production management 2

 3. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (3/0/6) (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)

Phân bố thời gian: 15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)

 1. Các giảng viên phụ trách học phần:

1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Mai Trâm

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Đặng Thị Đoan Phương, ThS. Nguyễn Thị Anh Vân 1. Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết: Quản trị sản xuất 1

Môn học trước: Quản trị sản xuất 1 1. Mô tả học phần (Course Description)

 • Sản xuất là một trong những chức năng chính của doanh nghiệp, là quá trình tạo ra sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho thị trường. Quản trị sản xuất có vai trò quan trọng trong quản trị doanh nghiệp, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua chi phí sản xuất, chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng.

 • Học phần quản trị sản xuất 2 trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về công tác quản trị sản xuất và điều hành trong doanh nghiệp. Người học sẽ được cung cấp các khái niệm, thuật ngữ trong lĩnh vực sản xuất cũng như các kiến thức và kỹ năng về dự báo nhu cầu sản xuất, hoạch định công suất nhà máy, định vị doanh nghiệp, bố trí mặt bằng, hoạch định tổng hợp, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, quản lý hàng tồn kho, điều độ sản xuất. Đây là môn học thuộc kiến thức ngành, giúp người học nắm vững lý thuyết và vận dụng được trong thực tiễn tại các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp dịch vụ.

 1. Mục tiêu học phần (Course Goals)

Mục tiêu

(Goals)

Mô tả

(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)

Chuẩn đầu ra

CTĐT

G1

Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực quản trị sản xuất như: dự báo, hoạch định tổng hợp, hoạch định nhu cầu vật tư, quản lý tồn kho, điều độ sản xuất, bố trí mặt bằng.

1.2, 1.3

G2

Khả năng phân tích, ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật trong quản trị sản xuất cho từng tình huống cụ thể một cách hợp lý

2.1

G3

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh

3.1,3.2, 3.3

G4

Khả năng xây dựng các bảng kế hoạch trong sản xuất

4.4, 4.6 1. Chuẩn đầu ra của học phầnChuẩn đầu ra HP

Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)

Chuẩn đầu ra CDIO

G1

G1.1

Giải thích được các thuật ngữ cơ bản trong lĩnh vực sản xuất

1.2

G1.2

Trình bày được khái niệm, vai trò, chức năng của các hoạt động quản trị sản xuất trong doanh nghiệp

1.3

G2

G2.1

Trình bày và đánh giá được ưu nhược điểm của các phương pháp thực hiện dự báo nhu cầu, định vị doanh nghiệp, hoạch định tổng hợp, hoạch định nhu cầu vật tư, quản lý tồn kho, điều độ sản xuất, bố trí mặt bằng

2.1

G2.2

Phân tích được mối quan hệ giữa các chức năng trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp

2.2

G2.3

Ứng dụng được phương pháp thích hợp cho tình huống cụ thể

2.2

G3

G3.1

Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến quản trị sản xuất

3.1, 3.2

G3.2

Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành quản trị sản xuất

3.3

G4

G4.1

Lập được các bảng kế hoạch tổng hợp, hoạch định nhu cầu vật tư, lịch trình sản xuất, dự báo.

4.4

G4.2

Tính toán được các thông số trong tồn kho

4.4

G4.3

Bố trí được mặt bằng sản xuất trong doanh nghiệp

4.6 1. Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính:

+ Bài giảng được giới thiệu trên lớp

+ GS. TS Đồng Thị Thanh Phương, Quản trị sản xuất & dịch vụ, NXB thống kê, Hà Nội, 2004.

+ TS. Nguyễn Thanh Liêm, TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Lê Thị Minh Hằng, Quản trị sản xuất, NXB Tài Chính , Hà Nội, 2007.

+ TS. Nguyễn Thanh Liêm, TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Lê Thị Minh Hằng, Bài tập Quản trị sản xuất, NXB Tài Chính , Hà Nội, 2007

- Sách (TLTK) tham khảo:

+ Roberta S. Russelll and Bernard W. Taylor III. Operations Management, Prentice-Hall, Inc. Third edition, 2000


 1. Đánh giá sinh viên:

- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:Hình thức KT

Nội dung

Thời điểm

Công cụ KT

Chuẩn đầu ra KT

Tỉ lệ (%)

Bài tập
30

BT#1

Ứng dụng các phương pháp dự báo

Tuần 2

Bài tập nhỏ trên lớp

G4.1

3

BT#2

Xác định phương án định vị doanh nghiệp tối ưu

Tuần 4

Bài tập nhỏ trên lớp

G4.1

3

BT#3

Lập bảng hoạch định tổng hợp theo các chiến lược và nhận xét

Tuần 6

Bài tập nhỏ trên lớp

G4.1

3

BT#4

Lập lịch trình sản xuất

Tuần 8

Bài tập nhỏ trên lớp

G4.1

3

BT#5

Lập bảng hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu

Tuần 10

Bài tập nhỏ trên lớp

G4.1

3

BT#6

Tính toán các thông số cho bài toán tồn kho

Tuần 12

Bài tập nhỏ trên lớp

G4.2

3

BT#7

Bố trí mặt bằng theo quá trình và theo sản phẩm

Tuần 14

Bài tập nhỏ trên lớp

G4.3

3

BT#8

Bài toán tổng hợp các nội dung đã học

Tuần 15

Bài kiểm tra ngắn

G4.1, G4.2, G4.3

9

Tiểu luận - Báo cáo
20
Sau mỗi buổi học sinh viên được yêu cầu đọc và tìm hiểu về một đề tài, trong buổi học sau một nhóm sinh viên báo cáo trước lớp nội dung mình tìm hiểu được.

Tuần 2-15

Tiểu luận - Báo cáo

G4.1, G4.2, G4.3,

G3.1, G3.2


Thi cuối kỳ50
- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.

- Thời gian làm bài 75 phút.Thi tự luận

G1.1, G1.2, G4.1, G4.2,

G4.3 1. Nội dung chi tiết học phầnTuần

Nội dung

Chuẩn đầu ra học phầnChương 1: Giới thiệu về quản trị sản xuất
A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Các nội dung GD chính trên lớp:

+ Khái niệm sản xuất, quản trị sản xuất và các thuật ngữ chuyên ngành.

+ Vị trí chức năng của sản xuất và mối quan hệ với các chức năng chính khác trong doanh nghiệp.

+ Các đặc điểm của nền sản xuất hiện đại.

+ Vai trò hoạt động của người quản trị sản xuất.

+ Nội dung quản trị sản xuất và dịch vụ.Các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu powerpoint

+ Thảo luậnG1.1, G1.2


B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

 • Các nội dung cần tự học chính:

+ Tìm hiểu thêm về công tác quản trị sản xuất trong nền sản xuất hiện đại

+ Làm 6 câu hỏi ôn tập được giao • Tài liệu học tập cần thiết:

+ TS. Nguyễn Thanh Liêm, TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Lê Thị Minh Hằng, Bài tập Quản trị sản xuất, NXB Tài Chính , Hà Nội, 2007

G4.1Chương 2: Dự báo
A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Các nội dung GD chính trên lớp:

+ Thực chất và vai trò của dự báo trong quản trị sản xuất

+ Các loại dự báo

+ Các nhân tố tác động đến dự báo

+ Tác động của chu kỳ sống sản phẩm đối với dự báo

+ Các phương pháp dự báo định tính

+ Các phương pháp dự báo định lượng

+ Giám sát và kiểm soát dự báoCác PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu powerpoint

+ Thảo luậnG2.1, G2.2, G2.3

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

 • Các nội dung cần tự học chính:

+ Làm 6 bài tập được giảng viên giao

+ Tìm hiểu thêm cách giải bài toán dự báo bằng phần mềm POM • Tài liệu học tập cần thiết:

+ GS. TS Đồng Thị Thanh Phương, Quản trị sản xuất & dịch vụ, NXB thống kê, Hà Nội, 2004.

G4.1

3 - 4

Chương 3: Định vị doanh nghiệp
A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Các nội dung GD chính trên lớp:

+ Các bước tiến hành chọn địa điểm

+ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến định vị doanh nghiệp.

+ Các phương pháp xác định địa điểmCác PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu powerpoint

+ Thảo luậnG2.1, G2.2, G2.3

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

 • Các nội dung cần tự học chính:

+ Làm 6 bài tập được giảng viên giao

+ Tìm hiểu thêm cách giải bài toán bố trí mặt bằng bằng phần mềm POM • Tài liệu học tập cần thiết:

+ TS. Nguyễn Thanh Liêm, TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Lê Thị Minh Hằng, Bài tập Quản trị sản xuất, NXB Tài Chính , Hà Nội, 2007

G4.3

5 -6

Chương 4: Hoạch định tổng hợp
A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Các nội dung GD chính trên lớp:

+ Khái niệm hoạch định tổng hợp

+ Mối quan hệ của hoạch định tổng hợp

+ Các chiến lược hoạch định tổng hợp

+ Các phương pháp hoạch định tổng hợp

Các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu powerpoint

+ Thảo luậnG2.1, G2.2, G2.3

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

 • Các nội dung cần tự học chính:

+ Làm 6 bài tập được giảng viên giao

+ Tìm hiểu thêm cách giải bài toán hoạch định tổng hợp bằng phần mềm POM • Tài liệu học tập cần thiết:

+ TS. Nguyễn Thanh Liêm, TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Lê Thị Minh Hằng, Bài tập Quản trị sản xuất, NXB Tài Chính , Hà Nội, 2007

G4.1

7-8

Chương 5: Lập lịch trình sản xuất
A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Các nội dung GD chính trên lớp:

+ Các nguyên tắc sắp xếp công việc trên một máy hay dây chuyền

+ Đánh giá mức độ hợp lý của bố trí công việc

+ Nguyên tắc Johnson

+ Bài toán phân việc

Các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu powerpoint

+ Thảo luậnG2.1, G2.2, G2.3


B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

 • Các nội dung cần tự học chính:

+ Làm 6 bài tập được giảng viên giao

+ Tìm hiểu thêm cách giải bài toán lập lịch trình sản xuất bằng phần mềm POM • Tài liệu học tập cần thiết:

+ TS. Nguyễn Thanh Liêm, TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Lê Thị Minh Hằng, Bài tập Quản trị sản xuất, NXB Tài Chính , Hà Nội, 2007

G4.1

9 – 10

Chương 6: Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Các nội dung GD chính trên lớp:

+ Thực chất và yêu cầu của hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (MRP)

+ Xây dựng hệ thống hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu

+ Phương pháp xác định kích cỡ lô hàng

+ Đảm bảo sự thích ứng của hệ thống MRP với những thay đổi của môi trường

Các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu powerpoint

+ Thảo luậnG2.1, G2.2, G2.3

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

 • Các nội dung cần tự học chính:

+ Làm 6 bài tập được giảng viên giao

+ Tìm hiểu thêm cách giải bài toán hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu bằng phần mềm POM • Tài liệu học tập cần thiết:

+ TS. Nguyễn Thanh Liêm, TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Lê Thị Minh Hằng, Bài tập Quản trị sản xuất, NXB Tài Chính , Hà Nội, 2007

G4.1

11- 12

Chương 7: Quản trị hàng tồn kho
A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Các nội dung GD chính trên lớp:

+ Chức năng quản trị tồn kho

+ Sử dụng kỹ thuật phân tích ABC để phân loại hàng tồn kho

+ Yêu cầu chính xác trong ghi chép báo cáo tồn kho

+ Tồn kho đúng thời điểm

+ Các loại chi phí tồn kho

+ Các mô hình tồn kho

+ Đo lường, đánh giá hiệu quả tồn kho


Các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu powerpoint

+ Thảo luậnG2.1, G2.2, G2.3

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

 • Các nội dung cần tự học chính:

+ Làm 6 bài tập được giảng viên giao

+ Tìm hiểu thêm cách giải bài toán quản lý tồn kho bằng phần mềm POM • Tài liệu học tập cần thiết:

+ TS. Nguyễn Thanh Liêm, TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Lê Thị Minh Hằng, Bài tập Quản trị sản xuất, NXB Tài Chính , Hà Nội, 2007

G4.2

13- 14

Chương 8: : Bố trí mặt bằng
A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Các nội dung GD chính trên lớp:

+ Khái niệm về bố trí mặt bằng

+ Nội dung của chiến lược bố trí mặt bằng

+ Mặt bằng cố định vị trí

+ Mặt bằng định hướng theo công nghệ

+ Mặt bằng văn phòng

+ Bố trí cửa hàng bán lẻ

+ Bố trí kho hàng

+ Bố trí mặt bằng theo định hướng sản phẩm
Các PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu powerpoint

+ Thảo luậnG2.1, G2.2, G2.3

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

 • Các nội dung cần tự học chính:

+ Làm 6 bài tập được giảng viên giao

+ Tìm hiểu thêm cách giải bài toán bố trí mặt bằng bằng phần mềm POM • Tài liệu học tập cần thiết:

+ TS. Nguyễn Thanh Liêm, TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Lê Thị Minh Hằng, Bài tập Quản trị sản xuất, NXB Tài Chính , Hà Nội, 2007

G4.3

15

Ôn tập
A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Các nội dung GD chính trên lớp:

+ Ôn tập các nội dung đã học của học phần


Các PPGD chính:

+ Trình chiếu powerpoint • + Sử dụng bảng phấn giải bài tập mẫu

G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G2.3

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

 • Các nội dung cần tự học chính:

+ Làm tất cả bài tập và tình huống được giao

 • Tài liệu học tập cần thiết:

+ TS. Nguyễn Thanh Liêm, TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Lê Thị Minh Hằng, Bài tập Quản trị sản xuất, NXB Tài Chính , Hà Nội, 2007

+ GS. TS Đồng Thị Thanh Phương, Quản trị sản xuất & dịch vụ, NXB thống kê, Hà Nội, 2004.G4.1, G4.2, G4.3 1. Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài thi giữa kỳ nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- có 3 bài giống nhau trở lên sẽ bị cấm thi cuối kỳ không phân biệt người sử dụng bài chép và cho chép bài).

+ Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ (mục 9) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỹ luật trước toàn trường.

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.


 1. Ngày phê duyệt lần đầu:

 2. Cấp phê duyệt:

  Trưởng khoa

  Trưởng BM

  Nhóm biên soạn


 3. Tiến trình cập nhật ĐCCT

Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày tháng năm


<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương