Miệng nói lời từ bi, thương người nhưng trong lòng lại nham hiểm, độc địatải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2018
Kích445 b.Khẩu: Miệng

 • Khẩu: Miệng

 • Phật: Ông phật

 • Tâm: Lòng

 • Xà: rắn

 • Miệng nói lời từ bi, thương người nhưng trong lòng lại nham hiểm, độc địa.

 • Thành ngữ Hán Việt

 • BÀI TẬP BỔ SUNG    • 4. CŨNG CỐ:
 • Thế nào là thành ngữ?

 • Thành ngữ là loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh.

 • Cách sử dụng thành ngữ?

 • Thành ngữ làm CN, VN, phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ…

 • Chú ý: Để sử dụng thành ngữ có hiệu quả, đạt mục dích giao tiếp trước hết ta phải hiểu nghĩa của thành ngữ.5. DẶN DÒ

 • Học thuộc khái niệm.

 • Làm bài tập 4 và tập kể tóm tắt truyện “Thầy bói xem voi”, “Con rồng cháu tiên” để hiểu các thành ngữ “Thầy bói xem voi”, “Con rồng cháu tiên” .

 • Chuẩn bị trước bài: Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học. • Tiết học hôm nay đến đây kết thúc, chúc quý thầy cô mạnh khỏe, thành đạt, chúc các em học giỏi.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương