Microsoft Word Cong van 7141 bgddt-gdtrh huong dan Olimpic tieng Anh tren internet 2012-2013. doctải về 122.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.03.2019
Kích122.55 Kb.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 7343/BGDĐT- GDTrH

V/v: Hướng dẫn tổ chức thi Olimpic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm hc 2013-2014


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo


Căn cứ Quyết định số 4231/QĐ-BGDĐT ngày 09/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Olimpic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE), Bộ GDĐT hướng dẫn triển khai cuộc thi cho năm học 2013-2014 như sau:

I. Những vấn đề chung

1. Các sở GDĐT kiện toàn Ban tổ chức cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và chỉ đạo các phòng GDĐT, trường phổ thông kiện toàn Ban tổ chức cấp tương ứng nếu có thay đổi nhân sự.

2. Các văn bản, quyết định, hướng dẫn về tổ chức cuộc thi các cấp, thông tin mọi mặt và các thông báo thường xuyên của Ban tổ chức (BTC) cấp toàn quốc được cập nhật trên website http://www.ioe.vn.

3. Các vòng thi chính thức độc lập với các vòng tự luyện với hình thức thi ở dạng nhiều câu hỏi liên tục trong 30 phút. Điều kiện để học sinh được dự thi ở vòng chính thức như sau:

- Để dự thi cấp trường, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 15;

- Để dự thi cấp quận, huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 20 và được nhà trường chọn tham gia vòng thi tiếp theo;

- Để dự thi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 25 và được cấp quận huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh chọn tham gia vòng thi;

- Để dự thi cấp toàn quốc, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 30 và được cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương chọn tham gia.

- Thời điểm tính vượt qua các vòng tự luyện do Ban Tổ chức cấp tương ứng quy định.

4. Kinh phí tổ chức cuộc thi chi theo quy định tài chính hiện hành từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí phù hợp khác của sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc.II. Vòng thi chính thức các cấp

1. Thông tin chung

Sở GDĐT chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo mỗi thí sinh được dự thi trên một máy tính/lượt. Máy tính phải có hệ thống âm thanh và tai nghe, được cài trình duyệt Mozilla Firefox hoặc Google Chrome và phần mềm Adobe Flash Player cập nhật bản mới nhất và phải tắt tất cả những phần mềm hỗ trợ download trước khi thi (xem phần hỗ trợ trên trang web www.ioe.vn. Có máy tính dự phòng để đổi máy cho thí sinh khi gặp sự cố. Có nguồn điện dự phòng cho tình huống mất điện lưới.

Từ năm học 2013-2014, đối với các vòng thi chính thức từ cấp quận, huyện trở lên, chỉ tổ chức thi cho mỗi khối lớp vào khung giờ cố định trong một ngày.

Nếu có trục trặc phải thi lại ở vòng chính thức, sở GDĐT phải báo cáo ngay qua điện thoại sau đó quét hoặc chụp ảnh văn bản gửi về địa chỉ email ioe@moet.edu.vn và dhgiang@moet.edu.vn. Ban tổ chức cấp toàn quốc sẽ bố trí thi lại vào thời gian phù hợp. Công văn báo cáo phải có số điện thoại và địa chỉ email để BTC liên lạc khi cần thiết.

Từ các vòng thi chính thức cấp quận, huyện, việc tạo mã số thi sẽ được hướng dẫn riêng cho các đơn vị tham gia cuộc thi. BTC cấp toàn quốc sẽ gửi hướng dẫn về cho các sở GDĐT 15 ngày trước các vòng thi chính thức. 07 ngày trước khi thi nếu vẫn chưa nhận được hướng dẫn thì phải liên lạc về số điện thoại 0903436757 để được hỗ trợ .

2. Mã số thi các vòng thi chính thức

Mã số thi gồm mã số chính thức và mã số dự phòng. Mã dự phòng chỉ được dùng khi mã chính thức không sử dụng được. Mỗi khung giờ thi có mã số riêng và mã số thi của khung giờ nào chỉ dùng được cho khung giờ đó.

Đối với vòng thi cấp trường, việc tạo và sử dụng mã thực hiện như các năm học trước. Từ vòng thi cấp quận, huyện, sở GDĐT sao nguyên văn hướng dẫn nhận được từ BTC cấp toàn quốc và gửi đến tất cả các Hội đồng thi các cấp do sở quản lý theo chế độ bảo mật. Các Hội đồng thi chỉ được mở phong bì hướng dẫn 30 phút trước giờ thi.

3. Vòng thi cấp trường đối với tiểu học và THCS, vòng sơ loại với THPT

Mỗi khối lớp có thể tổ chức tối đa là 4 đợt thi trong 2 ngày, cụ thể như sau:3.1. Cấp Tiểu học

Vòng thi cấp trường dành cho Tiểu học được tổ chức vào 02 ngày 23 và 24/11 năm 2013 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:

- Khối lớp 3: từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30’ đến 16h00’.

- Khối lớp 4: từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30’ đến 14h00’

- Khối lớp 5: từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30’ đến 15h00’

3.2. Cấp Trung học cơ sở

Vòng thi cấp trường dành cho Trung học cơ sở được tổ chức vào 02 ngày 30/11 và 01/12 năm 2013 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:

- Khối lớp 6: từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30’ đến 14h00’

- Khối lớp 7: từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30’ đến 15h00’

- Khối lớp 8: từ 10h30’ đến 11h00’ hoặc từ 16h30’ đến 17h00’

- Khối lớp 9: từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30’ đến 16h00’

3.3. Cấp Trung học phổ thông

Vòng thi sơ loại dành cho Trung học phổ thông được tổ chức vào 02 ngày 07 và 08/12 năm 2013 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:

- Khối lớp 10: 7h30’ đến 8h00’ hoặc 13h30’ đến 14h00’

- Khối lớp 11: 8h30’ đến 9h00’ hoặc 14h30’ đến 15h00’

- Khối lớp 12: 9h30’ đến 10h00’ hoặc 15h30’ đến 16h00’

Vòng thi cấp trường có thể tổ chức thi thành nhiều đợt. Mỗi đợt thi có mã số thi riêng. Ban tổ chức cấp trường thông báo danh sách học sinh thi, từng phòng thi, các đợt thi (nếu thi nhiều đợt) cho học sinh trước ngày thi.

Các trường bố trí đủ giám thị cho từng phòng thi và có biên bản, bảng điểm, thời gian thi của học sinh (nếu nộp bài trước) và chữ ký của học sinh trên bảng điểm. Toàn bộ hồ sơ của vòng thi gồm danh sách giám thị, biên bản phòng thi, bảng điểm, báo cáo thi, danh sách đội tuyển từng khối thi cấp huyện theo quy định của ban tổ chức cấp tiếp theo gửi về phòng GDĐT ngay khi tổ chức xong cuộc thi.

4. Vòng thi cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh

Căn cứ vào kết quả thi cấp trường đối với Tiểu học và Trung học cơ sở, phòng GDĐT duyệt danh sách thi cấp quận, huyện và tương đương, thông báo thời gian và địa điểm thi, phân công giám thị coi thi.4.1. Cấp Tiểu học

Vòng thi cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh cho cấp Tiểu học được tổ chức vào ngày 11/1/2014 với khung giờ thi cho các khối như sau:

- Khối lớp 3: từ 9h30’ đến 10h00’

- Khối lớp 4: từ 7h30’ đến 8h00’

- Khối lớp 5: từ 8h30’ đến 9h00’

4.2. Cấp Trung học cơ sở

Vòng thi cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh cho cấp Trung học cơ sở được tổ chức vào ngày 11/1/2014 với khung giờ thi cho các khối như sau:

- Khối lớp 6: từ 13h30’ đến 14h00’

- Khối lớp 7: từ 14h30’ đến 15h00’

- Khối lớp 8: từ 16h30’ đến 17h00’

- Khối lớp 9: từ 15h30’ đến 16h00’4.3. Cấp Trung học phổ thông

Căn cứ kết quả thi sơ loại đối với cấp Trung học phổ thông, sở GDĐT duyệt danh sách thi, thông báo thời gian và địa điểm thi, phân công giám thị coi thi.

Vòng thi cho cấp Trung học phổ thông được tổ chức vào ngày 12/1/2014 với khung giờ thi cho các khối như sau:

- Khối lớp 10: từ 7h30’ đến 8h00’

- Khối lớp 11: từ 8h30’ đến 9h00’

- Khối lớp 12: từ 9h30’ đến 10h00’

Cuộc thi cấp quận, huyện và tương đương có thể được tổ chức tại nhiều địa điểm nhưng phải có giám sát chéo giữa các cụm thi. Từng phòng thi phải có biên bản, bảng điểm, thời gian thi của học sinh (nếu nộp bài trước) và chữ ký của học sinh trên bảng điểm. Toàn bộ hồ sơ của vòng thi gồm danh sách giám thị, biên bản phòng thi, bảng điểm, báo cáo thi, danh sách đội tuyển từng khối thi theo quy định của ban tổ chức cấp tiếp theo gửi về sở GDĐT ngay khi tổ chức xong cuộc thi.

5. Vòng thi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Vòng thi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được tổ chức thống nhất trên toàn quốc vào ngày 22/03/2014. Vòng thi có thể tổ chức tại nhiều địa điểm (theo từng huyện) nhưng phải có giám sát chéo.

Căn cứ kết quả thi do các phòng GDĐT và trường THPT báo cáo, sở GDĐT duyệt danh sách thi cấp tỉnh, thông báo địa điểm thi, danh sách phòng thi và phân công giám thị coi thi căn cứ lịch sau:

- Từ 7h30’ đến 8h00’: khối lớp 4, khối lớp 6 và khối lớp 10;

- Từ 8h30’ đến 9h00’: khối lớp 5, khối lớp 7 và khối lớp 11;

- Từ 9h30’ đến 10h00’: khối lớp 3, khối lớp 9 và khối lớp 12;

- Từ 10h30’ đến 11h00’: khối lớp 8

Toàn bộ hồ sơ của cuộc thi gồm danh sách giám thị các phòng thi, biên bản phòng thi, báo cáo thi, bảng điểm có chữ ký của học sinh, danh sách đội tuyển từng khối 5, 9, 11 tham gia vòng thi toàn quốc theo quy định của Thể lệ gửi về Ban tổ chức cấp toàn quốc ngay khi tổ chức xong cuộc thi. Bản mềm gửi về địa chỉ “ioe@moet.edu.vn” và bản cứng gửi về chuyên viên Đặng Hiệp Giang, Vụ Giáo dục trung học, Bộ GDĐT, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 09/04/2014.6. Vòng thi cấp toàn quốc:

6.1. Thời gian, địa điểm, giám sát thi và mã số thi

Vòng thi cấp toàn quốc Cuộc thi IOE năm học 2013-2014 được tổ chức cho ba khối lớp gồm lớp 5, lớp 9 và lớp 11 vào ngày 26/04/2013.

Các đội tuyển của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ dự thi ngay tại địa phương, các thí sinh của một đội tuyển có thể bố trí dự thi ở nhiều phòng thi.

Mỗi sở GDĐT cử ít nhất 3 cán bộ đi giám sát chéo trong đó ít nhất có một lãnh đạo cấp phòng thuộc sở trở lên phụ trách. Quyết định cử cán bộ gửi cho Ban tổ chức cấp toàn quốc và sở GDĐT mà đoàn cán bộ sẽ đến giám sát trước ngày 09/04/2014. Danh sách địa điểm giám sát căn cứ theo Phụ lục công văn này.

Những sở GDĐT không tham dự vòng thi cấp toàn quốc vẫn phải cử đoàn giám sát thi theo bảng phân công trừ khi sở GDĐT nơi đoàn giám sát đến không tham dự vòng thi cấp toàn quốc. Sở GDĐT không tham dự thi cấp toàn quốc phải thông báo cho sở GDĐT được giao nhiệm vụ cử đoàn giám sát biết để không cử đoàn giám sát trước ngày 09/04/2014. Danh sách cán bộ giám sát có đóng dấu của sở GDĐT cử đi và gửi cho sở GDĐT nơi đến để lưu hồ sơ của Hội đồng thi.

Biên bản giám sát thi được gửi cùng với hồ sơ thi của Hội đồng thi về Bộ GDĐT. Học sinh dự thi cấp toàn quốc phải có thẻ học sinh, dán ảnh và chứng nhận của sở GDĐT.

Hướng dẫn lập mã số thi cấp toàn quốc sẽ được gửi cho giám đốc sở GDĐT trước ngày 11/04/2013. Sau ngày này nếu chưa nhận được hướng dẫn, đề nghị các sở GDĐT liên hệ với Ban tổ chức cấp toàn quốc để được hỗ trợ.

6.2. Hội đồng thi

Hội đồng thi tại các tỉnh, thành phố do giám đốc sở GDĐT tổ chức vòng thi cấp toàn quốc thành lập trước ngày 09/04/2014 với các thành phần sau đây:

- Đại diện lãnh đạo sở hoặc lãnh đạo các phòng GDTH, GDTrH là chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng;

- Ban thư ký: gồm ít nhất 2 cán bộ;

- Ủy viên là cán bộ của sở GDĐT với nòng cốt là chuyên viên các môn Tin học, tiếng Anh và cán bộ phục vụ cuộc thi.

- Hội đồng thi họp chuẩn bị cho tổ chức thi lúc 14h00 ngày 25/04/2014: .6.3. Lịch thi

Các đội tuyển lớp 5, lớp 9, lớp 11 thi ngày 26/04/2014 theo khung giờ sau:

- Đội tuyển lớp 11: từ 8h00 đến 8h30;

- Đội tuyển lớp 5: từ 9h00 đến 9h30;

- Đội tuyển lớp 9: từ 10h00 đến 10h30.

Học sinh hoàn thành bài thi phải báo giám thị để ghi điểm, thời gian làm bài trên màn hình (đối với học sinh nộp bài trước) vào biên bản và ký tên. Học sinh không được ra khỏi khu vực thi trước khi kết thúc thi (kể cả đã làm xong bài). Trong trường hợp sự cố kỹ thuật do đường truyền, điện lưới quá 15 phút thì báo về số máy 0903436757 để được hỗ trợ.

Hội đồng thi cấp toàn quốc tại tỉnh làm thủ tục niêm phong các văn bản của vòng thi gửi về địa chỉ Đặng Hiệp Giang, Vụ Giáo dục trung học, Bộ GDĐT, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 30/04/2014. Tất cả các văn bản cần có bản sao được lưu tại các sở GDĐT địa phương. Các bản sao phải có xác nhận “Sao y bản chính”, có chữ ký của trưởng đoàn cán bộ giám sát và chủ tịch hội đồng thi.

III. Olimpic “Tài năng tiếng Anh”

Năm học 2013-2014, Bộ GDĐT tổ chức Olimpic “Tài năng tiếng Anh” nhằm tăng cường giao lưu học hỏi và tạo điều kiện để các em học sinh thể hiện đầy đủ các kỹ năng trong việc học tập bộ môn tiếng Anh căn cứ kết quả vòng thi toàn quốc cuộc thi Olimpic tiếng Anh trên Internet.1. Đối tượng tham gia

Sở GDĐT xem xét lựa chọn để cử đội học sinh tham dự Olympic “Tài năng tiếng Anh” căn cứ vào 3 tiêu chí :

- Kết quả của học sinh tại vòng thi toàn quốc Olimpic tiếng Anh trên Internet;

- Kết quả học tập môn tiếng Anh của học kỳ gần nhất;

- Kỹ năng nghe nói của học sinh thông qua kỳ kiểm tra riêng do sở GDĐT tổ chức.

Mỗi sở GDĐT được cử tối đa 3 học sinh, mỗi lớp 5, 9 và 11 một em và học sinh đó phải được tham gia vòng thi toàn quốc Cuộc thi Olipmpic tiếng Anh trên Internet. Trong trường hợp sở GDĐT không tham gia thi đủ các lớp 5, 9 và 11 chỉ cử tối đa 2 học sinh cho một lớp.

Thành phần đoàn ngoài học sinh và đại diện lãnh đạo phải có giáo viên trực tiếp dạy học sinh. Quyết định thành lập đoàn tham dự Olimpic “Tài năng tiếng Anh” xin gửi về địa chỉ: Ông Đặng Hiệp Giang, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội chậm nhất sau 10 ngày kể từ khi công bố kết quả cuộc thi Olimpic tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc.

2. Hình thức tổ chức

2.1. Vòng sơ khảo

Học sinh của mỗi khối lớp sẽ được chia thành 3 nhóm tham gia vòng sơ khảo theo bốc thăm của Trưởng đoàn. Mỗi học sinh bốc thăm phiếu câu hỏi của mình, đại diện Ban Giám khảo sẽ căn cứ vào phiếu câu hỏi để hỏi học sinh và học sinh trả lời các câu hỏi bằng tiếng Anh.

Kết quả đánh giá học sinh ở mỗi nhóm sẽ do từng thành viên của Ban Giám khảo cho điểm độc lập. Căn cứ vào số điểm, mỗi nhóm chọn 3 học sinh xuất sắc nhất vào tham dự vòng chung kết. 50% học sinh của mỗi khối lớp được trao Giấy chứng nhận và Quà lưu niệm của Ban tổ chức.

2.2. Vòng chung kết

Mỗi học sinh bốc thăm phiếu câu hỏi của mình, đại diện Ban Giám khảo sẽ căn cứ vào phiếu câu hỏi để hỏi học sinh và học sinh trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh. Các giám khảo khác có quyền hỏi thêm học sinh nhưng chỉ hỏi tập trung vào chủ đề mà học sinh trả lời và số câu hỏi thêm không quá 3. Kết quả đánh giá học sinh sẽ do từng thành viên của Ban Giám khảo vòng chung kết cho điểm độc lập.3. Thời gian và địa điểm

Ban Tổ chức cấp toàn quốc sẽ có công văn hướng dẫn riêng.4. Giải thưởng

4.1. Giải dành cho học sinh

Mỗi khối lớp có các giải như sau :

- 1 Giải Xuất sắc

- 1 Giải Nhất

- 2 Giải Nhì

- 3 Giải Ba4.2. Giải dành cho giáo viên

Giáo viên dạy trực tiếp học sinh được giải sẽ được mức khen thưởng tương ứng theo thành tích của học sinh.

Nhận được công văn này, đề nghị các sở GDĐT chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời để tổ chức tốt cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2013 - 2014. Trong quá trình thực hiện mọi liên hệ với BTC xin gửi về địa chỉ ioe@moet.edu.vn. Các vấn đề cần phản ánh, trao đổi kịp thời xin liên hệ qua các số máy công bố ở mục Hỗ trợ trực tuyến trên website http://www.ioe.vn hoặc liên hệ Ông Đăng Hiệp Giang, số điện thoại 0979099899; email dhgiang@moet.edu.vn để được hỗ trợ./.
Nơi nhận:

- Như­ trên;

- Bộ trưởng (để b/cáo);

- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/cáo);- Lư­u: VT, Vụ GDTrH,Vụ GDTH.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁM SÁT

CUỘC THI OLIMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET DÀNH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG VÒNG TOÀN QUỐC

(Kèm theo Công văn số /BGDĐT-GDTrH ngày tháng 9 năm 2013 )

TT

Tên tỉnh

Địa điểm giám sát

TT

Tên tỉnh

Địa điểm giám sát

1

Hà Nội

Cà Mau

33

Quảng Ngãi

Quảng Nam

2

Bắc Ninh

Hải Dương

34

Quảng Nam

Đà Nẵng

3

Hải Phòng

Thái Bình

35

Phú Yên

Quảng Ngãi

4

Hải Dương

Hưng Yên

36

Bình Định

Khánh Hoà

5

Hưng Yên

Bắc Ninh

37

Khánh Hoà

Gia Lai

6

Điện Biên

Hà Nội

38

Gia Lai

Đăk Lăk

7

Hà Nam

Ninh Bình

39

Kon Tum

Kon Tum

8

Thái Bình

Nam Định

40

Đăk Lăk

Bình Định

9

Ninh Bình

Hoà Bình

41

Lâm Đồng

Phú Yên

10

Nam Định

Hải Phòng

42

Đăk Nông

Ninh Thuận

11

Hà Giang

Lào Cai

43

TP. HCM

Lâm Đồng

12

Lào Cai

Yên Bái

44

Bình Phước

Tiền Giang

13

Cao Bằng

Tuyên Quang

45

Bình Dương

Tây Ninh

14

Bắc Kạn

Cao Bằng

46

Ninh Thuận

Bình Phước

15

Vĩnh Phúc

Hà Giang

47

Đồng Nai

Đăk Nông

16

Tuyên Quang

Bắc Kạn

48

Tây Ninh

Bình Thuận

17

Lạng Sơn

Bắc Giang

49

B.Rịa-V.Tàu

Bình Dương

18

Thái Nguyên

Phú Thọ

50

Bình Thuận

Đồng Nai

19

Phú Thọ

Vĩnh Phúc

51

Long An

B.Rịa-V.Tàu

20

Bắc Giang

Quảng Ninh

52

An Giang

TP. HCM

21

Quảng Ninh

Lạng Sơn

53

Đồng Tháp

Kiên Giang

22

Lai Châu

Sơn La

54

Tiền Giang

An Giang

23

Sơn La

Điện Biên

55

Bến Tre

Long An

24

Hoà Bình

Nghệ An

56

Vĩnh Long

Trà Vinh

25

Yên Bái

Thái Nguyên

57

Kiên Giang

Bến Tre

26

Thanh Hoá

Lai Châu

58

Trà Vinh

Hậu Giang

27

Hà Tĩnh

Hà Nam

59

Cần Thơ

Vĩnh Long

28

Quảng Bình

Thanh Hoá

60

Hậu Giang

Đồng Tháp

29

T-T-Huế

Quảng Trị

61

Sóc Trăng

Cần Thơ

30

Quảng Trị

Quảng Bình

62

Cà Mau

Bạc Liêu

31

Nghệ An

Hà Tĩnh

63

Bạc Liêu

Sóc Trăng

32

Đà Nẵng

T-T-Huế
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương