Mẫu 6-hhđ ĐẢng cộng sản việt nam tờ khai đề nghị tặng Huy hiệu Đảngtải về 9.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.12.2017
Kích9.35 Kb.

Mẫu 6-HHĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TỜ KHAI

Đề nghị tặng Huy hiệu Đảng
Kính gửi: Chi bộ…………………………………………
Tôi là……………………………, sinh ngày……………………

Ngày vào Đảng…………...., công nhận chính thức ngày……..Ngày ghi trong quyết định kết nạp……………………………

Quê quán………………………………………………………

Đang sinh hoạt tại………………………………………………

Trong quá trình phấn đấu rèn luyện………năm trong tổ chức đảng tôi tự nhận thấy có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được tặng Huy hiệu…….năm tuổi Đảng theo nội dung tại điểm 48.3 Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương 48.3 “ Thi hành Điều lệ Đảng”

Đề nghị chi bộ và các cấp uỷ cấp trên tặng Huy hiệu ….năm tuổi Đảng cho tôi và xin hứa tiếp tục rèn luyện giữ vững phẩm chất người đảng viên Cộng sản.


Ghi chú:

(Trong quá trình hoạt động ở trong Đảng, nếu được kết nạp lại, hoặc có thời gian gián đoạn không tham gia sinh hoạt đảng thì đảng viên kê khai cụ thể ở mục ghi chú này).…………., ngày ….tháng….năm……

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ và tên)
XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA CẤP UỶ CƠ SỞ

Kính gửi:……………………………

Đề nghị tặng Huy hiệu ….năm tuổi Đảng cho đảng viên…………………

(có danh sách đề nghị tặng Huy hiệu Đảng kèm theo)

………,ngày…..tháng….năm….T/M…………………

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA CHI BỘ

Kính gửi:……………………………

Đề nghị tặng Huy hiệu ….năm tuổi Đảng cho đảng viên…………………


………..,ngày…..tháng….năm….

T/M CHI BỘ

(ký, ghi rõ họ và tên)

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương