Kế hoạch tổ chức Hội thi Tài năng Tin học cấp Tiểu họctải về 24.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2019
Kích24.68 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 168/KH-GDĐT Quận 8, ngày 12 tháng 10 năm 2018KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi Tài năng Tin học cấp Tiểu học

Năm học 2018 – 2019

- Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-GDĐT ngày 07/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch công tác giáo dục tiểu học năm học 2018-2019,

- Căn cứ Công văn số 3510/GDĐT-TH ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thi tài năng Tin học cấp tiểu học lần 7 năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường đăng kí tham gia Hội thi Tài năng tin học cấp tiểu học lần 7 – năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau:

I. Mục đích:

- Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tin học trong nhà trường Tiểu học theo định hướng đánh giá chuẩn quốc tế;

- Tổ chức sân chơi giao lưu, rèn luyện kiến thức tổng hợp và vận dụng kiến thức trong thực tiễn dành cho học sinh tiểu học;

- Tạo cơ hội cho cán bộ quản lý, giáo viên tìm hiểu, đánh giá công tác dạy học tin học tại đơn vị, từ đó phát huy những điều kiện có sẵn, cải thiện, nâng cao chất lượng dạy và học tin học trong nhà trường Tiểu học.II. Đối tượng tham dự:

Học sinh lớp 4, 5 (trong năm học 2018-2019) có kết quả kiểm tra cuối kỳ 2 môn tin học năm học 2017 – 2018 đạt từ 8 điểm trở lên; hoặc đã có ít nhất hai chứng chỉ thành phần IC3 Spark.III. Nội dung:

1. Bài thi cấp Quận gồm có 2 phần:

- Phần kiến thức tổng hợp (Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Tiếng Anh, Tin học) với 30 câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến (trong đó tỉ lệ các câu hỏi kiến thức tin học chiếm 50% tổng số câu hỏi) qua hệ thống cổng thông tin điện tử hoặc hình thức thi trực tiếp trên giấy, thời gian làm bài là 30 phút.

- Phần kỹ năng thực hành: Bao gồm các sản phẩm xử lý văn bản, thiết kế bài thuyết trình; xử lý bảng tính; khai thác thông tin từ Internet; thời gian làm bài là 60 phút.

- Quận 8 sẽ chọn cử 10 em học sinh có kết quả tốt nhất tham gia vòng thi cấp thành phố.2. Bài thi cấp thành phố bao gồm 2 vòng thi:

Vòng 1: Vòng loại:

Như nội dung ở mục III.1.Vòng 2: Vòng thi xếp hạng:

Phần thi kỹ năng xử lý tình huống: Đây là phần thi xếp hạng chung cuộc dành cho 20 học sinh có kết quả cao nhất qua 2 phần thi kiến thức tổng hợp và kỹ năng thực hành. Mỗi học sinh có 5 phút để trả lời câu hỏi được rút thăm của ban tổ chức với nội dung vận dụng các kiến thức về công nghệ thông tin để xử lý các tình huống xảy ra trong thực tế.IV. Tiến độ thực hiện:

- Hiệu trưởng các trường lập danh sách học sinh (mỗi trường chọn 03 em) thỏa các điều kiện ở mục 2 theo mẫu đính kèm gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 10 năm 2018.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ kiểm tra và chọn cử 10 em tham gia Hội thi cấp thành phố.

V. Cơ cấu giải thưởng

1. Cấp quận:

- Trao 10 giải: Nhất; Nhì; Ba và Khuyến khích.2. Cấp thành phố (dự kiến)

+ Giải cá nhân:

- 01 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba, 10 giải khuyến khích.+ Giải tập thể: Dành cho các trường Tiểu học có nhiều học sinh đạt giải cá nhân;

Trong trường hợp có nhiều kết quả ngang nhau, quyết định cuối cùng sẽ là quyết định của Ban tổ chức.

Đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai kế hoạch đúng tiến độ trên tinh thần xây dựng sân chơi lành mạnh, khách quan, bổ ích cho học sinh tiểu học./.

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG

- Các trường tiểu học;- Phòng TiH-Sở GDĐT;

- LĐP, các tổ công tác Phòng GDĐT Q8;

- Lưu VT-TiH.Dương Văn Dân
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQuận 8, ngày tháng năm 2018
DANH SÁCH HỌC SINH

THAM GIA HỘI THI TÀI NĂNG TIN HỌC CẤP TIỂU HỌC LẦN 7

NĂM HỌC 2018-2019


STT

Họ tên

Ngày sinh

Lớp

Kết quả kiểm tra cuối kỳ 2 môn tin học năm học 2017 – 2018

Số chứng chỉ thành phần IC3 Spark

Ghi chú

Gui file excel HIỆU TRƯỞNG

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương