I. Tuổi dậy thì



tải về 502 b.
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2018
Kích502 b.













I.Tuổi dậy thì

  • I.Tuổi dậy thì



Bạn nam (tuổi dậy thì trung bình là 12 - 17 tuổi)

  • Bạn nam (tuổi dậy thì trung bình là 12 - 17 tuổi)





Bạn nữ ( tuổi dậy thì trung bình từ 10 - 15 tuổi)

  • Bạn nữ ( tuổi dậy thì trung bình từ 10 - 15 tuổi)



























Nạo phá thai

  • Nạo phá thai

















HÃY HÀNH ĐỘNG CÓ SUY NGHĨ, VÌ HẠNH PHÚC CỦA BẢN THÂN VÀ MỌI NGƯỜI.

  • HÃY HÀNH ĐỘNG CÓ SUY NGHĨ, VÌ HẠNH PHÚC CỦA BẢN THÂN VÀ MỌI NGƯỜI.














Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương