Korea-Vietnam M&c collaboration Meeting Agendatải về 22.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.01.2019
Kích22.03 Kb.

Appendix 2.

Survey Questionnaire/ câu hỏi khảo sát

1. Name of Company/ tên công ty
2. Homepage/website Address / trang web địa chỉ
3. Address

Main Office / trụ sở (Headquarters)
Factory / Nhà máy


If you have multiple factory sites, please fill out the factory address most relevant to the technology transfer

4. Year of Establishment
5. Overview of Company (Please provide brief information about the company)6. Ownership

Government owned company

Private owned

□ Joint Stock Company with foreign entity

□ etc.


7. Contact Point

Name:

Position:

Office Tel / Mobile Tel:

e-Mail:

8. Number of

Employees

Management :

Administration/clerical/sales etc :

Engineers :

R&D personnel :

Production line / manual workers :

Others :


Total :

9. Sales Revenue/Doanh thu (VND)

2011

2012

2013

10. What are the main products of your company?/Sản phẩm chính của Công ty là gì?

11. What is the main business area?/Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là gì?

12. Main Business relationships/Quan hệ kinh doanh chính


1) Customers/Khách hàng (Please provide main customers of your company.)/ (Cung cấp tên một số khách hàng chính)

2) Suppliers/ Nhà cung cấp (Please provide main supplier of your company.)/ (Cung cấp tên một số nhà cung cấp chính)


13. Technology licensing / distributor / venture arrangements / Công nghệ bản quyền / nhà phân phối / dự án đã sắp xếp 


1) Does the company currently licence any foreign technologies? If so, please specify/ Bản quyền của công ty hiện có từ công nghệ của nước ngoài? nếu có xin vui lòng ghi rõ

2) Does the company currently act as an importer and/or distributor of foreign products and/or technologies? If so, please specify / Công ty hiện đang hoạt động như một nhà nhập khẩu và / hoặc nhà phân phối các sản phẩm nước ngoài và / hoặc trong lĩnh vực công nghệ? Nếu vậy, xin vui lòng ghi rõ 

3) Is the company currently entered into any joint venture and/or material arrangement with a foreign partner? If so, please specify/ Công ty hiện đang tham gia vào liên doanh và / hoặc cung cấp vật tư với đối tác nước ngoài? Nếu vậy, xin vui lòng ghi rõ 

14. What technology do you want to be transferred from Korea. Please explain in detail the technology your company needs./ bạn muốn được chuyển giao công nghệ nào từ Hàn Quốc. Xin vui lòng giải thích chi tiết công nghệ mà công ty của bạn cần. 

15. What is the reason your company requires this technology?/ Lý do của công ty yêu cầu công nghệ này là gì? 

16. What products does your company plan to produce with the transferred technology?/ Những sản phẩm mà công ty của bạn dự kiến sản xuất theo công nghệ sẽ được chuyển giao? 


17. What is the highest technological difficulty faced by your company?/ Những khó khăn nhất đối với công nghệ mà công ty bạn phải đối mặt là gì? 


18. What kind of technological support do you want to receive from Korea?/ Những hỗ trợ công nghệ nào bạn muốn nhận được từ Hàn Quốc? 


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương