Đăng nhập: hunghanhutải về 18.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.03.2019
Kích18.52 Kb.

Vòng 1

BÀI THI SỐĐiền kết quả thích hợp vào chỗ (...):

Câu 1:
Nghiệm của phương trình , với , là

Câu 2:
0,2 là căn bậc hai của số

Câu 3:
Căn bậc hai số học của 361 là

Câu 4:
Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình

Câu 5:
Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình

Câu 6:
Tập nghiệm nguyên của bất phương trình là S = {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu “;”).

Câu 7:
Nghiệm không dương của phương trình

Câu 8:
Cho tam giác vuông có một cạnh góc vuông dài 5cm và cạnh huyền dài 13cm. Diện tích tam giác đó bằng

Câu 9:
Nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình , với , là

Câu 10:
Kết quả so sánh là: .


Thời Gian :BÀI THI SỐ

Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):

Câu 1:
Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình

Câu 2:
0,2 là căn bậc hai của số

Câu 3:
Nghiệm của phương trình , với , là (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)

Câu 4:
Tập giá trị của để tồn tại là {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)

Câu 5:
Giá trị lớn nhất của biểu thức (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

Câu 6:
Nghiệm không dương của phương trình (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

Câu 7:
Tìm , biết: . Kết quả là

Câu 8:
Tập nghiệm của phương trình là S = {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu “;”).

Câu 9:
Giá trị nguyên lớn nhất của thỏa mãn

Câu 10:
Giá trị lớn nhất của biểu thức
BÀI THI SỐ

Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):

Câu 1:
Nghiệm của phương trình

Câu 2:
Căn bậc hai số học của 361 là

Câu 3:
Số 6,76 có căn bậc hai số học là

Câu 4:
Nghiệm của phương trình

Câu 5:
Tìm , biết: . Kết quả là

Câu 6:
Nghiệm của phương trình , với , là

Câu 7:
Nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình , với , là

Câu 8:
Nghiệm không dương của phương trình (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

Câu 9:
Cho tam giác vuông có một cạnh góc vuông dài 5cm và cạnh huyền dài 13cm. Diện tích tam giác đó bằngCâu 10:
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 9cm; AC = 12cm. Khi đó BH = cm. (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương