Khoa Kinh Tế, P. 203, 97 Võ Văn Tần, P. 6, Q. 3, ĐT: 84-8-39307172tải về 62.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.02.2019
Kích62.3 Kb.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC


 1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC

Tên môn học: Kinh tế vi mô nâng cao

Mã môn học: ECO601

Khoa phụ trách: Kinh tế và quản lý công

Số tín chỉ: 03


 1. MÔ TẢ MÔN HỌC


Môn học Kinh tế vi mô nâng cao cùng với môn học Kinh tế vĩ mô nâng cao là hai trong những môn cơ sở và chuyên ngành trong chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kinh tế.

Nội dung trọng tâm của môn Kinh tế vi mô nâng cao là phân tích tác động của các chính sách của chính phủ đến phúc lợi của các thành phần có liên quan và tổng thể xã hội. Tiếp tục nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp cạnh tranh không hoàn hảo ở mức cao hơn so với học phần Kinh tế vi mô bậc đại học. Tiếp theo là nghiên cứu thị trường yếu tố sản xuất, nghiên cứu cân bằng tổng thể và điều kiện hiệu quả trong các thị trường cạnh tranh. Cuối cùng là phân tích những nhược điểm của kinh tế thị trường và vai trò của chính phủ.


 1. MỤC TIÊU MÔN HỌC


 • Kiến thức: Mục tiêu chủ yếu của học phần này là trang bị cho học viên một nền tảng kiến thức vững chắc về kinh tế học phúc lợi ứng dụng để học viên dễ dàng hiểu thấu đáo các môn học chuyên ngành như Kinh tế Công, Tài chính Công, Kinh tế Nông nghiệp, Kinh tế Môi trường, Kinh tế Quốc tế, Phân tích Kinh tế Dự án….

 • Kỹ năng: Khi hoàn tất thành công môn học, cùng với hệ thống kiến thức của các môn chuyên ngành kinh tế, học viên sẽ có khả năng ứng dụng để phân tích, tổng hợp và đánh giá các chính sách công trong nhiều lãnh vực khác nhau trong nền kinh tế.

 • Thái độ: Có nhận xét và thái độ ứng xử đúng mực dựa trên tư duy phản biện khách quan và khoa học trước các chính sách kinh tế-xã hội của chính phủ.


1.Nội dung chi tiết môn học


Chương

Mục

Nội dung khái quát

Số tiết

Tài liệu tự học

TC

LT

BT

TH

Phân tích thị trường cạnh tranh

  1. Thặng dư của người tiêu dùng và thặng dư của nhà sản xuất

  2. Phân tích chính sách kiểm soát giá (giá trần và giá sàn)

  3. Phân tích chính sách thuế và trợ cấp

  4. Phân tích chính sách ngoại thương

 • Phân tích chính sách thuế và quota nhập khẩu

 • Phân tích chính sách thuế và quota xuất khẩu

 • Phân tích chính sách trợ cấp xuất khẩu và trợ cấp sản xuất

Hướng dẫn sinh viên sử dụng thành thạo công cụ cung cầu cùng với thặng dư của người tiêu dùng và thặng dư của nhà sản xuất để phân tích tác động của các chính sách của chính phủ lên giá cả và sản lượng cân bằng của thị trường, lên tổng phúc lợi xã hội và phúc lợi của các đối tượng có liên quan.

5

5Robert Robert S.Pindyck và Daniel L. Rubinfeld, Kinh tế học vi mô Chương 9

Vận dụng Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng

  1. Biến thiên bù đắp và biến thiên tương đương

  2. Đường cầu thông thường và đường cầu bù đắp.

  3. Phân tích các chương trình trợ cấp

 • Trợ cấp qua giá và trợ cấp tiền mặt

 • Trợ cấp hiện vật và trợ cấp tiền mặt

  1. Phân tích mô hình Lao động- nghỉ ngơi để giải thích bản chất của Đường cung lao động (sử dụng khái niệm tác động thay thế và tác động thu nhập)

  2. Phân tích mô hình tiêu dùng liên thời gian để giải thích hành vi của người tiêu dùng trước sự thay đổi của lãi suất.

Cung cấp thêm cho sinh viên những công cụ để đo lường phúc lợi như đường cầu bù đắp, biến thiên bù đắp, biến thiên tương đương. Sau đó sử dụng những công cụ này để lượng hoá sự thay đổi lợi ích của người tiêu dùng khi giá cả hàng hoá thay đổi. Phân tích, so sánh và lựa chọn những chương trình trợ cấp khác nhau. Ngoài ra còn giúp cho sinh viên hiểu và giải thích được bản chất của đường cung lao động và mô hình tiêu dùng liên thời gian .

4

4Mankiw, N. Gregory, Nguyên lý kinh tế học. Chương 21

Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắn

3.1 Đo lường mức độ hấp dẫn và rủi ro của trò chơi không chắc chắn

3.2 Đo lường thái độ của con người đối với rủi ro

3.3 Lựa chon trong điều kiện không chắc chắn

  1. Một số ứng dụng


Giúp sinh viên hiểu được nhà đầu tư, người kinh doanh ra quyết định như thế nào trong điều kiện không chắc chắn.

4

4Robert S.Pindyck và Daniel L. Rubinfeld, Kinh tế học vi mô Chương 5

Định giá trong điều kiện có sức mạnh thị trường

  1. Phân biệt giá cấp 1

  2. Phân biệt giá cấp 2

  3. Phân biệt giá cấp 3

  4. Phân biệt giá theo thời điểm

  5. Định giá hai phần

  6. Xác định mức chi phí quảng cáo tối ưu

Giúp sinh viên hiểu thấu đáo về lý thuyết, điều kiện áp dụng và lợi ích của chính sách phân biệt giá được áp dụng rộng rãi trong thực tế như các Hãng hàng không, Công ty viễn thông, Công ty điện lực, Nhà xuất bản …

4

4Robert S.Pindyck và Daniel L. Rubinfeld, Kinh tế học vi mô Chương 11

Thị trường cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm

 1. Thị trường cạnh tranh độc quyền

 • Phân tích ngắn hạn

 • Phân tích dài hạn

 1. Thị trường độc quyền nhóm

 • Mô hình Cournot

 • Mô hình Stackelberg

 • Mô hình Bertrand

 • Mô hình đường cầu gẫy

 • Mô hình doanh nghiệp dẫn đạo giá

 1. Lý thuyết trò chơi

 • Tình thế lưỡng nan của người tù

 • Chiến lược ưu thế

 • Cân bằng Nash

Hoàn thành việc phân tích cấu trúc thị trường với hai thị trường phổ biến trong thực tế là cạnh trang độc quyền và độc quyền nhóm

4

4Robert S.Pindyck và Daniel L. Rubinfeld, Kinh tế học vi mô Chương 12 và 13

Thị trường yếu tố sản xuất

 1. Cầu yếu tố sản xuất

 2. Cung yếu tố sản xuất

 3. Trạng thái cân bằng của thị trường yếu tố sản xuất

 4. Sự thay đổi cung, cầu và trạng thái cân bằng

Giúp sinh viên lý giải giá cả các yếu tố sản xuất được hình thành như thế nào mà trọng tâm là lý giải cầu của yếu tố sản xuất.

4

4Robert S.Pindyck và Daniel L. Rubinfeld, Kinh tế học vi mô Chương 14

Cân bằng tổng thể và hiệu quả kinh tế

  1. Hiệu quả trong trao đổi

 • Sơ đồ hộp Edgeworth

 • Lợi ích của trao đổi

 • Đường hợp đồng

 • Cân bằng tiêu dùng trong thị trường cạnh tranh

 • Đường giới hạn khả năng thỏa dụng

 • Công bằng và hiệu quả

  1. Hiệu quả trong sản xuất

 • Sản xuất trong hộp Edgeworth

 • Hiệu quả trong sử dụng yếu tố đầu vào

 • Cân bằng sản xuất trong thị trường đầu vào cạnh tranh

 • Đường giới hạn khả năng sản xuất

  1. Hiệu quả trong thị trường đầu ra

Tất cả những phần nghiên cứu về Kinh tế vi mô trước đây chỉ đề cập đến từng thị trường riêng lẻ, tách rời nhau. Phân tích cân bằng tổng quát để thấy được mối liên hệ phụ thuộc giữa các thị trường. Với công cụ sử dụng là hộp Edgeworth chúng ta sẽ phân tích mối liên hệ giữa các người tiêu dùng, giữa các nhà sản xuất, giữa sản xuất và tiêu dùng; mối liên hệ giữa các thị trường đầu vào và đầu ra. Đồng thời chỉ ra các điều kiện để một nền kinh tế đạt được hiệu quả.


4

4Robert S.Pindyck và Daniel L. Rubinfeld, Kinh tế học vi mô Chương 16

Các nhược điểm của thị trường và vai trò của chính phủ

 1. Tình trạng độc quyền

 2. Thông tin bất cân xứng

 3. Ngoại tác

 4. Hàng hóa công cộng

Hiểu rõ các nhược điểm của thị trường, các giải pháp của chính phủ và tư nhân nhằm khắc phục những nhược điểm này

15

15Robert S.Pindyck và Daniel L. Rubinfeld, Kinh tế học vi mô Chương 17 và 18

Kiểm tra giữa kỳ1

1

2.Học liệu

2.1Tài liệu bắt buộc


 1. Robert S.Pindyck và Daniel L. Rubinfeld, Kinh tế học vi mô, Tái bản lần thứ tám, bản dịch tiếng Việt của Nhà xuất bản Đại học Kinh tế (UEH), năm 2015.

 2. Mankiw, N. Gregory, Nguyên lý kinh tế học, bản dịch tiếng Việt của Nhà xuất bản Cengage, năm 2014.

2.2Tài liệu tham khảo


 1. Bài giảng của giảng viên

 1. Đánh giá kết quả học tậpSTT

Điểm thành phần

Tỉ lệ %

1

Điểm quá trình (Kiểm tra giữa kỳ hoặc tiểu luận nhóm)

40%

2

Thi kiểm tra cuối kỳ

60%
Điểm tổng kết môn học

(Điểm quá trình * 40% + Điểm thi cuối kỳ * 60%)

100%
 1. Tổ chức giảng dạy

Trên đây là kế hoạch giảng dạy môn kinh tế vi mô nâng cao dành cho lớp Cao học kinh tế trong trường hợp giảng viên trực tiếp giảng dạy toàn chương trình, học viên không làm tiểu luận và trình bày tiểu luận trước lớp. Hình thức đánh giá quá trình là kiểm tra giữa kỳ.

Trong trường hợp giảng viên chọn hình thức đánh giá điểm quá trình bằng thuyết trình tiểu luận nhóm thì ba chủ đề: Thị trường cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm, Thị trường yếu tố sản xuất, Cân bằng tổng thể và hiệu quả kinh tế, sinh viên sẽ tự nghiên cứu. Thời gian trên lớp thay vì dành để giảng viên giảng ba chủ đề này sẽ được dành cho các nhóm học viên thuyết trình và thảo luận tiểu luận nhóm.Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương