HưỚng dẫN ĐỆm hát bàI “RỪng lá thấP” Điệu Bolero Tone La thứ (Am)tải về 18.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.03.2019
Kích18.47 Kb.

HƯỚNG DẪN ĐỆM HÁT BÀI “RỪNG LÁ THẤP”

Điệu Bolero - Tone La thứ (Am)

 1. Cách bấm hợp âm trong bài hát:

+ La thứ - bậc 1 (Am)

+ Rê - bậc 4 (Dm, D)+ Mi – bậc 5 (Em, E7)

+ Đô trưởng – bậc 3 (C)

+ Sol trưởng – bậc 7 (G)
 1. Intro:

 1. * 32* 21* 20*

[* Là* Đố* Si*]

 1. 20 * 20 32 30* 32 20* 23 50*

[Si * Si La Sòl* La Si* Rế La*]

 1. (Am 3 2 1)* (Am 2) 42* 32* 44*

[(Am 3 2 1)* (Am 2) Mì* Lá* Fa#*]

 1. 44 * 44 42 53* 40 42* 44 42*

[Fa# * Fa# Mi Đồ* rê Mi* Fá# Mi*]

 1. (Am)* 53 40 53* 52 50* 63 50*

[(Am)* Đô Rế Đô* Si Là* Sòl Là*]

 1. (Am)* 53 40 42* 30 43* 42 40*

[(Am)* Đồ rê Mi* Sól Fá* Mí rê*]

 1. (Dm 3 2 1)* (Dm 2) 20* 23 20* 32 30*

[(Dm 3 2 1)* (Dm 2) Si* rế Si* La Sòl*]

 1. 42 * 20 23* 10 30* 31 32*

[Mì * Si rê* Mí Sòl* Sol# La*]

 1. (Am)* 20 21 23* 10 32* 30 32*

[(Am)* Sì Đô Rê* Mí La* Sòl La*]

 1. (Am)* 1. Lời và hợp âm bài hát:

1. Rừng lá [Em] xanh xanh cây phủ (a) đường [Am] đi
Thành (b) phố [D] sau lưng ôm mộng (c) ước [Am] gì
Tôi (a) là người (1) vui chinh chiến dài [C] lâu
Nên (d) mộng ước [E7] đầu (2) tôi nghe đã chìm [Am] sâu

2. Từ máy [Em] thu thanh cô nàng (a) vừa [Am] ca


Trọn (b) kiếp [D] yêu anh lính khổ (c) xa [Am] nhà
Giữa (d) rừng già (1) nghe tiếng hát thật [C] cao
Nhưng (e) giữa rừng [E7] già (2) tôi có thấy gì [Am] đâu.
ĐK: [Am] Sao không hát cho người giết

giặc trên [Dm] cầu Khi [G] bùn

lầy còn [Em] pha sắc áo [C] xanh
Trong [G] khói súng xây [Em] thành
Mắt [Am] quầng thâm mất [C] ngủ

[Em] tàn đêm khói [Am] lửa


Giờ chỉ cần hai tiếng mến [C] anh.

[G] Sao không hát cho những [Em] người

còn mãi [Am] mê Lá [G] rừng

che kín [Em] đường về phồn [Am] hoa


Không hát cho những [C] bà

mẹ từng đêm nhớ con [Em] xa


Hay [G] hát cho những [E7] người

vừa nằm xuống chiều [Am] qua. (3)

3. Rừng lá [Em] xanh xanh lối mòn (a) chạy [Am] quanh
Đời (b) lính [D] quen yêu gian khổ (c) quân [Am] hành
Nghe (a) từ ngày (1) thơ tiếng súng triền [C] miên
Đánh giặc (d) lâu [E7] bền (2) cho non nước bình [Am] yên.

4. Lời hát [Em] xin gây rung động (a) thật [Am] lâu


Đừng (b) hát [D] như chim trên vùng (c) lá [Am] sầu
Xin (a) thật lòng (1) trong câu hát đầu [C] môi
Như lính (d) giữa [E7] rừng (2) yêu lá thấp mà [Am] thôi.

 1. Chạy Bass:

 1. : 63* 5253L 50*

[Sòl* SiĐố La*]

 1. : 53* 4244L 40*

[Đồ#* MiFá Rê*]

 1. : 53* 42 50*

[Đô* Mí Là*]

 1. : 63* 50 60*

[Sòl* La Mì*]

 1. Câu láy:

 1. (Am)* 50 52 53* 42 30* 50 53*

[(Am)* Là Si Đô* Mi Sól* Là Đô*]

 1. (E7)* 20 21 23* 10 30* 31 32*

[(E7)* Sì Đô Rê* Mí Sòl* Sol# La*]

 1. (Am)* 20 32 30* 20 23* 30 32*

[(Am)* Sì La Sòl* Sí Rế* Sòl La*]

 1. Outtro:

 1. (Am)* 20* 23* 42 40 42*

[(Am)* Si* Rế* Mì Rề Mì*]

 1. 20* 23 23* 10 30* 31 32*

[Si* Rê Rê* Mí Sòl* Sol# La*]

 1. (Am)* 63* (G 3 2 1)* (G 2 3) (Am)*

 1. Cách đánh Bolero:

[(3 2 1)* (2 3)* (1) Bass1* Bass2 Bass3*]

Điệp khúc:

[(quạt chách)* (quạt chách) (móc chách) (quạt chách)* (móc chách) (quạt Bass1)* (móc chách) (quạt Bass2)*]

Hoặc

[(búng chách)* (quạt chách) (móc chách) (quạt chách)* (búng chách) (quạt Bass1)* (búng chách) (quạt Bass2)*]Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương