Ma trậN ĐỀ kiểm tra tin học cuối năm lớP 3 NĂm họC 2017-2018tải về 92.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.01.2019
Kích92.88 Kb.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC CUỐI NĂM

LỚP 3 - NĂM HỌC 2017-2018


Mạch KTKN

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

LT

TH

LT

TH

LT

TH

LT

TH

LT

TH

Soạn thảo văn bản

Số câu

1
2
1


4
Số điểm

0.5
0.5
1


2
Câu số

1
3,4
7


1,3,4,7
Thiết kế bài trình chiếu

Số câu

1
1

1

2

1

Số điểm

0.5
0.5

6

1

6

Câu số

2
5

8

2,5

8

Học và chơi cùng máy tính

Số câu

1


1
Số điểm

0.5


0.5
Câu số

6


6

TổngSố câu

3
3
11

7

1

Số điểm

1.5
1.5
16

4

6

Câu số

1,2,6
3,4,5
78

1,2,3,4,5,6

8
Trường Tiểu học Kim Tân BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM


Đề chính thức
Tin học 3

Năm học: 2017 - 2018

(Thời gian làm bài 15 phút)
Họ và tên: …………………………………….. Lớp 3……


Điểm LT

Điểm TH

Tổng điểm


Nhận xét

………………………………………………………………………………
I. LÍ THUYẾT (3điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước các câu trả lời đúng trong mỗi câu sau:

Câu 1: Hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản?

A.

B.

C.

D.

Câu 2: Hãy chỉ ra biểu tượng của nút lệnh chọn kiểu chữ gạch chân?

A.

B.

C.

D.

Câu 3: Trong phần mềm Microsoft Word có mấy kiểu gõ?

A.2 B.3 C.1Câu 4: Điền từ còn thiếu đúng với chức năng của nút lệnh sau:

A. Lệnh dùng để thay đổi ………………………………………..

B. Nút lệnh dùng để thay đổi ………………………………....

Câu 5: Một bài trình chiếu có thể có mấy trang?


A. Năm

B. Sáu

C. Nhiều

D. Mười

Câu 6: Biểu tượng của phần mềm Luyện toán Tux of math command là:

A. B. C.
II. TỰ LUẬN (1điểm )

Câu 7: Theo kiểu gõ Telex, để có các cụm từ sau đây, ta gõ lần lượt như thế nào?

Trường Tiểu học Kim Tân:........................................................................................ ………………………………………………...........................................................

Em rất yêu trường em:...............................................................................................

……………………………………………………….................................................


--------------------------------Hết------------------------------------

Giáo viên coi……………………………………………………………………………

Giáo viên chấm…………………………………………………………………………Trường Tiểu học Kim Tân BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM


Đề chính thức
Tin học 3

Năm học: 2017 - 2018

(Thời gian làm bài 20 phút)
Họ và tên: …………………………………….. Lớp 3……
III. THỰC HÀNH (6 điểm)

Câu 8: Thực hiện các yêu cầu sau:

 1. Hãy khởi động phần mềm PowerPoint.

 2. Thêm 2 trang trình chiếu vào bài.

3. Tạo 2 trang trình chiếu và làm bài giới thiệu về bản thân.

- Trang 1: Giới thiệu họ và tên, ngày tháng năm sinh, lớp, trường của em

- Trang 2: Viết 3 câu giới thiệu về bản thân.

4. Lưu bài vào tệp mang tên của em.


--------------------------------Hết------------------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM

I: TRẮC NGHIỆM ( 3điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

B

A

- cỡ chữ

- phông chữC

A


II: TỰ LUẬN (1 điểm)

- Truwowng tieeu hoc Kim Taan

- Em raat yeeu truwowngf em.

III: THỰC HÀNH (6 điểm)


 1. Hãy khởi động phần mềm PowerPoint.(1điểm)

 2. Thêm 2 trang trình chiếu vào bài. (1điểm)

3. Tạo 2 trang trình chiếu và làm bài giới thiệu về bản thân.

- Trang 1: Giới thiệu họ và tên, ngày tháng năm sinh, lớp, trường của em

- Trang 2: Viết 3 câu giới thiệu về bản thân. (3điểm)

4. Lưu bài vào tệp mang tên của em. (1điểm)


Trường Tiểu học Kim Tân BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM


Đề dự bị
Tin học 3

Năm học: 2017 - 2018

(Thời gian làm bài 35 phút)
Họ và tên: …………………………………….. Lớp 3……


Điểm LT

Điểm TH

Tổng điểm


Nhận xét

………………………………………………………………………………I: TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái trước các câu trả lời đúng trong mỗi câu sau:

Câu 1: Để gõ được dòng chữ như hình dưới dây, em cần phải sử dụng hàng phím nào?

asdf asdf asdf ghjk ghjk ghjk lasl

A. Hàng phím trên

B. Hàng phím số

C. Hàng phím dưới

D. Hàng phím cơ sở

Câu 2. Để bắt đầu trình chiếu từ trang đầu tiên em nhấn phím gì?

A. F5 B. Alt C. F3 D. ShiftCâu 3: Để xóa được chữ “n” trong hình bên em sử dụng phím nào?

A. Backspace B. Delete C.CapslockCâu 4: Biểu tượng nào sau đây dùng để thay đổi phông chữ?

A. B.

C. D.

Câu 5: Các bước thay đổi bố cục trang trình chiếu

1. Trong thẻ Home, chọn nút lệnh

2. Danh sách các kiểu bố cục hiện ra, nháy chuột chọn kiểu bố cục cho trang trình chiếu

3. Nháy chuột vào trang trình chiếu cần thay đổi bố cục

Trình tự các bước đúng là:

A. 3-1-2 B. 3-2-1 C. 2-1-3 D. 1-2-3Câu 6: Biểu tượng của phần mềm Luyện toán Tux of math command là:

A. B. C.II: TỰ LUẬN (1điểm )

Câu 7: Theo kiểu gõ Telex, để có các cụm từ sau đây, ta gõ lần lượt như thế nào?

Trường Tiểu học Kim Tân:........................................................................................ ……………………………………………………….................................................

Em rất yêu quê hương mình:.......................................................................................

……………………………………………………….................................................III: THỰC HÀNH (6 điểm)

Câu 8: Thực hiện các yêu cầu sau:

 1. Hãy khởi động phần mềm PowerPoint.

 2. Thêm 2 trang trình chiếu vào bài.

3. Tạo 2 trang trình chiếu và làm bài giới thiệu về bản thân.

- Trang 1: Giới thiệu họ và tên, ngày tháng năm sinh, lớp, trường của em

- Trang 2: Viết 3 câu giới thiệu về bản thân.

4. Lưu bài vào tệp mang tên của em.

--------------------------------Hết------------------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM

I: TRẮC NGHIỆM ( 3điểm)


Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

D

A

A

B

A

A

II: TỰ LUẬN (1 điểm)

- Truwowng tieeu hoc Kim Taan

- Em raat yeeu quee huwowng minh.

III: THỰC HÀNH (6 điểm)


 1. Hãy khởi động phần mềm PowerPoint.(1điểm)

 2. Thêm 2 trang trình chiếu vào bài. (1điểm)

3. Tạo 2 trang trình chiếu và làm bài giới thiệu về bản thân.

- Trang 1: Giới thiệu họ và tên, ngày tháng năm sinh, lớp, trường của em

- Trang 2: Viết 3 câu giới thiệu về bản thân. (3điểm)

4. Lưu bài vào tệp mang tên của em. (1điểm)ĐỀ SỐ 3

Phần I: TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái trước các câu trả lời đúng trong mỗi câu sau:

Câu 1: Trong các phím ở hang cơ sở A, S, D, F, G, H, J, K, L, ; phím nào có gai?

A. Phím A và G B. Phím K và L C. Phím F và J D. Phím S và FCâu 2: Đâu là biểu tượng của phần mềm Powerpoint:

A. B. C.Câu 3: Để xóa lỗi gõ sai em sử dụng các phím nào sau đây ?

A. Backspace B. Delete C. Cả câu A và B đều đúng D. Cả câu A và B đều saiCâu 4: Điền từ còn thiếu đúng với chức năng của nút lệnh sau:

A. Lệnh dùng để thay đổi ………………………………………..

B. Nút lệnh dùng để thay đổi ………………………………....

Câu 5: Bạn Nam thực hiện các bước chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu bạn thực hiện như sau: nháy chuột chọn Home rồi chọn Picture hoặc Shape. Bạn Nam chọn sai nút lệnh nào?

A. Insert B. Picture C. Shape D. HomeCâu 6: Biểu tượng của phần mềm Luyện toán Tux of math command là:

A. B. C.Phần II: TỰ LUẬN (1điểm )

Câu 7: Theo kiểu gõ Telex, để có các cụm từ sau đây, ta gõ lần lượt như thế nào?

Trường Tiểu học Kim Tân:........................................................................................ ……………………………………………………….................................................

Em rất yêu quê hương mình:.......................................................................................

……………………………………………………….................................................Phần 3: THỰC HÀNH (6 điểm)

Câu 8: Thực hiện các yêu cầu sau:

 1. Hãy khởi động phần mềm PowerPoint.

 2. Thêm 2 trang trình chiếu vào bài.

3. Tạo 2 trang trình chiếu và làm bài giới thiệu về bản thân.

- Trang 1: Giới thiệu họ và tên, ngày tháng năm sinh, lớp, trường của em

- Trang 2: Viết 3 câu giới thiệu về bản thân.

4. Lưu bài vào tệp mang tên của em.

--------------------------------Hết------------------------------------

ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM

Phần I: TRẮC NGHIỆM ( 3điểm)


Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

C

C

C

- cỡ chữ

- phông chữA

A


Phần II: TỰ LUẬN (1 điểm)

- Truwowng tieeu hoc Kim Taan

- Em raat yeeu quee huwowng minh.

III: THỰC HÀNH (6 điểm)


 1. Hãy khởi động phần mềm PowerPoint.(1điểm)

 2. Thêm 2 trang trình chiếu vào bài. (1điểm)

3. Tạo 2 trang trình chiếu và làm bài giới thiệu về bản thân.

- Trang 1: Giới thiệu họ và tên, ngày tháng năm sinh, lớp, trường của em- Trang 2: Viết 3 câu giới thiệu về bản thân. (3điểm)

4. Lưu bài vào tệp mang tên của em. (1điểm)


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương