Kính chào quý vị đã đến với lớp Kinh tạng chuyên sâu Vietheravada, kính chúc quý vị có một buổi thính pháp trong an lạc và đạt được nhiều sự lợi íchtải về 357.13 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu10.04.2019
Kích357.13 Kb.
  1   2   3   4

VIETTHERAVADA

www.vietheravada.net

https://www.facebook.com/SuToaiKhanh
(08:03 PM) Alert: Kính chào quý vị đã đến với lớp Kinh tạng chuyên sâu Vietheravada, kính chúc quý vị có một buổi thính pháp trong an lạc và đạt được nhiều sự lợi ích.

(08:03 PM) Alert: Red-dot text is enabled - Text chat is restricted for any member that has a red-dot.

(08:04 PM) *** XThanh has joined the room ***

(08:04 PM) *** phamvuong1 has joined the room ***

(08:04 PM) phamvuong1 has started their webcam View phamvuong1

(08:05 PM) >>> phamvuong1 has stopped their webcam <<<

(08:05 PM) *** huongmuahe88 has joined the room ***

(08:05 PM) *** phamvuong1 has left the room ***

(08:05 PM) *** Le Hoa_5 has left the room ***

(08:06 PM) *** anh1314 has joined the room ***

(08:06 PM) *** huethao has left the room ***

(08:08 PM) *** nanakicco_2 has left the room ***

(08:09 PM) *** ductailor has joined the room ***

(08:09 PM) *** Tue Quan_2 has left the room ***

(08:09 PM) *** XThanh has left the room ***

(08:09 PM) *** khanh an_2 has left the room ***

(08:10 PM) *** XThanh has joined the room ***

(08:10 PM) *** cafe-khongduong has joined the room ***

(08:10 PM) *** anh1314 has left the room ***

(08:10 PM) *** Tue Quan_2 has joined the room ***

(08:11 PM) *** mayngusac151 has joined the room ***

(08:11 PM) *** padokan has joined the room ***

(08:11 PM) *** anh1314 has joined the room ***

(08:11 PM) *** chichi_53 has joined the room ***

(08:11 PM) *** vermouth75 has joined the room ***

(08:11 PM) *** XThanh has left the room ***

(08:11 PM) *** cafe-khongduong has left the room ***

(08:11 PM) *** XThanh has joined the room ***

(08:11 PM) *** tranvan_7 has joined the room ***

(08:12 PM) *** Dieu-Phuc has joined the room ***

(08:12 PM) *** padokan has left the room ***

(08:12 PM) *** padokan has joined the room ***

(08:13 PM) *** phamhung01 has joined the room ***

(08:13 PM) *** giocat has joined the room ***

(08:13 PM) *** TrangKin has joined the room ***

(08:13 PM) *** giocat has left the room ***

(08:14 PM) *** Dieu-Phuc has left the room ***

(08:14 PM) *** Dieu-Phuc has joined the room ***

(08:15 PM) Alert: An admin joined the room: qui_nguyen

(08:15 PM) *** qui_nguyen has joined the room ***

(08:15 PM) *** thiengiac 1 has left the room ***

(08:15 PM) *** khanh an_2 has joined the room ***

(08:15 PM) *** battrimai has joined the room ***

(08:15 PM) *** chichi_53 has left the room ***

(08:15 PM) Nho Tui 0: Lịch trình sinh hoạt giảng hàng tuần: Kinh Tăng Chi Bộ do TT Toại Khanh đảm trách: Chủ Nhật, Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư - 20:30 VN, 15:30 Âu Châu, 9:30 Florida. Kính mời đại chúng tham dự

(08:16 PM) *** battrimai has left the room ***

(08:16 PM) anh1314:

(08:16 PM) *** battrimai has joined the room ***

(08:17 PM) *** kiepdatrang_1 has left the room ***

(08:17 PM) *** Sila Bhadda has joined the room ***

(08:18 PM) *** duykhoahuynh has joined the room ***

(08:19 PM) *** quockhanhgl has joined the room ***

(08:19 PM) *** khuvuondep has joined the room ***

(08:19 PM) *** Tue Quan_2 has left the room ***

(08:20 PM) *** Tue Quan_2 has joined the room ***

(08:20 PM) *** christophengo72 has joined the room ***

(08:21 PM) *** vermouth75 has left the room ***

(08:21 PM) *** tocbay has joined the room ***

(08:21 PM) *** Terasa has joined the room ***

(08:22 PM) *** ductailor has left the room ***

(08:23 PM) *** nguoithadieu has joined the room ***

(08:23 PM) *** Tue Quan_2 has left the room ***

(08:23 PM) *** Tue Quan_2 has joined the room ***

(08:23 PM) *** HoaDoan_2 has left the room ***

(08:23 PM) *** HoaDoan_2 has joined the room ***

(08:24 PM) *** HoaDoan_2 has left the room ***

(08:25 PM) *** XThanh has left the room ***

(08:26 PM) *** HoaDoan_2 has joined the room ***

(08:26 PM) *** XThanh has joined the room ***

(08:26 PM) *** ammay has joined the room ***

(08:26 PM) ammay has started their webcam View ammay

(08:26 PM) >>> ammay has stopped their webcam <<<

(08:26 PM) Alert: sammaSati reddotted by: Nho Tui 0

(08:26 PM) L U O I:

(08:27 PM) huongmuahe88: dạ con nghe rõ

(08:27 PM) quockhanhgl: Kính đảnh lễ Sư! Thưa, nghe rõ ạ

(08:27 PM) Nho Tui 0: da nghe ro

(08:27 PM) L U O I: Dạ con nghe rõ

(08:27 PM) tuyetmai_7: Con xin kính chào Sư.

(08:27 PM) AI MINH: Dạ thưa nghe rõ

(08:27 PM) anh1314:

(08:27 PM) anh1314: da ro

(08:27 PM) TranDao1: con kinh danh le SU

(08:27 PM) thienchanh71: dạ nghe rỏ

(08:27 PM) qui_nguyen: VII. Phẩm Tưởng (I) (61) Các Tưởng (1) 1. - Có năm tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, đưa đến cứu cánh bất tử. Thế nào là năm? 2. Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng nguy hại, tưởng ghê tởm các món ăn, tưởng không có hân hoan đối với tất cả thế giới.

(08:27 PM) TrangKin: Con kính chào Thầy

(08:27 PM) AI MINH: con kính lễ Sư

(08:27 PM) anh1314: kính đảnh lễ sư

(08:27 PM) Nho Tui 0: Chủ Nhật 23-09-2018 - Tăng Chi Kinh -AnguttaraNikaya - Chương 5 Pháp VII. Phẩm Tưởng (7) 2. Saññāvaggo (I) (61) Các Tưởng (1) 1.Paṭhamasaññāsuttaṃ. GS: TT Toại Khanh

(08:28 PM) *** bqh-7452 has joined the room ***

(08:28 PM) AI MINH: Dạ thưa nghe rõ

(08:28 PM) duykhoahuynh: con kinh danh le su

(08:29 PM) anh1314:

(08:29 PM) Terasa: 2. Saññāvaggo -1. Paṭhamasaññāsuttaṃ

(08:29 PM) Alert: sammaSati unreddotted by: Nho Tui 0

(08:29 PM) *** hangle76 has joined the room ***

(08:29 PM) *** HocPhat789 has joined the room ***

(08:29 PM) Terasa: 61. ‘‘Pañcimā , bhikkhave, saññā bhāvitā bahulīkatā mahapphalā honti mahānisaṃsā amatogadhā amatapariyosānā. Katamā pañca? Asubhasaññā, maraṇasaññā, ādīnavasaññā, āhāre paṭikūlasaññā, sabbaloke anabhiratasaññā [anabhiratisaññā (ka.) a. ni. 5.121-122, 303-304 passitabbaṃ] – imā kho, bhikkhave, pañca saññā bhāvitā bahulīkatā mahapphalā honti mahānisaṃsā amatogadhā amatapariyosānā’’ti.

(08:29 PM) *** trinht_1 has joined the room ***

(08:30 PM) ammay: 1, tuong bat tinh la quan chieu than nay luc song gom toan 32 the truoc, luc chet thi theo thoi gian ma bien hoai qua nhieu tinh trang phan huy

(08:30 PM) AI MINH: 1. Tưởng bất định: là quán chiếu thân này lúc sống thì gồm toàn 32 thể trược, lúc chết thì theo thời gian mà biến hoại qua nhiều tình trạng phân hủy

(08:30 PM) HoaNguyet-8: Con kinh danh le SU va Chu Ton Duc

(08:30 PM) AI MINH: 1. Tưởng bất tịnh:là quán chiếu thân này lúc sống thì gồm toàn 32 thể trược, lúc chết thì theo thời gian mà biến hoại qua nhiều tình trạng phân hủy

(08:30 PM) *** Phu du21 has joined the room ***

(08:31 PM) *** huethao has joined the room ***

(08:31 PM) *** KhongHamNoi has joined the room ***

(08:31 PM) anh1314:

(08:31 PM) AI MINH: Dạ thưa nghe rõ

(08:31 PM) *** Duyen Khoi has joined the room ***

(08:31 PM) *** Hoc Online has left the room ***

(08:31 PM) *** Hoc Online has joined the room ***

(08:32 PM) *** Duyen Khoi has left the room ***

(08:32 PM) quockhanhgl: Tưởng bất tịnh có nhiều cái lợi: 1. Coi nhẹ cái thân này thì coi nhẹ bao thứ khác liên quan đến cái thân này

(08:32 PM) *** BU0NG B0 has joined the room ***

(08:32 PM) *** nanakicco_2 has joined the room ***

(08:32 PM) *** ngocanh7783 has joined the room ***

(08:32 PM) anh1314: dạ

(08:33 PM) *** bqh-7452 has left the room ***

(08:33 PM) *** cafe-khongduong has joined the room ***

(08:33 PM) cafe-khongduong:

(08:33 PM) cafe-khongduong:

(08:33 PM) AI MINH: Lợi của tưởng bất tịnh: 1. Xem nhẹ thân này thì sẽ xem nhẹ bao thứ khác liên quan đến thân này

(08:33 PM) *** KhongHamNoi has left the room ***

(08:34 PM) Nho Tui 0: ,

(08:34 PM) ammay: 2, niem chet

(08:34 PM) *** NguyenThuy1967 has joined the room ***

(08:34 PM) ammay: luon nho rang vinh nhuc sang hen tri ngu den muc nao thi cung co luc ve dat nhu nhau

(08:34 PM) quockhanhgl: 2. Niệm chết: luôn nhớ rằng vinh nhục sang hèn, trí ngu đến mức nào thì cũng có lúc về đất như nhau

(08:34 PM) AI MINH: 2. Niệm chết: là luôn nhớ rằng vinh nhục, sang hèn, trí ngu đến lúc nào thì cũng có lúc về đất như nhau

(08:34 PM) *** Tue Quan_2 has left the room ***

(08:35 PM) ammay: tac dung cua viec suy niem cai chet cung giong nhu viec suy niem than bat tinh

(08:35 PM) AI MINH: Tác dụng của việc suy niee6m5 về cái chết giống như việc suy niệm như thân bất tịnh

(08:35 PM) quockhanhgl: 2. Niệm chết: luôn nhớ rằng vinh nhục sang hèn, trí ngu đến mức nào thì cũng có lúc về đất như nhau; tác dụng của việc suy niệm cái chết cũng giống như việc suy niệm thân bất tịnh

(08:35 PM) *** Tue Quan_2 has joined the room ***

(08:35 PM) *** Duyen Khoi has joined the room ***

(08:35 PM) *** bqh-7452 has joined the room ***

(08:35 PM) ammay: khi nghi nhieu ve cai chet thi ta se song voi cai gi that su can thiet ma thoi

(08:35 PM) ammay: ngay truoc chay theo cai thich, bay gio chi con lai cai can

(08:35 PM) *** gacchati has joined the room ***

(08:36 PM) anh1314:

(08:36 PM) ammay: nho vay ta co nhieu thoi gian song thien

(08:36 PM) ammay: cang song thien cang an lac

(08:36 PM) quockhanhgl: Khi nghĩ nhiều về cái chết thì ta sẽ sống với cái gì thật sự cần thiết mà thôi; ngày trước chạy theo cái thích, bây giờ chỉ còn lại cái cần, nhờ vậy ta có nhiều thời gian sống thiện, mà càng sống thiện thì càng an lạc

(08:36 PM) ammay: cai can luon it hon cai thich

(08:36 PM) anh1314:

(08:36 PM) AI MINH: Khi nghĩ nhiều về cái chết thì ta sẽ sống với cái gì thật sự cần thiết mà thôi, ngày trước chạy theo cái thich1 còn bây giờ chỉ chạy theo cái cần. Nhờ vậy ta nhiều thời giann sống thiện, mà sống thiện thì càng an lạc

(08:36 PM) AI MINH: Dạ thưa nghe rõ

(08:37 PM) quockhanhgl: Khi nghĩ nhiều về cái chết thì ta sẽ sống với cái gì thật sự cần thiết mà thôi; ngày trước chạy theo cái thích, bây giờ chỉ còn lại cái cần, nhờ vậy ta có nhiều thời gian sống thiện, mà càng sống thiện thì càng an lạc; cái cần luôn ít hơn cái thích do đó ta có nhiều thời gian

(08:37 PM) ammay: song thien la voi minh khg co gi de can rut, voi nguoi thi giup duoc thi giup

(08:37 PM) *** MINH TRUNGLH has joined the room ***

(08:37 PM) HoaNguyet-8:

(08:37 PM) ammay: luc dau song thien qua than khau, khg lam hay noi gi bay ba sai quay

(08:37 PM) *** giot nang goi moi has joined the room ***

(08:38 PM) ammay: sau cung thi voi ca nhung suy nghi bat thien cung giam dan

(08:38 PM) *** phan q liem has joined the room ***

(08:38 PM) phan q liem has started their webcam View phan q liem

(08:38 PM) >>> phan q liem has stopped their webcam <<<

(08:38 PM) ammay: tat ca deu nho vao de muc niem tuong ve cai chet

(08:38 PM) *** Sila Bhadda has left the room ***

(08:38 PM) anh1314: da

(08:38 PM) quockhanhgl: Sống thiện là với mình không có gì để cắn dứt, với người giúp được thì giúp; lúc đầu thì sống thiện qua thân khẩu không làm hay nói gì bậy bạ, sau cùng thì cả những ý nghĩ bất thiện cũng giảm dần, tất cả đều nhờ vào đề mục niệm tưởng cái chết

(08:38 PM) MINH TRUNGLH:

(08:39 PM) AI MINH: Dạ thưa nghe rõ

(08:39 PM) ammay: khi song bang tam niem cua mot ke tu tu thi ta co dkeiu kien tam ly de doi dien voi nhung suy tu minh triet thao dao rot rao hon

(08:39 PM) *** thiengiac 1 has joined the room ***

(08:39 PM) quockhanhgl: Khi sống bằng tâm niệm cuẩ 1 kẻ tử tù thì ta có điều kiện tâm lý để đối diện với những suy tư mình triết, thấu đáo, rốt ráo hơn

(08:39 PM) ammay: 3, tuong nguy hai

(08:39 PM) ammay: la xet rang cai gi o doi cung co mat trai

(08:39 PM) ammay: dang voi ngot la 2 mat cua dong tien

(08:40 PM) ammay: tre voi gia, khoe va benh, dep va xau, con voi mat, vui voi buon...

(08:40 PM) quockhanhgl: 3. Tưởng nguy hại: là xét rằng cái gì ở đời cũng có mặt trái như đắng với ngọt là 2 mặt cuẩ 1 đồng tiền; khỏe – bệnh; đẹp – xấu; còn – mất; vui – buồn…

(08:40 PM) *** Thien Dang_5 has joined the room ***

(08:40 PM) anh1314:

(08:41 PM) Nho Tui 0:

(08:41 PM) AI MINH: Dạ thưa nghe rõ

(08:41 PM) *** Nhi Na has joined the room ***

(08:41 PM) ammay: khg bao gio co mot dong tien nao chi co mot mat

(08:41 PM) ammay: huy chuong nao cung co be trai

(08:41 PM) anh1314: nhị nguyên

(08:41 PM) quockhanhgl: Không bao giờ có 1 đồng tiền nào chỉ có 1 mặt, huy chương nào cũng có bề trái

(08:41 PM) AI MINH: Dạ thưa nghe rõ

(08:42 PM) *** Tue Quan_2 has left the room ***

(08:42 PM) ammay: 4, niem tuong ve ban chat dang gom cua thuc pham minh van an uong moi ngay

(08:42 PM) *** Tue Quan_2 has joined the room ***

(08:42 PM) *** thiengiac 1 has left the room ***

(08:42 PM) *** Tue Quan_2 has left the room ***

(08:42 PM) ammay: ta song bang cai gi, thi ban chat sinh hoc cua ta cung tuong tu the

(08:42 PM) *** Sala Chloe has joined the room ***

(08:43 PM) ammay: quan tuong thuc pham dang gom o day la xet ve nguon goc, chat lieu, viec kiem an, che bien, bao quan, tieu thu va tieu hoa bai tiet

(08:43 PM) ammay: la ca mot hanh trinh dang so, dang gom

(08:43 PM) anh1314: da hieu

(08:43 PM) quockhanhgl: 4. Niệm tưởng về bản chất đáng ghớm của thực phẩm mình vẫn ăn uống mỗi ngày: ta sống bằng cái gì thi bản chất sinh học của ta cũng tương tự thế, quán tưởng thực phẩm đáng ghớm ở đây là xét về nguồn gốc, chất liệu, việc kiếm ăn, chế biến, bảo quản, tiêu thụ và tiêu hóa bài tiết là cả 1 cái hàn trình đáng sợ đáng ghớm

(08:44 PM) AI MINH: Dạ thưa nghe rõ

(08:44 PM) *** huanle00 has joined the room ***

(08:45 PM) *** Nhi Na has left the room ***

(08:45 PM) anh1314: da

(08:46 PM) *** thichtumlumtala has joined the room ***

(08:46 PM) thichtumlumtala has started their webcam View thichtumlumtala

(08:46 PM) *** kiepdatrang_1 has joined the room ***

(08:46 PM) AI MINH:

(08:46 PM) >>> thichtumlumtala has stopped their webcam <<<

(08:47 PM) kiepdatrang_1: con kính đảnh lễ sư phụ ạ

(08:47 PM) kiepdatrang_1:

(08:47 PM) anh1314: dạ

(08:47 PM) MINH TRUNGLH:

(08:47 PM) quockhanhgl: Quán tưởng xa là để có được 1 món ăn là bao mồ hôi nước mắt, có khi cả máu nữa; suy xét hành trình nguồn gốc món ăn đi từ máu và nước mắt, sau đó tần tảo nắng mưa; kiếm được rồi chế biến, chiên xào; để rồi ăn trong phút chốc; sau đó nó bất tịnh ngay khi vừa vào miệng vào họng

(08:47 PM) AI MINH: Dạ thưa nghe rõ


  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương