LớP 4b gv: Trần Thị Hạnh Uyêntải về 14.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu16.05.2020
Kích14.3 Kb.
 • NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GiỜ
 • LỚP 4B
 • GV: Trần Thị Hạnh Uyên
 • Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Toán:
 • I. Kiểm tra bài cũ
 • 1/ Điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:
 • a/ 59 + 62 = 62 + …
 • … + 89 = 89 + 117
 • b/ m + n = n + …
 • a + 0 = … + a = …
 • Số cá của An
 • Số cá của Bình
 • Số cá của Cường
 • Số cá của cả ba người
 • Ví dụ: An, Bình và Cường cùng đi câu cá. An câu được … con cá. Bình câu được … con cá. Cường câu được … con cá. Cả ba người câu được… con cá.
 • 2
 • 3
 • 2 + 3 + 4
 • Số cá câu được có thể là:
 • 4
 • Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Toán:
 • 2
 • 3
 • 4
 • ?
 • Số cá của An
 • Số cá của Bình
 • Số cá của Cường
 • Số cá của cả ba người
 • Ví dụ: An, Bình và Cường cùng đi câu cá. An câu được … con cá. Bình câu được … con cá. Cường câu được … con cá. Cả ba người câu được… con cá.
 • 2
 • 3
 • 2 + 3 + 4
 • 5
 • 1
 • 5 + 1 + 0
 • Số cá câu được có thể là:
 • 4
 • 0
 • Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Toán:
 • 5
 • 1
 • 0
 • ?
 • Số cá của An
 • Số cá của Bình
 • Số cá của Cường
 • Số cá của cả ba người
 • Ví dụ: An, Bình và Cường cùng đi câucá. An câu được … con cá. Bình câu được … con cá. Cường câu được … con cá. Cả ba người câu được… con cá.
 • 2
 • 3
 • 2 + 3 + 4
 • 5
 • 1
 • 5 + 1 + 0
 • 1
 • 0
 • 1 + 0 + 2
 • Số cá câu được có thể là:
 • 4
 • 0
 • 2
 • Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Toán:
 • 1
 • 0
 • 2
 • ?
 • Số cá của An
 • Số cá của Bình
 • Số cá của Cường
 • Số cá của cả ba người
 • Ví dụ: An, Bình, và Cường cùng đi câu cá. An câu được … con cá. Bình câu được … con cá. Cường câu được … con cá. Cả ba người câu được… con cá.
 • 2
 • 3
 • 2 + 3 + 4
 • 5
 • 1
 • 5 + 1 + 0
 • 1
 • 0
 • 1 + 0 + 2
 • Số cá câu được có thể là:
 • 4
 • 0
 • 2
 • Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Toán:
 • ?
 • Số cá của An
 • Số cá của Bình
 • Số cá của Cường
 • Số cá của cả ba người
 • Ví dụ: An, Bình và Cường cùng đi câu cá. An câu được … con cá. Bình câu được … con cá. Cường câu được … con cá. Cả ba người câu được… con cá.
 • 2
 • 3
 • 2 + 3 + 4
 • 5
 • 1
 • 5 + 1 + 0
 • 1
 • 0
 • 1 + 0 + 2
 • a
 • b
 • a + b + c
 • a + b + c là biểu thức có chứa ba chữ.
 • Số cá câu được có thể là:
 • 4
 • 0
 • 2
 • c
 • Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Toán:
 • ?
 • a
 • c
 • b
 • Biểu thức có chứa ba chữ.
 • Số cá của An
 • Số cá của Bình
 • Số cá của Cường
 • Số cá của cả ba người
 • Ví dụ:
 • 2
 • 3
 • 2 + 3 + 4
 • 5
 • 1
 • 5 + 1 + 0
 • 1
 • 0
 • 1 + 0 + 2
 • a
 • b
 • a + b + c
 • a + b + c là biểu thức có chứa ba chữ.
 • Số cá câu được có thể là:
 • 4
 • 0
 • 2
 • c
 • Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Toán:
 • Biểu thức có chứa ba chữ.
 • Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b + c
 • Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Toán:
 • Biểu thức có chứa ba chữ.
 • Bài 1: Tính giá trị của a + b + c nếu:
 • a) a = 5 , b = 7 và c = 10.
 • b) a = 12, b = 15 và c = 9
 • Nếu a = 5, b = 7, c = 10 thì a + b + c = 5 + 7 + 10 = 22
 • Nếu a = 12, b = 15, c = 9 thì a + b + c = 12 + 15 + 9 = 36
 • Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Toán:
 • Biểu thức có chứa ba chữ.
 • Bài 2: a x b x c là biểu thức có chứa ba chữ.
 • a x b x c =
 • 4 x 3 x 5 =
 • 12 x 5 =
 • b) a = 15, b = 0, c = 37.
 • Tính giá trị của a x b x c nếu:
 • a) a = 9, b = 5 , c = 2.
 • 60
 • Nếu a = 9, b = 5 và c = 2 thì giá trị của biểu thức a x b x c là: a x b x c = 9 x 5 x 2 = 45 x 2 = 90
 • Nếu a = 15, b = 0 và c = 37 thì giá trị của biểu thức a x b x c là: a x b x c = 15 x 0 x 37 = 0 x 37 = 0
 • Nếu a = 4, b = 3 và c = 5 thì giá trị của biểu thức a x b x c là:
 • KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁOПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương