Mẫu Đồ Án Tốt Nghiệptải về 41.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.12.2017
Kích41.26 Kb.


Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ Thuật Phần Mềm

MỤC LỤC


[1].: GIỚI THIỆU 4

1.1Tổng quan 4

1.2Mục tiêu đề tài 4

1.3Phạm vi đề tài 4

1.4Mô tả yêu cầu chức năng 4

[2].: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 5

2.1Hướng dẫn sử dụng mẫu đồ án tốt nghiệp (Tiêu đề mục – Style Heading 2) 5

2.1.1Cách chèn nhãn cho bảng biểu và hình vẽ 7

2.1.2Hướng dẫn chèn công thức và nhãn 9

[3].: PHÂN TÍCH 10

3.1Tiêu đề mục 10

3.1.1Tiêu đề tiểu mục 10

3.1.2Tiêu đề tiểu mục 10

3.2Tiêu đề mục 10

3.2.1Tiêu đề tiểu mục 10

3.2.2Tiêu đề tiểu mục 10

[4].: THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC 11

4.1Tiêu đề mục 11

4.1.1Tiêu đề tiểu mục 11

4.1.2Tiêu đề tiểu mục 11

4.2Tiêu đề mục 11

4.2.1Tiêu đề tiểu mục 11

4.2.2Tiêu đề tiểu mục 11

[5].: KẾT LUẬN 12

5.1Kết quả đạt được 12

5.2Hạn chế của đồ án 12

5.3Hướng phát triển 12

[6].Họ và Tên tác giả (Thứ tự theo Tên). Tên sách. Tên nhà xuất bản, năm xuất bản. 13

[7].Nguyễn Quốc Cường, Hoàng Đức Hải. Giáo trình Đồ hoạ vi tính. NXB Giáo dục, 2000. 13

[8].Amy Apon. Lecture for Cluster and Grid Computing. University of Arkansas, 2004. 13

[9].Bart Jacob, Luis Ferreira, Nobert Bieberstein, Candice Gilzean, Jean-Yves, Girard, Roman Strachowski, Seong (Steve) Yu. Enabling Application for Grid Computing with Globus. IBM RedBooks, 2003. 13

[10].Website GIS của chính phủ: http://gis.chinhphu.vn 13

[11].... 13
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU


1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài

Trong phần này, sinh viên cần tìm hiểu để biết được tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài hoặc những thông tin liên quan trên thế giới.

Sinh viên cần tìm hiểu để biết được tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài hoặc những thông tin liên quan trong nước (hoặc những đề tài liên quan mà những khóa trước đã thực hiện).

Liệt kê công trình sinh viên nghiên cứu khoa học có liên quan (nếu có): Tên công trình nghiên cứu, do ai thực hiện, thời gian nào.

Mục này sẽ giúp sáng tỏ vấn đề nghiên cứu trong đề tài, nó cho biết đề tài là mới hoặc trùng lặp hay không, nếu trùng lặp thì phải nêu lên những hạn chế của đề tài cũ so với đề tài mình sẽ thực hiện hoặc đưa ra giải pháp mới cho tình huống cũ.

2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Ý nghĩa khoa học của đề tài?

Ý nghĩa thực tiễn của đề tài? (mục đích ứng dụng, ứng dụng kết quả trong thực tiễn, ứng dụng kết quả phục vụ các nghiên cứu khác)

Mục này sẽ là lý do để sinh viên lựa chọn đề tài và chính là cơ sở khoa học của đề tài.[1].: GIỚI THIỆU

1.1Tổng quan


Giới thiệu tổng quan về đề tài

1.2Mục tiêu đề tài


Mục tiêu là thực hiện điều gì hoặc hoạt động nào đó cụ thể, rõ ràng mà sinh viên sẽ hoàn thành theo kế hoạch đã đặt ra trong nghiên cứu.

Mục tiêu có thể đo lường hay định lượng được. Nói cách khác, mục tiêu là nền tảng hoạt động của đề tài và làm cơ sở cho việc đánh giá kế hoạch nghiên cứu đã đưa ra, và là điều mà kết quả phải đạt được.

Mục tiêu trả lời câu hỏi “làm cái gì?”.

1.3Phạm vi đề tài


Sinh viên trình bày nội dung chính, phạm vi cần nghiên cứu để đạt được mục tiêu đã đặt ra.

1.4Mô tả yêu cầu chức năng


Phần này ghi nhận và mô tả lại hệ thống sau khi thu thập thông tin, thu nhận yêu cầu.

[2].: CƠ SỞ LÝ THUYẾT


Lưu ý: Chương này trình bày các lý thuyết mà sinh viên đã tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dụng trong đề tài.

File mẫu này trình bày các cách định dạng trong tài liệu báo cáo, hướng dẫn cách cập nhật nội dung trong bài báo cáo theo cách soạn thảo văn bản WORD.


2.1Hướng dẫn sử dụng mẫu đồ án tốt nghiệp (Tiêu đề mục – Style Heading 2)


Font Unicode trong mẫu này là bắt buộc, không thay đổi font (Times New Roman, size 13).

Quy định về sử dụng các Style (3 cấp) trong văn bản thuyết minh đồ án là bắt buộc (giống như trong tài liệu này).

Trong file mẫu này, chúng tôi đã thiết kế khá đầy đủ các cấu trúc, các style. Sinh viên chỉ cần làm theo hướng dẫn trong phần này sẽ có được bản thuyết minh đồ án một cách bài bản.Paragraph mặc định có style là Normal (phím tắt Ctrl+Shift+N). Khi sử dụng trên 2 lần một paragraph có style khác với style Normal hoặc style đó chưa được thiết kế thì nên thiết kế mới một style. Hạn chế tối đa định dạng thủ công, tránh bị lỗi và thay đổi định dạng văn bản nhanh hơn, các nhãn hình, bảng biểu, công thức, mục lục, danh mục hình vẽ và bảng biểu được thực hiện một cách tự động, không sợ bị nhảy số.

MỤC LỤC, DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU - ở những trang đầu được cập nhật tự động phụ thuộc vào các style có trong file này. Vì thế, sinh viên không cần chỉnh sửa mục lục, danh mục các hình vẽ, danh mục các bảng biểu, mà chỉ cần click chuột phải vào danh mục của mục lục, danh mục các hình vẽ hay danh mục các bảng biểu rồi chọn Update Field sau đó chọn Update entire table  OK như ở Error: Reference source not found.


Hình 2 Thao tác cập nhật mục lục


Phần Header: thay đổi chuyên ngành cho phù hợp

Phần Footer – phần chữ có nền màu vàng, sinh viên click chuột vào và thay đổi nội dung cho đúng với của thông tin của mình như Họ và tên, Khóa đào tạo.

MỞ ĐẦU – Phần này bắt buộc phải có, các tiêu đề mục giữ nguyên, nội dung viết theo hướng dẫn

Heading 1 là tiêu đề gốc (cấp 1, phím tắt định dạng là Ctrl +1), thường sử dụng để định nghĩa cho tiêu đề của MỤC LỤC, tiêu đề CHƯƠNG, tiêu đề TÀI LIỆU THAM KHẢO, tiêu đề PHỤ LỤC và một số tiêu đề cùng cấp khác (nếu có).

Để định nghĩa một đoạn văn bản theo Style nào đó chỉ cần gõ đoạn văn bản đó rồi chọn style. Trong một Style nếu muốn cắt dòng thì đưa con trỏ đến vị trí cần cắt rồi nhấn SHIFT+ENTER thay vì nhấn ENTER.

Style cấp 1 được đánh số mặc định là Chương và số chương. Nếu sử dụng style Heading 1 cho tiêu đề Mục lục thì gõ chữ “mục lục” sau đó chọn style Heading 1. Lúc này đoạn văn sẽ thành “CHƯƠNG 1 MỤC LỤC” sau đó phải xóa phần số đi bằng cách đưa con trỏ đến đầu chữ Mục lục và nhấn Backspace. Nếu sử dụng style Heading 1 cho tiêu đề Chương thì gõ nội dung của tiêu đề chương VD “GIỚI THIỆU” sau đó chọn style Heading 1. Lúc này đoạn văn sẽ thành

“CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU”

Nếu muốn thành hai dòng như trình bày ở chương này thì đưa con trỏ đến đầu chữ GIỚI THIỆU.... rồi nhấn SHIFT+ENTER.

Heading 2 là tiêu đề con (cấp 2, phím tắt định dạng là Ctrl +2)

Heading 3 là tiêu đề cấp 3 (phím tắt định dạng là Ctrl +3)

Đối với nhãn của bảng biểu, hình vẽ và công thức nên tạo như sau:


2.1.1Cách chèn nhãn cho bảng biểu và hình vẽ


Để tạo nhãn bảng, xem kết quả ở Error: Reference source not found: Chọn bảng cần gán nhãn, Click chuột phải chọn Insert Caption và chọn mẫu của nhãn (nếu chưa có thì tạo mới và thiết lập kiểu hiển thị và kiểu đánh số)

Hình 2 Cách chèn nhãn cho hình


Nếu chưa có nhãn Bảng thì thì chọn New Label rồi làm nhưn hình dưới đây

Hình 2 Cách tạo một nhãn mới

Để tham chiếu đến nhãn của bảng nào đó thì chọn Insert->Cross preference và chọn đến nhãn bảng cần liên kết xem Error: Reference source not found. Cách làm tương tự với hình vẽ, công thức, mục, tài liệu tham khảo.

Hình 2 Cách tham chiếu đến một nhãn

Bảng 2 Tên bảng

2.1.2Hướng dẫn chèn công thức và nhãn
(1.)

Cũng tương tự như cách chèn nhãn của hình vẽ và bảng biểu, chèn nhãn cho công thức có phần hơi phức tạp. Trong văn bản này, giải pháp đơn giản là tạo một bảng có 2 cột, cột 1 là công thức, cột 2 là nhãn công thức.

Khi thêm công thức mới chỉ cần copy nhãn đã tạo ở công thức mẫu (1.) rồi paste và o cột thứ 2 của bảng chứa công thức, nhãn công thức sẽ tự động cập nật khi in hoặc có thể click chuột phải vào số cần cập nhật rồi chọn Update Field.
[3].: PHÂN TÍCH


Chương này sinh viên trình bày quá trình phân tích bài toán hoặc hệ thống từ việc thu thập thông tin, thu nhận yêu cầu ban đầu. Sinh viên có thể trình bày các lược đồ (UML, ERD, …)

3.1Tiêu đề mục

3.1.1Tiêu đề tiểu mục


Nội dung tiểu mục

3.1.2Tiêu đề tiểu mục


Nội dung tiểu mục

3.2Tiêu đề mục

3.2.1Tiêu đề tiểu mục


Nội dung tiểu mục

3.2.2Tiêu đề tiểu mục


Nội dung tiểu mục

[4].: THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC


Chương này sinh viên trình bày quá trình thiết kế, thử nghiệm và hiện thực hệ thống hoặc bài toán.

4.1Tiêu đề mục

4.1.1Tiêu đề tiểu mục


Nội dung tiểu mục

4.1.2Tiêu đề tiểu mục


Nội dung tiểu mục

4.2Tiêu đề mục

4.2.1Tiêu đề tiểu mục


Nội dung tiểu mục

4.2.2Tiêu đề tiểu mục


Nội dung tiểu mục

[5].: KẾT LUẬN

5.1Kết quả đạt được


Trình bày các chức năng đã hoàn thành trong đồ án hoặc kết quả nghiên cứu.

5.2Hạn chế của đồ án


Trình bày những hạn chế, công việc chưa hoàn tất trong đồ án

5.3Hướng phát triển


Trình bày các định hướng phát triển cho hệ thống hoặc hướng nghiên cứu trong tương lai.


TÀI LIỆU THAM KHẢO


Các tài liệu Tiếng Việt

[6].Họ và Tên tác giả (Thứ tự theo Tên). Tên sách. Tên nhà xuất bản, năm xuất bản.

[7].Nguyễn Quốc Cường, Hoàng Đức Hải. Giáo trình Đồ hoạ vi tính. NXB Giáo dục, 2000.

Các tài liệu Tiếng Anh

[8].Amy Apon. Lecture for Cluster and Grid Computing. University of Arkansas, 2004.

[9].Bart Jacob, Luis Ferreira, Nobert Bieberstein, Candice Gilzean, Jean-Yves, Girard, Roman Strachowski, Seong (Steve) Yu. Enabling Application for Grid Computing with Globus. IBM RedBooks, 2003.

Các tài liệu từ Internet

[10].Website GIS của chính phủ: http://gis.chinhphu.vn[11]....


PHỤ LỤC

[Họ và tên]

Lớp DHTH7A

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương