Luyện từ VÀ CÂu từ ngữ về trường học. Dấu phẩytải về 10.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.06.2020
Kích10.68 Kb.
 • LUYỆN TỪ VÀ CÂU
 • Từ ngữ về trường học. Dấu phẩy.
 • KIỂM TRA BÀI CŨ
 • - Nói câu có từ so sánh về khuôn mặt của một người thân với em nhất.
 • LUYỆN TỪ VÀ CÂU
 • Từ ngữ về trường học. Dấu phẩy.
 • * Bài 1: Giải ô chữ: Biết rằng các từ ở cột được in màu có nghĩa là Buổi mở đầu năm học mới.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • Được học tiếp lên lớp trên
 • Đi thành hàng ngũ diễu qua lễ đài hoặc đường phố để biểu dương sức mạnh
 • L
 • Ê
 • N
 • L
 • P
 • I
 • D
 • U
 • H
 • À
 • N
 • H
 • K
 • S
 • Á
 • C
 • H
 • G
 • I
 • Á
 • O
 • H
 • O
 • A
 • H
 • H
 • I
 • T
 • K
 • Ó
 • A
 • B
 • I
 • U
 • A
 • C
 • H
 • M
 • I
 • A
 • C
 • H
 • R
 • Ơ
 • G
 • H
 • C
 • I
 • I
 • H
 • I
 • C
 • L
 • Ư
 • N
 • T
 • H
 • Ô
 • G
 • M
 • I
 • N
 • H
 • N
 • G
 • B
 • À
 • I
 • G
 • I
 • G
 • C
 • Ô
 • I
 • Á
 • O
 • L
 • K
 • A
 • H
 • G
 • I
 • I
 • G
 • N
 • Sách dùng để dạy và học trong nhà trường
 • Lịch học trong nhà trường
 • Những người thường được gọi là phụ huynh học sinh
 • Nghỉ giữa buổi học
 • Học trên mức khá
 • Có thói xấu này thì không thể học giỏi
 • Thầy cô nói cho học sinh hiểu bài
 • Hiểu nhanh, tiếp thu nhanh, xử trí nhanh
 • Người phụ nữ dạy học
 • Bài 2: Chép các câu văn sau vào vở, thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp:
 • Ông em bố em và chú em đều là thợ mỏ.
 • Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan trò giỏi.
 • Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.
 • Bài 2: Chép các câu văn sau vào vở, thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp:
 • Ông em, bố em và chú em đều là thợ mỏ.
 • Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan, trò giỏi.
 • Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.
 • CHÀO CÁC EM !Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương