Mục lục mô tả tóm tắt từ ngữ viết tắt phần thủ TỤC ĐẤu thầUtải về 1.1 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu30.03.2019
Kích1.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


MỤC LỤC


Mô tả tóm tắt ……………………………………………………………………………………………..…..….

2

Từ ngữ viết tắt ……………………………………………………………………………………………..……

3

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU …………………………………………………………………………

4

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu …………………………………………………………………………………

4

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu …………………………………………………………………………

24

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu ……………………………………………………...

29

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu …………………………………………………………………………..…

40

Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP …………………………………………………

73

Chương V. Phạm vi cung cấp …………………………………………………………………………..…

73

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG …………………………

83

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng ……………………………………………………………

83

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng ………………………..……………..………………….


90

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng …………………………………….……………………………….…

94


MÔ TẢ TÓM TẮTPhần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng.Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I.Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá hồ sơ dự thầu và đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu để thực hiện gói thầu.Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của hồ sơ dự thầu.Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP

Chương V. Phạm vi cung cấp

Chương này bao gồm phạm vi, tiến độ cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan mà nhà thầu phải thực hiện; yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ (nếu có) để mô tả các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hoá (nếu có).Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương này gồm các điều khoản chung được áp dụng cho hợp đồng của gói thầu.Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và điều khoản cụ thể cho hợp đồng của gói thầu.Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) và bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có yêu cầu về tạm ứng) do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực.TỪ NGỮ VIẾT TẮT


CDNT

:

Chỉ dẫn nhà thầu

BDL

:

Bảng dữ liệu đấu thầu

HSMT

:

Hồ sơ mời thầu

HSDT

:

Hồ sơ dự thầu

ĐKC

:

Điều kiện chung của hợp đồng

ĐKCT

:

Điều kiện cụ thể của hợp đồng

VND

:

Đồng Việt Nam

USD

:

Đô la Mỹ

EUR

:

Đồng tiền chung Châu ÂuПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương