McDonald's Job Application Form Hourlytải về 143.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.01.2019
Kích143.36 Kb.

APPLICATION FOR EMPLOYMENTcompany logogoodday(CREW PART-TIME - Nhân viên bán thời gian)gooddaygoodday


Vị trí ứng tuyển :

 • Nhân viên Crew (Crew Service)

 • Mc Café- Nhân viên pha chế (McCafe Barista
 • ( (
 • Hostess (Hostess)

 • Nhân viên vệ sinh bảo trì (Maintenance Crew)
Ngày bắt đầu làm việc : _______/_______/_______

(Availability Date)

Thông tin cá nhân (PERSONAL PARTICULARS)

Photo of 3x4àdHọ và tên (Như trên CMND) : ____________________________________________

(Full Name as on ID card)

Số CMND : __________________Ngày cấp: ___/____/_______Nơi cấp:_____________

(ID number) (Issued Date) Issued Place
Ngày sinh (DOB) : ______/_____/______ Nơi sinh: ____________________________

Địa chỉ thường trú (Address) : ___________________________________________________________________:

Số đện thoại (Contact number) : _______________________ Di dộng (Cell) ________________ Số bàn(Home)


Email (Email Address) : ____________________________________________________________________

Lịch làm việc (Availability of schedule)
Thứ Hai

(Mon)

Thứ Ba

(Tue)

Thứ Tư

(Wed)

Thứ Năm

(Thurs)

Thứ Sáu

(Fri)

Thứ Bảy

(Sat)

Chủ Nhật

(Sun)

Ngày lễ

(Public Holidays)

Các giờ trong ngày

(Anytime/day)

Thời gian (Time)

Từ

(Fr)


Đến

(To)

Từ

(Fr)

Đến(To)


Từ

(Fr)


Đến

(To)

Từ

(Fr)

Đến

(To)

Từ

(Fr)

Đến

(To)

Từ

(Fr)

Đến

(To)

Từ

(Fr)

Đến

(To)

Từ

(Fr)

Đến

(To)
Thời gian phù hợp của ứng viên (Applicant Preferred Time)


Trình độ học vấn, chuyên môn và ngoại ngữ (EDUCATION BACKGROUND, SPECIAL SKILLS & LANGUAGE PROFICIENCY)

(Xin vui lòng đính kèm bản sao của các chứng chỉ có liên quan - Please attach relevant copies of certificates and detailed results)

Tên trường

(Name of School/Institution)Cấp độ học vấn

(Highest Qualification Attached)Niên khóa (Year)

Từ (Fr)

Đến (To)

Bạn có các kỹ năng hoặc đào tạo đặc biệt khác không? (Ví dụ như là chứng nhận Dịch vụ chuyên nghiệp…)

(What special skills / training have you acquired? (For example, Certified Service Professional (CSP),

Ngôn ngữ bạn có thể nói giao tiếp là gì?(What languages do you speak?)


 • Tiếng Việt

(Vietnamese)

 • Tiếng Anh

(English)


 • Các thứ tiếng khác (Other languages).

Vui lòng nêu rõ (please specify)Quá trình làm việc (EMPLOYMENT HISTORY)

Tên công ty hiện tại

(Name of Present Employer)Ngày gia nhập (Date Joined)


Ngày nghỉ việc

(Date Left)Chúc vụ

(Job Title)Mức lương

(Salary)


Lý do nghỉ việc

(Reason of leaving)

Tên công ty trước

(Name of Previous Employer)Ngày gia nhập

(Date Joined)Ngày nghỉ việc

(Date Left)Chức vụ

(Job Title)Mức lương

(Salary)


Lý do nghỉ việc

(Reason of leaving)
Câu hỏi tổng quát (Nếu bạn trả lời “Có” cho bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng nêu rõ chi tiết)

GENERAL QUESTIONS (If your answer to any of the questions is 'YES', please give details)

 1. Bạn đã từng ứng tuyển vào bất cứ vị trí nào tại McDonald chưa? □ Có (Yes) □ Không (No)


Have you ever applied for any positions or worked for McDonald's before? Chi tiết (Details)______________________________


 1. Bạn có người thân nào làm việc tại McDonald không? □ Có (Yes) □ Không (No)

Do you have any immediate family members or relatives presently or

formerly employed by McDonald's? Chi tiết (Details)______________________________


 1. Hiện tại bạn có còn đang theo học không? □ Có (Yes) □ Không (No)

Are you currently pursuing any course? (If yes, state type of course,

duration and training institution Chi tiết (Details)______________________________


 1. Bạn có từng hoặc hiện có những trở ngại về sức khỏe không?Nếu có □ Có (Yes) □ Không (No)

xin vui lòng chi tiết

Have you been, or are you, suffering from any physical impairment or long-term illness, e.g. diabetes, epilepsy? Chi tiết (Details)______________________________


 1. Bạn đã từng bị nhận thư cảnh cáo, đình chỉ, bãi chức hoặc yêu cầu nghỉ □ Có (Yes) □ Không (No)

việc từ công ty cũ chưa?

Have you ever been issued warning letters, suspended, dismissed or asked to resign from employment before? Chi tiết (Details)______________________________


 1. Bạn đã từng bị công an điều tra, tạm giữ, hoặc kết tội tại bất kỳ quốc gia □ Có (Yes) □ Không (No)

nào chưa?

Have you ever been under police investigation, charged or convicted in a Court of Law in any country? Chi tiết (Details)______________________________

Bạn đã biết về công việc này như thế nào? (HOW DID YOU LEARN ABOUT THIS POSITION?)


 • McDonald’s website/ McDonald’s Facebook

 • Website giới thiệu việc làm (website hiring)

 • Tờ rơi, (posters) • Campus Hiring

 • Bạn bè giới thiệu (friends)

 • Báo chí (newspaper)

 • Từ nhân viên McDonald’s : Tên nhân viên: _____________________ Nhà hàng: _____________________

(Referral by McDonald' employee) (Full-name) (Name of Store)

Xác nhận ( DECLARATION)
Tôi xác nhận rằng tất cả thông tin được cung cấp trong đơn này và các giấy tờ đính kèm là thật, và tôi không cố ý che giấu điều gì. Tôi hiểu rằng tất cả các thông tin sai lệch sẽ không được công nhận, và tôi sẽ bị chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu tôi được nhận. Tại đây, tôi chấp nhận công ty có thể xác thực các thông tin của tôi thông qua người liên quan/công ty cũ.

I declare that all the information contained in this application and those in the sheets attached are true and that I have not wilfully suppressed any material acts. I understand that misrepresentation of any material facts required in this application will be sufficient cause to be terminated without notice from my services if I were employed. I hereby also agree for reference checks to be conducted with my character referees and/or previous employers.Ký tên (Signature) Ngày (Date)


Thông tin liên lạc khẩn cấp (IN THE EVENT OF AN EMERGENCY, PLEASE CONTACT)


Tên (Name)

Số điện thoại (Phone)

Địa chỉ (Address)

Quan hệ (Relationship)
-------------------------------------------------------------------------Dành cho Bộ phận văn phòng- sau khi đã ứng tuyển thành công ---------------------------------------------

For official use – To be completed upon hiring

Kiểm tra sức khỏe/ thông tin thể ngân hàng (APPOINTMENT ACTION, MEDICAL & BANK DETAILS)


Chức vụ (Job Title)

Chi nhánh nhà hàng (Restaurant)

Lương khởi điểm (Starting Salary)

Ngày gia nhập (Date Join)

Mã số nhân viên (Employee Number)
Ngày kiểm tra sức khỏe thẻ xanh (Employment Medical Check-Up Date):

Tên Ngân Hàng (Name of bank):
Số tài khoản:


Phỏng vấn bởi: (Interview by)

Ký tên/ Ngày (Signature/Date)

Chấp nhận ứng tuyển bởi: (Approved by)

Ky` tên/ Ngày (Signature/Date)


People SystemПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương