Kiểm tra bài cũ Câu 1tải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu10.04.2019
Kích445 b.
  Навигация по данной странице:
 • Cho ví dụKIỂM TRA BÀI CŨ

 • Câu 1:

 • Chất được chia làm mấy loại ?

 • Đó là những loại nào?

 • Câu 2:

 • Thế nào là đơn chất? Hợp chất?

 • Cho ví dụ ?Câu 1:

 • Câu 1:

 • Chất được chia làm 2 loại là : Đơn chất và hợp chất

 • Câu 2:

 • Đơn chất: là những chất tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học

 • Ví dụ :Đơn chất đồng …

 • Hợp chất: là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.

 • Ví dụ: Hợp chất nước….

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương